RESUL:n tapahtumien säännöt

Liiton hallitus toimikuntiensa avulla ylläpitää liiton eri mestaruus-kilpailujen sääntöjä sekä muuta kilpailuihin ja järjestettäviin tapahtumiin liittyviä sääntöjä ja ohjeita.

Säännöt koskevat kilpailujen / kuntoliikuntatapahtumien toimihenkilöitä, kilpailijoita (osallistujia), valmentajia, teknisiä asiantuntijoita, huoltajia ja johtajia sekä järjestyksen ja käyttäytymisen osalta myös kilpailujen seuraajia.

 

Reserviläisten sotilaspukujen käyttö

Asetus puolustusvoimien sotilas- ja virkapuvuista kumoutui 31.12.2007. Samalla uusi PE:n hallinnollinen yleismääräys puolustusvoimien sotilas- ja virkapukujen käytöstä tuli voimaan 1.1.2008.

Pääesikunnan päällikkö, kenraaliluutnantti Ari Puheloinen on 7.4.2008 pidetyssä esittelyssä tarkentanut reserviläisten sotilaspukujen käyttöoikeudet seuraavasti.

Reserviläisellä on oikeus käyttää samoja sotilaspukuja kuin sotilasvirassa palveleva ja puolustusvoimissa virkamieheksi sotilasvirkaan määrätty henkilö (ammattisotilas).

Reserviläisien sotilaspuvun käyttöoikeutta tarkennetaan koskemaan alla mainittuihin tilaisuuksiin ja tapahtumiin:

1) kunniakäynneillä ja kunniavartiossa sankarihaudoilla
2) puolustusvoimien tai maanpuolustusyhdistysten juhla-, edustus- ja kilpailutapahtumissa
3) kansainväliseen yhteistoimintaan liittyvissä juhla-, edustus- ja kilpailutapahtumissa
4) osallistuessaan vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen liittyvään puolustusvoimien johtamaan harjoitukseen tai muuhun tilaisuuteen, siten kun harjoituksen tai tilaisuuden johtaja määrää sekä
5) ammattisotilaan häissä ja hautajaisissa.