Reserviläisurheiluliitto perustettiin 12.12.1970. Uuden liiton jäseniksi tulivat Reservin Aliupseerien Liitto ja Suomen Reserviupseeriliitto sekä kummankin liiton kaikki piirit. Liiton syyskokous hyväksyi 29.10.1994 uusiksi jäseniksi molempien naisjärjestöt. Nykyisin Reserviläisurheiluliittoon kuuluu perustajajäsenien lisäksi Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL).

RESUL:sta tuli joulukuussa 1998 silloisen Maanpuolustuskoulutus ry:n jäsen (1.1.2008 alkaen Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK.)

ResUL:n ensimmäisessä toimintakertomuksessa vuodelta 1971 todetaan, että sen tavoitteena tulee olemaan kilpa- ja kuntourheilun tehostaminen, koulutustoiminnan käynnistäminen, maastourheilumuotojen tukeminen (esim. talvi- ja partiokilpailut) sekä liittojen päällekkäistoimintojen poistaminen. RESUL:n tehtävänä on reserviläisurheilun ja kuntoliikunnan suunnittelu ja toteutus.