RUL:n ja RES:n ampumamestaruuskilpailujen ja RESUL:n mestaruuskilpailujen teknisen asiantuntijan (TA) toimintaohje

TA:n nimeäminen

TA tulee nimetä liittojen kaikkiin mestaruuskilpailuihin. Tekninen asiantuntija ei voi olla TA-tehtävän lisäksi jäsenenä kyseisen kilpailu- organisaation muissa tehtävissä.

Kilpailun TA:n hyväksyy ja asettaa ampumatoimikunta ja yhdistelmälajien osalta kilpaurheilutoimikunta kilpailun järjestäjän esityksestä. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa asetetulle TA:lle valinnasta. TA toimii tehtävässään RESUL:n edustajana. TA raportoi järjestelyistä asianomaiselle toimikunnalle.

Yhdistelmälajeissa iäkkäämmissä kilpailusarjoissa on TA:lla oikeus lyhentää juoksu-, hiihto- ja pyöräilymatkaa huomioiden maaston raskauden.

RESUL maksaa TA:lle tehtävästä aiheutuneet kulut järjestelysopimuksen sekä RESUL:n matkustusohjesäännön mukaisesti. TA voi osallistua kilpailuun, mutta ei voi osallistua omaa suoritustaan koskevan päätöksen tekoon.