Reserviläisurheiluliitto perustettiin 12.12.1970. Uuden liiton jäseniksi tulivat Reservin Aliupseerien Liitto ja Suomen Reserviupseeriliitto sekä kummankin liiton kaikki piirit. Nykyisin Reserviläisurheiluliittoon kuuluu perustajajäsenien lisäksi Maanpuolustuskiltojen liitto (MPKL).

RESUL:sta tuli joulukuussa 1998 silloisen Maanpuolustuskoulutus ry:n jäsen (1.1.2008 alkaen Maanpuolustuskoulutusyhdistys eli MPK.)

RESUL:n ensimmäisessä toimintakertomuksessa vuodelta 1971 todetaan, että sen tavoitteena tulee olemaan kilpa- ja kuntourheilun tehostaminen, koulutustoiminnan käynnistäminen, maastourheilumuotojen tukeminen (esim. talvi- ja partiokilpailut) sekä liittojen päällekkäistoimintojen poistaminen. RESUL:n tehtävänä on reserviläisurheilun ja kuntoliikunnan suunnittelu ja toteutus.

Toimintasuunnitelma 2023

Katsottavissa täältä.