RESUL:n yhdistelmälajien mestaruuskilpailujen teknisen asiantuntijan (TA) toimintaohje

Lataa tästä (pdf).

 

Yleistä

Teknisellä asiantuntijalla tarkoitetaan näissä ohjeissa kilpailujen valvojana ja kilpailujen toimihenkilöiden apuna toimivaa henkilöä, jonka ensisijaisena tehtävän on varmistaa kilpailujen kaikin puoleinen onnistuminen. Lyhenne on vahvistettu käyttöön SAL:n säännöissä ja on johdettavissa myös ammunnan kansainvälisistä säännöistä: Technical Authority.

Vastuu kilpailujen läpiviemisestä on järjestysoikeuden saaneen yhdistyksen nimeämällä kilpailun johtajalla. Teknisen avustajan tehtävänä on seurata, opastaa ja valvoa kilpailujen järjestäjää.

Valvonnan tarkoitus

Teknisen asiantuntijan avulla varmistetaan, että:

 • kilpailut järjestetään voimassa olevien sääntöjen mukaan
 • kilpailut järjestetään turvallisesti ja tuottamatta vahinkoa henkilöille tai materiaalille
 • kilpailussa vallitsee rehti kilpailuhenki
 • kilpailusta saadun palautteen avulla voidaan kilpailua ja sen sääntöjä kehittää
 

TA:n valinta

Kilpailujen järjestäjä esittää teknisen asiantuntijan nimeämistä kilpailuun ja TA:n nimittää kilpaurheilutoimikunta. TA tulee nimittää kaikkiin mestaruuskilpailuihin.

TA:n tulee:

 • tuntea järjestettävän kilpailun säännöt
 • tuntea vastuunsa antaessaan suostumuksensa tehtävän tunnolliseen hoitamiseen
 • olla järjestely- ja yhteistyökykyinen
 

TA:n oikeudet ja velvollisuudet

TA:lla on:

 • oikeus ja velvollisuus puuttua kilpailujen johtajan välityksellä kilpailun kulkuun mikäli kilpailu ei suju
  sääntöjen mukaan, ei suju turvallisesti tai kilpailussa ei vallitse rehti kilpailuhenki
 • oikeus em. tapauksissa antaa lisäohjeita ja –määräyksiä kilpailun johtajan välityksellä
 • oikeus kohtuullisiin kulukorvauksiin tehtävänsä hoidosta
 • oikeus iäkkäiimissä sarjoissa lyhentää juoksu-, hiihto- ja pyöräilymatkaa maaston raskauden huomioiden
 

Valvonnan vaiheet

TA:n tehtävät jakaantuvat seuraaviin vaiheisiin.

Nimeämisen jälkeen TA:

 • hankkii kilpailun uusimmat säännöt ja RESUL:n mestaruuskilpailujen yleissäännöt Reserviläisurheiluliitosta tai suoraan liiton kotisivuilta (www.resul.fi)
 • tutustuu sääntöihin ja kilpailuohjeisiin
 • on yhteydessä kilpailun johtajaan ja sopii ensimmäisen tapaamisen

Ensimmäisellä tapaamisella TA:

 • varmistaa, että järjestäjällä on tarvittavat resurssit ja ajan tasalla olevat säännöt ja ohjeet kilpailun järjestämiseksi
 • tarkastaa suorituspaikat, -kartat, ym. olosuhteet ja sopii ratamestarin kanssa suoritusmatkat olosuhteiden mukaan sääntöjen mukaisissa rajoissa
 • laatii yhteistyössä järjestäjän kanssa alustavan suunnitelman ja aikataulun sekä sopii järjestelytoimikunnan raportoinnista TA:lle

Ennakkotarkastuksessa TA:n tulee varmistaa:

 • kilpailukutsun oikeellisuus huomioiden tehdyt päätökset ja voimassa olevat kilpailusäännöt ja yleisohjeet
 • että kilpailujen onnistumiseksi tarvittavat kilpailukansliat, -johtajat ja muut toimihenkilöt on nimetty tehtäviinsä ja tehtävän mukainen koulutus on annettu
 • kilpailumaasto ja -olosuhteet takaavat turvallisen kilpailun kulun
 • rastipisteiden oikean sijainnin ja etäisyyspisteiden sääntöjenmukaisuuden
 • yhteydet ja opasteet kilpailupaikalle ja pysäköintipaikalle ovat kunnossa
 • aseiden tarkastus tapahtuu erityisen suurta huolellisuutta noudattaen
 • tuloslaskennan sujuvuuteen ja oikeellisuuteen kiinnitetään riittävästi huomiota
 • tiedotustoiminta on ajantasaista ja sujuvaa

Kilpailun aikana TA:n tulee erityisesti kiinnittää huomiota:

 • kilpailijoiden ja yleisön turvallisuuteen ampumapaikalla
 • että olosuhteet ovat tasapuoliset niin suoritus- kuin ammuntapaikkojen suhteen ja mm. taululaitteet toimivat
 • johtajien toimintaan suorituspaikoilla
 • tulospalvelun sujuvuuteen ja tuloslaskennan oikeellisuuteen
 • tulosten valmistuessa protestiajan ilmoittamiseen ja sen noudattamiseen
 • lopputulosten nopeaan saamiseen ja palkintojenjaon alkamiseen

Kilpailujen jälkeen TA:n tulee:

 • varmistaa, että kilpailujen johtaja huolehtii virallisten tulosten lähettämisestä Reserviläisurheiluliittoon, järjestävälle piirille ja lehdistölle
 • laatii kilpailusta loppuraportin, jossa on kilpailutapahtuman valvontaraportti, erityiset tapahtumat kuten protestit ja muuta tapahtumat, joiden avulla kilpailutapahtumaa voidaan kehittää
 • huolehtia, että kilpailujen järjestäjä pitää kolmen kuukauden kuluessa kilpailusta arviointitilaisuuden toimihenkilöiden kanssa.