Puolustusvoimien aseilla tapahtuvat ammunnat

Puolustusvoimat antoi v. 2010 määräyksen, jonka pohjalta niissä ampumakilpailuissa, joissa käytetään puolustusvoimien aseita, tulee olla kaikilla osallistujilla vakuutusturva.

Tämän johdosta Reserviläisliitto ja Suomen Reserviupseeriliitto ovat ottaneet alla olevan vakuutuksen, jonka piiriin kuuluu myös Reserviläisurheiluliitto.

Tämä vakuutus koskee siis kaikkia niitä henkilöitä, jotka ampuvat jossakin kilpailussa Puolustusvoimien aseilla ja yhteistyökumppanina ko. tapahtumassa on em. liitot. Henkilön ei tarvitse itse olla kummankaan liiton (= RES tai RUL) jäsen.

HF_951_vakuutus

Reserviläisurheiluliiton kilpailut ja tapahtumat

Reserviläisurheiluliitto on Tuplaturva-vakuuttaja vuoden 2020 aikana.

Tuplaturva on liitteen mukainen vakuutus, joka turvaa kolmannelle osapuolelle aiheutetun henkilö- ja esinevahingon (= toiminnan vastuuvakuutus) sekä tapaturmavakuutuksen, joka korvaa lajiliittojen, liittojen piirien ja alueiden ja jäsenseurojen toimeksiannosta kaikenikäisille vapaaehtoistyötä tekeville sattuvia tapaturmia (esim. kilpailujen ja tapahtumien järjestäminen, valmennus, koulutus, varainhankinta, luottamusmiestyö, toimistotyö). Myös edellä mainittuihin toimintoihin liittyvät välittömät matkat kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Tuplaturva 2020 esite

Puolustusvoimilta lainattava ja vuokrattava materiaali

Puolustusvoimilta lainattavan ja vuokrattavan materaalin osalta ohjeet ovat tässä liitteessä.