Toimikunnat 2020

Työ- ja talousvaliokunta

Tehtävä: valmistelee asioita hallituksen ja tarvittaessa liiton kokouksiin (kevät- ja syyskokous) ja valvoo toimintastrategian ja vuosittaisen toimintasuunnitelman toteutumista. Valiokunta valvoo liiton taloutta ja budjettikuria, antaa ohjeita operatiiviselle johdolle taloudenpidosta, tekee esityksiä liiton varojen sijoittamisesta.

Valvoo ja ohjaa rekistereiden (SRA, kuntokortti, Tikki) kehittämistä.

Erkki Saarijärvi, puheenjohtaja (040 148 0118 / [email protected])

Minna Nenonen
Sami Kesäjärvi
Risto Tarkiainen, sihteeri

Rata-ammuntatoimikunta

Tehtävä: tekee esityksiä ampumalajien sääntömuutoksista sekä ammuntojen ennätyksistä, vastaa ko. lajin kehittämistyöstä

Marko Patrakka, puheenjohtaja  (050 557 0761 / [email protected])

Mika Mäki, varapuheenjohtaja
Sari Mastromarino
Jari Styrman
Mikko Luostarinen
Heikki Juhola
Sakari Ahola
Hannu Uronen
Mika Kääriä
Pirkka Juntunen
Sampo Mattila

SRA- toimikunta

Tehtävä: tekee esityksiä säännöistä hallitukselle sekä suunnittelee ja toteuttaa lajin harjoitus- ja kilpailutoimintaa. Suunnittelee ja valmistelee SRA-rekisterin ylläpidon yhdessä työ- ja talousvaliokunnan kanssa. Ota yhteyttä SRA-tapahtuma, -rekisteri ja -korttikyselyissä toimikuntaan  [email protected]

Jari-Pekka Walden, puheenjohtaja (050 307 3944 / [email protected])

Antti Kokkola
Petri Ranta
Tomi Nikkanen
Marko Rasi
Olli Leisti
Teemu Potkonen
Hannu Immonen
Isto Hyyryläinen
Taisto Takkumäki

Kilpaurheilutoimikunta

Tehtävä: vastaa kilpailukalenterin suunnittelusta ja toteuttamisesta vuosittain sekä yhdistelmälajien säännöistä

Saku Liehu, puheenjohtaja (050 340 4254, liehu.saku(at)gmail.com)

Mikko Luostarinen
Maarit Timonen
Toni Kallio-Könnö
Arto Ahokas
Timo Karhu
Markku Laine
Tero Hyttinen
Risto Tarkiainen, sihteeri

Kenttäkelpoisuustoimikunta

Tehtävä: vastaa liiton kuntoliikuntapalvelujen suunnittelusta, toteuttamisesta ja kehittämisestä, lisäksi toimikunnalla on vastuullaan jotosasiat ja sähköinen kuntokortti. Tämä toimikunta koordinoi Lisää liikettä -ohjelmaa.

Pekka Sillanpää, puheenjohtaja /040 749 0666 / [email protected]

Jarmo Sulopuisto                             
Miia Ritala
Harri Skopa
Raimo Ojala
Perttu Hietanen
Mika Mäki
Joni Ijäs

Edunvalvontatoimikunta

Tehtävä: toimii RESUL:n taustatyöryhmänä ampuma-ase- ja ampumaratalakiin ja säädöksiin liittyvissä kysymyksissä ja antaa asiantuntijatukea nimettyjen jäsenten työlle SM:n työryhmissä.

Sami Kesäjärvi, puheenjohtaja (050 60481 / [email protected])

Eino Svinhufvud
Antti Kokkola
Pasi Parkkila

Palkitsemistoimikunta

Tehtävä: toimikunta vastaa liiton huomionosoitusjärjestelmän toimivuudesta ja käsittelee liitolle tulleet huomionosoitusanomukset ja tekee tarvittavat esitykset hallitukselle.

Marko Patrakka, puheenjohtaja (050 557 0761 / [email protected])

Jussi Kangaspunta
Mats Fagerström
Risto Tarkiainen, sihteeri

Sääntöasiaintoimikunta

Tehtävä: Liiton sääntöasiat

Sami Kesäjärvi, puheenjohtaja (050 60481 / [email protected])

Antti Kokkola
Ismo Nöjd                                                                                      

Tiedotustoimikunta

Tehtävä: Koordinoi ja ohjeistaa RESUL tiedotusta. Laatii tarvittavia materiaaleja (tiedotuspohjat, kuvapankit) käytettäviksi eri tapahtumissa. Vastaa yhdessä jäsenliittojen tiedottajien kanssa eri kokoisten tapahtumien tarpeellisesta näkyvyydestä.

Jyrki Huusko, puheenjohtaja (050 349 2248/ [email protected])

Tomi Kurikkala
Susanna Takamaa
Anu Varjonen
Antti Pynttäri, sihteeri
Tuomas Kaarkoski, asiantuntija

Reserviläisurheiluliiton valio- ja toimikunnat koostuvat jäsenliittojen ko. toimialan asiantuntijajäsenistä. Valio- ja toimikunnat edustavat liiton kärkiosaamista omalla vastuualueellaan ja ovat erittäin tärkeässä roolissa liiton toiminnassa.

Liiton hallitus päättää toimikuntien jäsenistä jäsenliittojen esityksistä ja heidät valitaan kalenterivuodeksi kerrallaan. Valio- ja toimikunnat kokoontuvat puheenjohtajansa koolle kutsumana tarkoituksenmukaiseksi katsomallaan tavalla ja puheenjohtajan sopimina ajankohtina.

Valio- ja toimikunnilla on esitysoikeus liiton hallitukselle oman toimialansa asioissa. Ne voivat kutsua tarpeelliseksi katsomiaan asiantuntijoita omiin kokouksiinsa kuultaviksi.

Toimikunnat kutsuu koolle kyseisen toimikunnan puheenjohtaja ja ellei häntä ole nimetty, niin ensimmäisestä kokoontumisesta vastaa toimikuntaan nimetty hallituksen jäsen/jäsenet. Toimikunta nimeää keskuudestaan puheenjohtajan ja sihteerin.