Toimikunnat 2021

Työ- ja talousvaliokunta

Tehtävä: valmistelee asioita hallituksen ja tarvittaessa liiton kokouksiin (kevät- ja syyskokous) ja valvoo toimintastrategian ja vuosittaisen toimintasuunnitelman toteutumista. Valiokunta valvoo liiton taloutta ja budjettikuria, antaa ohjeita operatiiviselle johdolle taloudenpidosta, tekee esityksiä liiton varojen sijoittamisesta.

Valvoo ja ohjaa rekistereiden (SRA, Tikki) kehittämistä.

Erkki Saarijärvi, puheenjohtaja (040 148 0118 / erkki.saarijarvi(at)resul.fi)

Mika Mäki
Harri Kastepohja
Risto Tarkiainen, sihteeri

Ampumatoimikunta

Tehtävä: tekee esityksiä rata- ja kenttäampumalajien (pl. SRA) sääntömuutoksista sekä ammuntojen ennätyksistä, vastaa ampumalajien kokonaisuuden kehittämistyöstä.

Marko Patrakka, puheenjohtaja  (050 557 0761 / marko.patrakka(at)gmail.com)

Marko Patrakka
Pirkka Juntunen
Sakari Ahola
Heikki Juhola
Tami Koivuniemi
Hannu Uronen
Mikko Luostarinen
Jarmo Koskela
Risto Tarkiainen, sihteeri

SRA- toimikunta

Tehtävä: tekee esityksiä säännöistä hallitukselle sekä suunnittelee ja toteuttaa lajin harjoitus- ja kilpailutoimintaa. Suunnittelee ja valmistelee SRA-rekisterin ylläpidon yhdessä työ- ja talousvaliokunnan kanssa.

Jari-Pekka Walden, puheenjohtaja (050 307 3944 / jaripekka.walden(at)gmail.com)

Antti Kokkola
Petri Ranta
Tomi Nikkanen
Marko Rasi
Olli Leisti
Teemu Potkonen
Hannu Immonen
Isto Hyyryläinen
Taisto Takkumäki

Kilpaurheilutoimikunta

Tehtävä: vastaa kilpailukalenterin suunnittelusta ja toteuttamisesta vuosittain sekä
yhdistelmälajien säännöistä.

Hannu Aurinko, puheenjohtaja (040 033 3400 / hannu.aurinko(at)oruk.fi)

Mikko Luostarinen
Tero Hyttinen
Maarit Timonen
Saku Liehu
Arto Ahokas
Risto Tarkiainen, sihteeri

Kenttäkelpoisuustoimikunta

Tehtävä: vastaa liiton kuntoliikuntapalvelujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä, lisäksi toimikunnalla on vastuullaan jotosasiat. Tämä toimikunta koordinoi Lisää liikettä -ohjelmaa.

Pekka Sillanpää, puheenjohtaja (040 749 0666 / pekka.sillanpaa(at)gmail.com)

Miia Ritala
Harri Skopa
Raimo Ojala
Perttu Hietanen
Mika Mäki
Mika Pakkanen
Kari I Mattila
Janne Hänninen
Eemeli Lappalainen
Risto Tarkiainen, sihteeri

Edunvalvontatoimikunta

Tehtävä: toimii RESUL:n taustatyöryhmänä ampuma-ase- ja ampumaratalakiin ja säädöksiin liittyvissä kysymyksissä ja antaa asiantuntijatukea nimettyjen jäsenten työlle SM:n työryhmissä.

Harri Kastepohja, puheenjohtaja (044 322 8343 / harri.kastepohja(at)gmail.com)

Eino Svinhufvud
Antti Kokkola
Ismo Nöjd

Palkitsemistoimikunta

Tehtävä: toimikunta vastaa liiton huomionosoitusjärjestelmän toimivuudesta ja käsittelee liitolle tulleet huomionosoitusanomukset ja tekee tarvittavat esitykset hallitukselle.

Marko Patrakka, puheenjohtaja (050 557 0761 / marko.patrakka(at)gmail.com)

Jussi Kangaspunta
Mats Fagerström
Risto Tarkiainen, sihteeri

Sääntöasiaintoimikunta

Tehtävä: Liiton sääntöasiat

Harri Kastepohja, puheenjohtaja (044 322 8343 / harri.kastepohja(at)gmail.com)

Antti Kokkola
Ismo Nöjd

Tiedotustoimikunta

Tehtävä: Koordinoi ja ohjeistaa RESUL tiedotusta. Laatii tarvittavia materiaaleja (tiedotuspohjat, kuvapankit) käytettäviksi eri tapahtumissa. Vastaa yhdessä jäsenliittojen tiedottajien kanssa eri kokoisten tapahtumien tarpeellisesta näkyvyydestä.

Jyrki Huusko, puheenjohtaja (050 571 3433/ jyrki.huusko(at)uef.fi)

Tomi Kurikkala
Susanna Takamaa
Anu Varjonen
Antti Pynttäri, sihteeri
Tuomas Kaarkoski, asiantuntija

Reserviläisurheiluliiton valio- ja toimikunnat koostuvat jäsenliittojen ko. toimialan asiantuntijajäsenistä. Valio- ja toimikunnat edustavat liiton kärkiosaamista omalla vastuualueellaan ja ovat erittäin tärkeässä roolissa liiton toiminnassa.

Liiton hallitus päättää toimikuntien jäsenistä jäsenliittojen esityksistä ja heidät valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Valio- ja toimikunnat kokoontuvat puheenjohtajansa koolle kutsumana tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla ja puheenjohtajan sopimina ajankohtina.

Valio- ja toimikunnilla on esitysoikeus liiton hallitukselle oman toimialansa asioissa. Ne voivat kutsua tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita omiin kokouksiinsa kuultaviksi.

Toimikunnat kutsuu koolle kyseisen toimikunnan puheenjohtaja ja ellei häntä ole nimetty, niin ensimmäisestä kokoontumisesta vastaa toimikuntaan nimetty hallituksen jäsen/jäsenet. Toimikunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.

Lisätietoa toimikuntien kokoonpanosta ja työstä antaa Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Erkki Saarijärvi.