Reserviläisammunta

RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa ammuttava reserviläisammunta vastaa ammunnan kulultaan PEmaav-os pak JV 02:02 (9.1.2004 alkaen) ammuntoja kiväärillä ja  pistoolilla. Poikkeuksia on lähinnä aseen määrittelyssä, sarjoissa ja tulosten kirjaamisessa.

 

Reserviläisammunnan SM-kilpailujen järjestämisohjeet

(Nämä ohjeet on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 28.02.2012 ja astuvat voimaan 01.05.2012)

1.

Reserviläisammunnan säännöissä RA1 ja RA2 määritellään ase seuraavasti:
Ase
Sotilaskäyttöön suunniteltu tai sen kaltainen sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa oleva lippaallinen itselataava kivääri. Aseen kaliberi on 5,45-8,00 mm ja se voi olla koottu yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen ominaisuudet eivät poikkea perusversiosta.

RA3 ja RA4 määritellään ase seuraavasti:
Ase
Kaliiberiltaan vähintään 9 mm olkatueton pistooli. Sarjavalmisteinen, perusvarustuksessa oleva ase, joka voi olla koottu yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen ominaisuudet eivät poikkea aseen perusversiosta.

 

Päätös

Aseen tulee olla valmistettu vuoden 1945 jälkeen.

 

Perustelu

Reserviläiset joutuvat harjoittelemaan ja kilpailemaan omalla ampumakalustollaan. Reserviläisammunnassa reserviläisiä kannustetaan hankkimaan omaa ja mahdollisimman nykyaikaista kilpailukalustoa. Vanhoille sodanaikaisille kivääreille ja pistooleille on olemassa jo oma ampumalaji.

 

2.
Päätös

Reserviläisammuntakilpailun tulosten tulkkausten yhteydessä tulee kirjurin täyttää ampujan tulos ampumakorttiin. Ampuja allekirjoittaa ampumakortin välittömästi tulosten kirjausten jälkeen. Allekirjoituksen jälkeen ampujalla ei ole tulkatusta osumasta valitusoikeutta.

 

Perustelu

Reserviläisammunnan SM-kilpailujen yhteydessä on havaittu, että usein ei ole riittävästi hyvän kokemuksen omaavia taulutuomareita ja kirjureita. Varsinkin kirjurit ovat usein varsin kokemattomia. On tapauksia, että tuomarin kirjurille ilmoittama osuman arvo kirjautuu väärin tuloskorttiin. Tähän on syynä se, että kirjuri ei toista taulutuomarin ilmoittamaa tulosta. Tällä kohdalla on tarkoitus saada ampuja kiinnostumaan ja seuraamaan tuloksen tulkkausta ja sen oikeaa kirjausta. Näin vältetään useimmat tulosten kirjaamisen yhteydessä tapahtuvat virheet.

 

3.

RA2 säännöistä kohta 5:
Ampumaetäisyys on 150 m. (Piirien ja yhdistysten mestaruuskilpailut voidaan ampua myös lyhyemmillä radoilla. Ampumamatka on ilmoitettava kilpailukutsussa). Ampuma-asento on makuu. Lipastuen käyttö on sallittu. Valmiusasennossa ase on varmistettu. Aseen perä on laskettu ampuma-alustaa vasten siten, että aseen perä ei ole tuettu olkaa vasten. Myös kilpailusarjaa suoritettaessa aseen perä on laskettava ampuma-alustaa vasten siten, että se ei ole tuettu olkaa vasten taulujen ollessa käännettyinä pois. Perän saa nostaa olkaa vasten taulujen alkaessa kääntyä esiin. Mikäli ampumaratamääräykset rajoittavat piippulinjaa sien, että perää ei ole mahdollista laskea kiinni ampuma-alustalle, tulee perän silti selvästi olla laskettuna olkapäältä niin, että aseen perä on irti olkapäästä.

 

Päätös

Asetarkastajan tai ammunnanjohtajan tulee hylätä ase, jonka piippulinja ei lipastuella perä laskettuna ampuma-alustaa vasten osoita taustavallin yli.
HUOM! Tämä koskee RA1:ssä ja RA2:ssa käytettäviä kivääreitä. Tämä tarkastus on mahdollista tehdä vain silmämääräisesti tähtäinten kautta. Tästä syystä tarkastajan on syytä käyttää tervettä harkintaa ja välttää liian tiukkaa tulkintaa.

 

Perustelu

Reserviläisammunnan SM-kilpailujen yhteydessä on havaittu, että kiväärien periin on rakennettu erilaisia jatkokappaleita, mitkä estävät piippulinjaa nousemasta takavallin tai jopa taulun yli.

Jarmo Siltanen
Puheenjohtaja, palvelusammuntatoimikunta