1. Miten Reserviläisurheiluliiton toimintaan pääsee mukaan?

Reserviläisurheiluliiton toimintaan pääsee mukaan liittymällä johonkin sen jäsenjärjestöistä.

Jäsenjärjestöjä ovat:

Reserviläisliitto ry , Suomen Reserviupseeriliitto ry, Maanpuolustuskiltojen liitto ry sekä Suomen Rauhanturvaajaliitto ry

Lisäksi osa liiton toiminnoista on avoimia, ts. jäsenyyttä ei niihin vaadita, esim. jotokset.

Lisäinfoa jotoksista nettiosoitteesta www.jotos.fi

2. Millä tavoin yksittäinen jäsen voi saada asian esille Reserviläisurheiluliitossa?

Yksittäinen jäsen saa asian esille liiton jäsenyhdistysten kautta, joiden jäsen hän on.

Liiton jäsenyhdistyksiä ovat jäsenliittojen lisäksi Reserviläisliiton ja Suomen Reserviupseeriliiton piirit.

3. Mistä reserviläinen saa ampumatoiminnan kattavan vakuutusturvan?

Ampumatoiminnan kattavan vakuutusturvan saa Reserviläisliitosta.  Lue lisää.

4. Kuka voi hakea Reserviläisurheiluliiton huomionosoituksia (=ansioristi ja -ansiomitalit)?

Reserviläisurheiluliiton huomionosoituksia voivat hakea kaikki RESUL:n jäsenliittojen jäsenyhdistykset (mahdollista lisäinfoa antaa liiton  toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen,  📞 050 541 2007)

5. Miten SRA:ta pääsee harrastamaan, kehen minun pitää ottaa yhteyttä?

SRA ammunnan säännöt määrittelevät näin:

”Ammuntaan voi osallistua Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) jäsenliiton tai RESUL:n hyväksymän yhteistyötahon jäsen, joka on suorittanut RESUL:n SRA toimikunnan hyväksymän SRA ampujan kurssin ja siihen liittyvän aseenkäsittelykokeen hyväksyttävästi. Alle 18-vuotiaalla tulee lisäksi olla huoltajan allekirjoittama kirjallinen osallistumislupa. Ampujalla tulee olla voimassaoleva ampumaharrastusvakuutus.”

eli lyhyesti sanottuna jäsenyys RESUL jäsenliiton yhdistyksessä, SRA ampujan koulutus läpäistynä ja ampumaharrastusvakuutus.

Harrastusta aloittaessa kannattaa selvittää mikä lähialueen Reserviläisyhdistys (RES, RUL, Killat, Rauhanturvaajat) on aktiivinen SRA:n harrastamisessa ja tätä voi kysyä yhdistyksiltä suoraan tai piirien toiminnanjohtajalta. Käytännössä tähän kysymykseen on myös saanut nopeasti vastauksia alan harrastajien defacto keskustelupalstalla eli Toiminta-ampujissa  ja SRA-palstalla). Aktiivisilla yhdistyksillä on yleensä käyttöoikeus lähellä olevaan ampumarataan ja yhdistys on myös hankkinut SRA:n sopivaa kalustoa, mikä auttaa aloittelevaa harrastajaa selviämään kaksi ensimmäistä harrastuksen vuotta ilman omaa käsiasetta. (= Aselaki nykyisessä muodossaan)

SRA koulutuksia järjestetään valtakunnallisesti n. 20 koulutusta per vuosi ja näistä ilmoitetaan RESULin SRA sivuston kalenterissa ja monesti myös aiemmin mainitussa Toiminta-ampujat portaalissa. Kurssi-ilmoituksissa mainitaan yleensä vaaditaanko kurssilaisilta omat aseet vai onko lainakalustoa saatavilla ja myöskin se, onko vakuutus oltava. Silloin kun nämä kurssit ovat MPK-koulutuksia on kurssilla erikseen oma vakuutus. Kurssin jälkeisiin harjoituksiin vaaditaan jokatapauksessa henkilökohtainen ammuntaharrastusvakuutus.

Ensimmäinen ja tärkein edellytys SRA ammunnan harrastamiselle on soveltuva ampumarata riittävän lähellä, seuraavaksi  on aktiivinen yhdistys, mikä järjestää säännöllisiä harjoituksia ja kilpailuita ja miltä löytyy omasta takaa soveltuvaa asekalustoa ja välineitä aloittelevan harrastajan tueksi. SRA ampujankoulutuksia järjestetään riittävän usein, mutta sopiva ajankohta voi vaatia ajamista toiseen nurkkaan Suomea.

6. Millä aikaviiveellä minulle postitetaan turvallisen ampujan kurssin suorittamisesta/laskun maksamisesta turvallisen ampujan kortti?

SRA ampujan kurssin jälkeen vastuukouluttaja toimittaa ampujanilmoitukset RESULiin hyvinkin erilaisissa aikatauluissa riippuen siitä miten hyvin kurssilaiset ovat selviytyneet käytännön kokeesta. Tämä voi tapahtua kurssiviikonloppua seuraavalla viikolla tai useamman viikon kuluttua kunnes viimeinenkin kurssilainen on läpäissyt ampumakokeen.

RESUL lähettää välittömästi ilmoituksen sen hetkiselle SRA rekisteripääkäyttäjälle, joka tulee syöttämään ampujat rekisteriin viimeistään saman viikon sunnuntaina. Tällöin lähetetään sähköpostin ilmoittautuneille lasku email-formaatissa. Paperilasku tullaan lähettämään seuraavalla viikolla KorttiRekisterihallinnoijan toimesta.

SRA rekisterin pääkäyttäjä seuraa SRA maksutilia useita kertoja viikossa ja siirtä rekisterissä kortin maksaneet tilauspinoon ja korttitoimittaja tekee vuodessa 6 isoa toimitusta viikkoina: 7, 15, 24, 33, 42 ja 50.

Kortit lähetetään toisen luokan postina ja käytännön metriikkojen perusteella ne voivat matkustaa Suomen sisällä toista viikkoa. Valitettavasti meillä on kokemusta siitä, että kortteja hukkuu matkan varrella ja joudumme paikkaamaan lähetyksiä melkein joka toimituksen yhteydessä.

Yleisin syy lähettämättömälle kortille on se, että korttilasku on joutunut vastaanottajan sähköpostitoimittajan SPAM filtteriin ja se on joko blokattu kokonaan tai on automaattisesti siirretty SPAM folderiin ja on jäänyt huomaamatta vastaanottajalta. Tällöin lähetämme erikseen lyhennetyn version laskusta kun ampuja on lähestynyt toimikuntaa erikseen.

Mikäli seuraava korttitoimitus on harrastajan mielestä liian kaukana tulevaisuudessa on rekisterin pääkäyttäjä (email: [email protected]) lähettänyt ampujalle erillisen selvityksen SRA statuksesta, missä käy ilmi SRA ID ja milloin ampuja on syötetty SRA rekisteriin.