Talvikilpailu

Talvikilpailun osalajit ovat hiihto perinteisellä tyylillä, kartanluku ja pistooliammunta. Kartanluku ja ammunta suoritetaan hiihdon aikana ja niihin käytetty aika sisältyy hiihtoaikaan.

Talvikilpailun osalajeina ovat hiihto perinteisellä hiihtotavalla, 5 karttatehtävää ja ammunta pienoispistoolilla 10 laukausta 20 – 30 metrin matkalta pahvitauluun. Karttatehtävistä 1 millimetrin virhe aiheuttaa 15 sekunnin aikasakon ja ammunnassa 1 puuttuva piste täydestä 100 pisteestä aiheuttaa 20 sekunnin aikasakon.

Talvijotos

Talvijotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää reserviläistaitoja sekä kohottaa osallistujien fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta. Talvijotoksella partion suositeltu koko on neljä henkeä. Rastit mittaavat sotilaallisia taitoja, partion yhteistoimintaa sekä henkilökohtaisia talviretkeilytaitoja. Rastit on jaettu yhteensä noin 40 km jotosreitin varrelle ja partiot kuljettavat mukanaan tarvitsemansa muonan ja varusteet.

Nijmegen-marssi

Maailman suurin marssitapahtuma, joka järjestetään vuosittain heinäkuun puolivälissä hollantilaisessa Nijmegenin kaupungissa. Osallistujat ovat pääosin siviilejä, mutta mukana on myös sotilasmarssijoita. Marssittava päivämatka on 30-50 kilometriä.

SRA-ammunta

SRA on RESUL:n oma suosittu toiminnallinen ampumalaji. Tehtävät eli Ampumarastit ovat joka tapahtumassa erilaisia. Menestyksen ratkaisee ampujan taito yhdistää ampumisen nopeus sekä tarkkuus. Aseina kilpailuissa ovat kivääri, pistooli ja haulikko; joskus myös TA-Kivääri. SRA-toimintaan pääsee mukaan suorittamalla aluksi liiton määrämuotoisen SRA- kurssin. Lajin suosion vuoksi monet piirit joutuvat järjestämään karsintakilpailut seuloakseen parhaat ampujat SM-kilpailuihin.

Pistooliammuntahiihto

Pistooliampumahiihdon osalajeina ovat hiihto vapaalla hiihtotavalla ja ammunta 2 kertaa 5 laukausta pienoispistoolilla (cal 22). Ammunta tapahtuu 20 metrin matkalta ampumahiihdon pystytauluun (115 mm) ja ohilaukaus aiheuttaa 1 minuutin aikasakon.

Ilma-aseet

Ilma-asekilpailut aloittavat kilpailukauden ammunnassa. Kilpailuissa ammutaan ilma-kiväärillä sekä ilmapistoolilla. Kilpailut pidetään aina sisätiloissa. Kilpailumatka on 10m kummassakin lajissa.

Häyhä TA –kilpailu

Häyhä kilpailu on tarkka-ampuja kilpailu, jossa aseena käytetään tarkka-ampuja kivääriä. Kilpailu käydään kerran vuodessa ja sillä on SM titteli. Kilpailu on saanut nimensä Simo Häyhästä joka oli kuuluisa tarkka-ampuja sodassa.

Ampumahiihto

Ampumahiihdon osalajeina ovat hiihto vapaalla hiihtotavalla ja ammunnat 50 metrin matkalta pienoiskiväärilla makuuasennosta (2 x 5 ls), sekä pystyasennosta ( 2 x 5 ls). Ohilaukaus aiheuttaa 150 metrin mittaisen sakkolenkin. Taulun koko on makuuasennosta 45 mm ja pystyasennosta 115 mm.

Ampumasuunnistus

Ampumasuunnistuksen lajit ovat ammunta pienoiskiväärillä makuulta 2 x 5 laukausta ja pystystä 2 x 5 laukausta, sekä suunnistus. Suunnistusosuus on pituudeltaan semmoinen, että siihen käytetään aikaa noin 40 minuuttia ammuntasuoritusten lisäksi. Kilpailu alkaa 300 metrin juoksuosuudella, jonka päätteeksi ammutaan 5 laukausta makuulta. Ammunnan jälkeen juostaan uudestaan 300 metrin matka ja ammutaan toisen kerran 5 laukausta. Sen jälkeen viedään ase telineeseen ja suoritetaan suunnistusosuus.

Suunnistuksen jälkeen ammutaan 5 laukausta pystyasennosta. Sen jälkeen juostaan 300 metrin matka ja ammutaan toisen kerran 5 laukausta pystystä. Tämän jälkeen viedään ase telineeseen ja juostaan viitoitusta pitkin maaliin. Kilpailijan loppuaika tulee lähdöstä maaliin saapumisen välinen aika lisättynä 1 minuutin sakko jokaisesta ohilaukauksesta.

Perinneaseet

Perinnease kilpailussa käytetään aseita joita käytettiin toisessa maailmansodassa. Kilpailu on erittäin suosittu laji Suomessa ja siihen on helppo päästä mukaan. Lajissa käydään SM tasolla kilpailut. Lajissa ammutaan kiväärillä ja pistoolilla eri lajeja esim: 300m kivääri ja kuvio pistoolilla.

