RESUL:n jäsenjärjestöt (Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto) tarjoavat jäsenilleen mahdollisuuden liittyä uuteen jäsenryhmään.

Liittymällä uuteen ampumaharrastajien jäsenryhmään saa ampumaharrastuksen toimintaturvan. Jäsenyys uudessa jäsenryhmässä antaa osallistumisoikeuden Reserviläisliiton, Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisurheiluliiton liitto-, piiri- ja yhdistystason kilpailu- ja muihin tapahtumiin, joissa ammunta on keskeisessä roolissa, sekä Puolustusvoimien tai muiden tahojen yhteisiin tapahtumiin, joissa vaaditaan vakuutusturvaa.

Reserviläisjärjestöjen ampumaturva antaa osallistumisoikeuden myös SAL:n jäsenseurojen harjoitteluun, seuran sisäiseen kilpailutoimintaan ja kahden seuran välisiin otteluihin asianomaisten seurojen sääntöjen ja ratasääntöjen puitteissa. SAL:n omalla lisenssillä pääsee myös osallistumaan reserviläisjärjestöjen ampumatoimintaan (kts. edellinen kappale).

Lisätietoa uudesta jäsenryhmästä

Reserviläisliiton osalta täältä
Suomen Reserviupseeriliiton osalta täältä
Maanpuolustuskiltojen liiton osalta täältä

SAL:n lisenssistä lisää täältä.