Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Tämä suunnitelma on hyväksytty liiton hallituksen kokouksessa 19.11.2016

 

Sisältö

  1. Suunnitelman esittely
  2. Kohdeyleisö
  3. Suunnitelman kattama ajanjakso
  4. Toiminnan periaatteet
  5. Käytännön toimenpiteet

5.1 Viestintä

5.2 Toimikunnat

5.3 Toimisto

  1. Valvonta ja seuranta
  2. Yhteyshenkilö

 

1.Suunnitelman esittely

Tämän suunnitelman tehtävänä on kuvata Reserviläisurheiluliiton (jäljempänä RESUL) toimenpiteet ja niiden seuranta, joiden tavoitteena on jäsenistön yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon seuranta, valvonta ja edistäminen.

 

2.Kohdeyleisö

Tämän suunnitelman kohdeyleisöä ovat liiton johto (puheenjohtajat, hallitus), toimisto ja toiminnanjohtaja, sekä toimikuntien ja valtuuskuntien puheenjohtajat.

 

3.Suunnitelman kattama ajanjakso

Tämä suunnitelma kattaa toimenpiteet, vaikutusten seurannan ja toimenpiteet 2016-2019 välisenä aikana.

 

4.Toiminnan periaatteet

RESUL noudattaa kaikessa toiminnassaan henkilöjäsenten yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon politiikka. RESUL kohdistaa toimintansa kaikille jäsenliittojensa jäsenille riippumatta ihonväristä, sukupuolesta tai muista toiminnan kannalta merkityksettömistä tekijöistä.

 

5.Käytännön toimenpiteet

Liiton toiminnassa tulee aktiivisesti huomioida erilaiset vähemmistöryhmät, sekä näiden tasapuolinen ja –arvoinen kohtelu.

 

5.1 Viestintä

Viestinnässä tulee huomioida erilaiset kohderyhmät ja kohdentaa näille soveltuvaa viestintää. Viestintäryhmän tulee vuoden lopussa tuottaa hallitukselle lausunto tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumisesta.

 

5.2 Toimikunnat

Toimikuntien tulee oman toimintansa piirissä huomioida vähemmistöryhmät sekä huolehtia niiden tasapuolisesta ja –arvoisesta kohtelusta. Yhdenmukaisuutta seuraa hallitus ja toimikunnan puheenjohtajan vastuulla on toteuttaa hallituksen esittämiä parannuksia omassa toiminnassaan.

 

5.3 Toimisto

Toiminnanjohtajan vastuulla on että toimisto palvelee kaikkia jäseniä tasapuolisesti ja –arvoisesti. Toiminnanjohtaja tuottaa vuoden lopussa hallitukselle lausunnon tasa-arvon ja yhdenmukaisuuden toteutumisesta.

 

6.Valvonta ja seuranta

Edellä kuvattuja periaatteita ja toimenpiteitä valvoo liiton johto. Sitä koskevat suunnitelmat käsitellään liiton hallituksessa ja hallituksella on velvollisuus puuttua sitä koskeviin poikkeamiin ja ohjeistaa asianmukaista toimikunnan puheenjohtajaa tai muuta luottamus- tai toimihenkilöä toiminnan korjaamiseksi sovittujen päämäärien ja periaatteiden mukaiseksi.

 

7.Yhteyshenkilö

Liiton yhteyshenkilönä tasa-arvo- ja yhdenmukaisuusasioissa toimii liiton toinen varapuheenjohtaja.

 

RESUL-Yhdenvertaisuus-ja-tasa-arvosuunnitelma (pdf).