Toimikunnat 2022

Työ- ja talousvaliokunta

Tehtävä: valmistelee asioita hallituksen ja tarvittaessa liiton kokouksiin (kevät- ja syyskokous) ja valvoo toimintastrategian ja vuosittaisen toimintasuunnitelman toteutumista. Valiokunta valvoo liiton taloutta ja budjettikuria, antaa ohjeita operatiiviselle johdolle taloudenpidosta, tekee esityksiä liiton varojen sijoittamisesta.

Valvoo ja ohjaa rekistereiden (SRA, Tikki) kehittämistä.

Erkki Saarijärvi, puheenjohtaja (040 148 0118/[email protected])

Mats Fagerström
Harri Kastepohja
Veli-Matti Kesälahti, sihteeri

Ampumatoimikunta

Tehtävä: tekee esityksiä rata- ja kenttäampumalajien (pl. SRA) sääntömuutoksista sekä ammuntojen ennätyksistä, vastaa ampumalajien kokonaisuuden kehittämistyöstä.

Santeri Heinonen, puheenjohtaja  (040 829 5697/[email protected])

Marko Patrakka
Hannu Uronen
Jarmo Koskela
Jari Styrman
Heikki Juhola
Pasi Jäntti

SRA- toimikunta

Tehtävä: tekee esityksiä säännöistä hallitukselle sekä suunnittelee ja toteuttaa lajin harjoitus- ja kilpailutoimintaa. Suunnittelee ja valmistelee SRA-rekisterin ylläpidon yhdessä työ- ja talousvaliokunnan kanssa.

Jari-Pekka Walden, puheenjohtaja (050 307 3944 /[email protected])

Antti Kokkola
Petri Ranta
Tomi Nikkanen
Marko Rasi
Hannu Immonen
Isto Hyyryläinen
Taisto Takkumäki
Riku Virkki
Ville Strandvall

Kilpaurheilutoimikunta

Tehtävä: vastaa kilpailukalenterin suunnittelusta ja toteuttamisesta vuosittain sekä
yhdistelmälajien säännöistä.

Hannu Aurinko, puheenjohtaja (040 033 3400/[email protected])

Mikko Luostarinen
Tero Hyttinen
Saku Liehu
Simo Jääskeläinen
Maarit Timonen
Katariina Tuominen
Jarmo Sulopuisto

Kenttäkelpoisuustoimikunta

Tehtävä: vastaa liiton kuntoliikuntapalvelujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä, lisäksi toimikunnalla on vastuullaan jotosasiat. Tämä toimikunta koordinoi Lisää liikettä -ohjelmaa.

Pekka Sillanpää, puheenjohtaja (040 749 0666/[email protected])

Perttu Hietanen
Mika Pakkanen
Kari I Mattila
Mika Lustig
Kimmo Kiiveri
Arto Nousiainen
Marko Nikkanen
Tero Huovila

Edunvalvontatoimikunta

Tehtävä: toimii RESUL:n taustatyöryhmänä ampuma-ase- ja ampumaratalakiin ja säädöksiin liittyvissä kysymyksissä ja antaa asiantuntijatukea nimettyjen jäsenten työlle SM:n työryhmissä.

Harri Kastepohja, puheenjohtaja (044 322 8343/[email protected])

Eino Svinhufvud
Antti Kokkola
Ismo Nöjd
Jarmo Koskela

Palkitsemistoimikunta

Tehtävä: toimikunta vastaa liiton huomionosoitusjärjestelmän toimivuudesta ja käsittelee liitolle tulleet huomionosoitusanomukset ja tekee tarvittavat esitykset hallitukselle.

Marko Patrakka, puheenjohtaja (050 557 0761/ [email protected])

Tero Hyttinen
Mats Fagerström
Veli-Matti Kesälahti, sihteeri

Sääntöasiaintoimikunta

Tehtävä: Liiton sääntöasiat

Harri Kastepohja, puheenjohtaja (044 322 8343/[email protected])

Antti Kokkola
Ismo Nöjd

Viestintätoimikunta

Tehtävä: Koordinoi ja ohjeistaa RESUL tiedotusta. Laatii tarvittavia materiaaleja (tiedotuspohjat, kuvapankit) käytettäviksi eri tapahtumissa. Vastaa yhdessä jäsenliittojen tiedottajien kanssa eri kokoisten tapahtumien tarpeellisesta näkyvyydestä.

Jyrki Huusko, puheenjohtaja (050 571 3433/[email protected])

Juho Heikkilä
Tuomas Kaarkoski, asiantuntija
Tomi Kurikkala
Lotta Nissi
Susanna Takamaa
Anu Varjonen
Antti Pynttäri, sihteeri

Reserviläisurheiluliiton valio- ja toimikunnat koostuvat jäsenliittojen ko. toimialan asiantuntijajäsenistä. Valio- ja toimikunnat edustavat liiton kärkiosaamista omalla vastuualueellaan ja ovat erittäin tärkeässä roolissa liiton toiminnassa.

Liiton hallitus päättää toimikuntien jäsenistä jäsenliittojen esityksistä ja heidät valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Valio- ja toimikunnat kokoontuvat puheenjohtajansa koolle kutsumana tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla ja puheenjohtajan sopimina ajankohtina.

Valio- ja toimikunnilla on esitysoikeus liiton hallitukselle oman toimialansa asioissa. Ne voivat kutsua tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita omiin kokouksiinsa kuultaviksi.

Toimikunnat kutsuu koolle kyseisen toimikunnan puheenjohtaja ja ellei häntä ole nimetty, niin ensimmäisestä kokoontumisesta vastaa toimikuntaan nimetty hallituksen jäsen/jäsenet. Toimikunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Lisätietoa toimikuntien kokoonpanosta ja työstä antaa Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Erkki Saarijärvi.