Reserviläisammunnat

Palvelusammunnat ovat aika uusi laji Resulissa. Laji on erittäin hyvä reserviläisille koska siinä ammutaan niin sanotuilla reserviläisaseilla. Kilpailussa on 4 eri lajia, 2 kiväärillä ja 2 pistoolilla. Kummassakin ammutaan tarkkuus-osio sekä kuvio-osio.

RUL/RES ampuma-mestaruuskilpailut

2015 kilpailut järjestetään yhtenä kilpailuna johon osallistuu kummankin liiton jäseniä. Kilpailut ovat varmasti yhdet Suomen suurimmat ja taso on varmasti kova. Kilpailuissa ammutaan seitsemässä eri lajeissa, johon kilpailija voi max:saan osallistua 3 lajiin. Lajit ovat pistoolissa pienoispistooli, isopistooli, pika-pistooli. Kiväärissä lajit ovat kenttäammunta pulttilukkoisella sekä itselataavalla kiväärillä, 22 kivääri 3-asento, 22 kivääri makuu.

Vakiokivääri

Vakiokivääri on Resulin toiseksi nuorin laji joka on otettu liiton lajiksi. Vakiokiväärillä ammutaan 300m. Lajit joita ammutaan kilpailuissa on 30 laukausta makuu ja 3-asento kisa. Kilpailuissa käytetään Sal:in lajisääntöjä.

Partiokilpailu

Partiokilpailu suoritetaan 1+2 vahvuisin partioin. Se on partiokohtainen maastokilpailu, johon kuuluu osalajeina yösuunnistus, kartanluku, päiväsuunnistus sekä maastojuoksu, jonka aikana suoritetaan tarkkuusheitto ja ammunta.

Pystykorva SM-kilpailu

Pystykorva SM kilpailut on tarkoitettu reserviläisille joilla on Suomessa käytössä ollut kiväärimalli 27, 28, 28-30 tai malli 39. Kilpailussa ammutaan 30 laukausta 300 metriin.

Neliottelu

Neliottelun osalajeina ovat pistooliammunta 10 laukausta 20 metrin matkalta ampumahiihdon pystytauluun (115 mm). Ohilaukaus aiheuttaa 150 metrin mittaisen sakkolenkin. Polkupyöräily sora- ja kestopäällystetietä tapahtuu sotilaspolkupyörällä. Pyöräilyn jälkeen on pystyammunta 5 laukausta pienoiskiväärillä 50 metrin matkalta ampumahiihtotauluun (115 mm). Käytössä on 3 varapatruunaa ja pystyyn jäänyt taulu aiheuttaa 150 metrin sakkokierroksen. Maastojuoksun jälkeen on makuuammunta 5 laukausta pienoiskiväärillä. käytössä on 3 varapatruunaa ja pystyyn jäänyt taulu aiheuttaa 150 metrin sakkokierroksen.

Pistooliammuntajuoksu

Pistooliampumajuoksun osalajeina ovat juoksu ja ammunta 2 kertaa 5 laukausta pienoispistoolilla (cal22). Ammunta suoritetaan 20 metrin matkalta ampumahiihdon pystytauluun (115 mm) ja ohilaukaus aiheuttaa 1 minuutin aikasakon.

Syysjotos

Syysjotoksen tarkoituksena on ylläpitää ja edistää reserviläistaitojen säilymistä ja kehittymistä sekä kohottaa osallistujien fyysistä suorituskykyä ja kenttäkelpoisuutta. Jotoksella on rastitehtäviä, jotka liittyvät sotilastietoihin ja -taitoihin, suunnistukseen ja kartanlukuun, ensiapu- ja pelastustaitoihin, erävaellustaitoihin sekä luonto- ja yleistietoihin. Partiot majoittuvat maastossa sekä kuljettavat mukanaan kilpailun aikana tarvitsemansa muonan ja varusteet. Partion suositeltu koko on 4 henkeä.

Falling Plates

Falling plate kisa on uusin laji joka on otettu Resulin lajiksi. Kilpailumuoto on suoraan rauhanturvaajien ammunnoista joita käydään YK joukoissa sekä Suomessa Rauhanturvaajaliitossa.

Kilpailussa käytetään reserviläiskivääriä joka on itselataava kivääri. Ampumamatka on 150m ja siellä on 10 metallitaulua jotka pitää kaataa mahdollisimman nopeasti. Joukkueessa on 3 ampujaa ja heillä on 8 patruunaa per lipas käytössä. Ennen ammuntaan joukkue juoksee 50m aseiden kanssa ampumapaikalle jossa lipas odottaa. Ajanotto alkaa kun annetaan merkki lähteä juoksemaan. Nopeimmin juoksun ja ammunnan suorittanut joukkue voittaa.

Maastokilpailu

Maastokilpailun osalajeina ovat suunnistus, 5 karttatehtävää ja ammunta 10 laukausta pienoispistoolilla (cal22) 20 – 30 metrin matkalta. Karttatehtävissä 1 millimetrin virhe aiheuttaa 15 sekunnin aikasakon ja ammunnassa 1 puuttuva piste täydestä 100 pisteestä aiheuttaa 20 sekunnin aikasakon.