Puolustusvoimien järjestämät kilpailut kattava vakuutus (Fennia)

Vakuutus koskee Puolustusvoimien järjestämiä ampumakilpailuja, joiden järjestelyissä yhteistyökumppaneina ovat Reserviläisliitto ry, Suomen Reserviupseeriliitto ry tai Reserviläisurheiluliitto ry, ja joihin voivat osallistua reserviläiset ja ei-asevelvolliset. Puolustusvoimien järjestämiin reserviläisten ja ei-asevelvollisten ampumakilpailuihin osallistuvat Reserviläisliitto ry:n ja Suomen Reserviupseeriliitto ry:n jäsenet kilpailuissa, harjoituksissa ja näihin välittömästi liittyvillä matkoilla sekä kotimaassa että muissa Pohjoismaissa. Sisältää sekä tapaturma- että vastuuvakuutuksen.

Tapaturmavakuutuksen korvaussummat: Hoitokorvaus 5.000 euroa, haittakorvaus 10.000 euroa ja kuolinkorvaus 5.000 euroa.

Vastuuvakuutuksen korvaussummat

Vahinkotapahtuman perusteella maksettavan korvauksen enimmäismäärä on henkilövahingoissa 500.000 euroa ja esinevahingoissa 250.000 euroa. Vakuutetun omavastuu jokaisessa vahinkotapauksessa on 100 euroa.

Vakuutuksen myöntää Vakuutusyhtiö Fennia. Vahinkoilmoitukset osoitteessa Oma Fennia -verkkopalvelussa. Vahinkoilmoituksen yhteydessä ilmoitettava jäsennumero.

Reserviläisurheiluliiton kilpailut ja tapahtumat

Reserviläisurheiluliitto on Tuplaturva-vakuuttaja vuoden 2020 aikana.

Tuplaturva on liitteen mukainen vakuutus, joka turvaa kolmannelle osapuolelle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon (= toiminnan vastuuvakuutus) sekä tapaturmavakuutuksen, joka korvaa lajiliittojen, liittojen piirien ja alueiden ja jäsenseurojen toimeksiannosta kaikenikäisille vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia (esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Tuplaturvaesite 2021

Puolustusvoimilta lainattava ja vuokrattava materiaali

Puolustusvoimilta lainattavan ja vuokrattavan materaalin osalta ohjeet ovat tässä liitteessä.