RESUL:n turvallisuusohje ja sen käyttäminen

Tavoitteena on varmistaa kilpailun tai tapahtuman toteuttaminen mahdollisimman turvallisesti. Ohje on kilpailun turvallisuussuunnitelman kuvaus ja tarkistuslista. Ohjeen avulla kilpailun johto voi arvioida ja ennaltaehkäistä mahdollisia riskejä.

Kilpailun turvallisuutta suunniteltaessa ja toteutettaessa on huolehdittava, että

  • kilpailijoille, toimitsijoille, yleisölle ja muille kilpailun vaikutuspiirissä oleville on annettu ennen kilpailua
  • riittävät ja tarkoituksenmukaiset kirjalliset turvaohjeet
  • kilpailuorganisaatio on varautunut mahdollisiin turvallisuusriskeihin
  • ennaltaehkäisevät toimenpiteet on suoritettu tarkoituksenmukaisella tavalla
  • toimitsijat osaavat toimia oikein mahdollisen riskin toteutuessa
  • kaikilla asianosaisilla on tarvittavat turvavarusteet ja -välineet

Turvallisuusohje on yleisohjemalli, jota sovelletaan riittävällä ja tarkoituksenmukaisella tavalla kilpailun luonne ja riskit huomioon ottaen.

Ohjetta voi käyttää joko muokattavana tekstipohjana tai kynällä täytettävänä lomakkeena.

Kilpailun johto vastaa turvallisuudesta ja hyväksyy suunnitelman. Turvallisuusohje käsitellään kilpailuorganisaatiossa ja kopio ohjeesta toimitetaan ennen kilpailua RESUL:n toimistoon, kilpailun TA:lle ja tarvittaessa yhteistyöviranomaiselle.

Turvallisuusohjetta on käytettävä kaikissa kilpailuissa ja tapahtumissa 1.4.2010 alkaen.

RESUL turvallisuussuunnitelma (pdf).

RESUL turvallisuussuunnitelma (Word)