Perinneasekilpailut, Säännöt 2.1

Lataa tästä (pdf).

1. Yleistä

Perinneasekilpailujen tarkoituksena on, paitsi perinteisten sotilaskivääri- ja pistoolilajien säilyttäminen vapaaehtoisen maanpuolustustoiminnan ”jokamiehen” lajeina, myös kaikenikäisten reserviläisten perusampumataidon kehittäminen. Eri lajeissa voidaan myös järjestää RUL:n ja RES:n piirinmestaruus- ja RESUL:n mestaruuskilpailuja. Käytettävät ikäsarjat ovat H, H50, H60, H70, D ja D50.
Joukkuekilpailussa joukkueen koko on 3 henkilöä. Joukkuekilpailu pidetään jos sarjaan osallistuu vähintään 3 joukkuetta. Sarja pidetään jos siihen osallistuu vähintään 3 kilpailijaa. Tämä koskee SM kilpailuja. Perinnekiväärin mestaruuskilpailut voidaan järjestää seuraavissa lajeissa: 2.1.A, 2.1.B. Lisäksi voidaan mestaruuskilpailut järjestää lajeissa 2.1.C ja 2.1.D.

Kaikissa mestaruuskilpailulajeissa kilpailuaseen on täytettävä perinneasekilpailujen lajisääntöjen kohdan 4.1. mukaiset yleiset asemääräykset sekä mestaruuskilpailuna järjestettävissä lajeissa 2.1.A ja 2.1.B asemääräykset 4.1.A. Kilpailuissa voidaan lisäksi käyttää kohdan 4.1. alamomenttien B, C ja D mukaisia määritteitä. Ammuttavista lajeista ja asemääräyksistä sekä ampumatoimikunnan kilpailukohtaisesti hyväksymistä rajoituksista on ilmoitettava kilpailukutsussa.
Perinnepistoolin mestaruuskilpailut on järjestettävä lajeissa 2.2.A ja 2.2.B. Lisäksi voidaan järjestää mestaruuskilpailut lajissa 2.2.C.

Kaikissa mestaruuskilpailulajeissa kilpailuaseen on täytettävä perinneasekilpailujen lajisääntöjen kohdan 4.2. mukaiset yleiset asemääräykset sekä mestaruuskilpailuna järjestettävissä lajeissa 2.2.A ja 2.2.B asemääräykset 4.2.A. Mestaruuskilpailut 2.2.A. ja 2.2.B. voidaan kilpailla joko yhtenä yhdistettynä kilpailuna tai erillisinä kilpailulajeina. Kilpailuissa voidaan lisäksi käyttää kohdan 4.2. alamomentin B mukaisia määritteitä. Ammuttavista lajeista ja asemääräyksistä sekä ampumatoimikunnan kilpailukohtaisesti hyväksymistä rajoituksista on ilmoitettava kilpailukutsussa.

 

 

2. Ammuntalajit

2.1. Perinnekivääri:

A. Perinnekivääri 300 m, 30 laukausta makuu. 5 koelaukausta aikaa 5 min. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 minuuttia. Taulu SAL:n 300 m:n kivääritaulu tai puolustusvoimien maalitaulu nro 01. Taulujen taakse on asetettava vaalea tausta. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen jälkeen, vaihtoehtoisesti voidaan ampua min.30
30 min.ls

B. Perinnekivääri 150 m, 3 x 10 laukausta (makuu, pysty, polvi). 5 koelaukausta / 5 min. . Kilpailulaukausten ampumisaika 10 minuuttia asentoa kohti. Taulu SAL:n 300 m:n kivääritaulu tai puolustusvoimien maalitaulu nro 01. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto asentojen välillä.

C. Perinnekivääri 100 m, 2 x 15 laukausta (makuu, pysty). 5 koelaukausta / 5 min. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 (15 + 15) minuuttia. Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto asentojen välillä.

D. Perinnekivääri / kenttäammunta 150 m, 10 ls makuu +10 ls pysty. 5 koelaukausta / 5 min. Ammutaan RESUL:n kenttäammuntasääntöjä noudattaen siten, että taulut ovat näkyvissä 3 minuuttia 10 laukauksen makuu- tai pystysarjaa kohden. Hihnatuen käyttö myös pystyasennossa on sallittu. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto asentojen välillä. Tauluna voidaan tarvittaessa käyttää myös puolustusvoimien maalitaulua nro 03. Taulun kääntömekanismin puuttuessa käytetään pilliä tai tulikomentoja.

 

 

2.2. Perinnepistooli:

A. Perinnepistooli 25 m koulu, 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) kouluammuntana.
5 koelaukausta / 5 min. . Kilpailulaukausten ampumisaika 30 minuuttia (6 x 5 minuuttia) tai 30 min(3×10 minuuttia) Taulu SAL:n pistoolikoulutaulu. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) jälkeen.

B. Perinnepistooli 25 m kuvio (”kaksintaistelu”), 15 laukausta heittolaukauksina (= 3 x 5:n laukauksen heittolaukaussarjaa) + 15 laukausta pikasarjoina (= 3 pikalaukaussarjaa (= 3 x 5 laukauksen pikasarjaa). 5 koelaukausta / 5 min. Heittolaukaussarjoissa taulu on näkyvissä 3 sekuntia laukausta kohden ja pois näkyvistä laukausten välillä 7 sekuntia. Pikasarjoissa ampuma-aika on 15 sekuntia sarjaa kohden. Taulu SAL:n kuviotaulu tai tarvittaessa puolustusvoimien maalitaulu nro 04. Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto heittolaukaussarjojen jälkeen. Noudatetaan RESUL:n pistoolipika-ammunnan sääntöjä. Kuitenkin häiriön sattuessa ei oikeuta uusintaan vaan ampujan on korjattava häiriö ja pyrittävä jatkamaan suoritusta. Taulun kääntömekanismin puuttuessa käytetään pilliä tai tulikomentoja.

C. Perinnepistooli 50 m, 30 laukausta (6 x 5 laukauksen sarjaa) tai 30 min(3×10 minuuttia) kouluammuntana. 5 koelaukausta/5 min. Kilpailulaukausten ampumisaika 30 minuuttia (6 x 5 minuuttia), tai 30 min(3×10 minuuttia). Muuten kuten perinnepistooli 25 m koulu, mutta maalitaulu on SAL:n kuviotaulu tai tarvittaessa puolustusvoimien maalitaulu nro 04; kahdenkäden ote on sallittu, samoin niskahihnan käyttö. Niskahihnan leveys max 30 mm (3 cm). Taulun tarkastus/paikkaus tai vaihto 15 laukauksen (3 sarjan) jälkeen.

 

 

3. Asentomääräykset

3.1. Pystyasento:

Ampuja seisoo vapaasti, nojaamatta mihinkään. Kivääriä kannattavat ja tukevat yksinomaan ampujan kädet ja olkapää. Kannattajakäden olkavarsi ja kyynärpää saavat nojata kylkeen sekä ampujan poski kiväärin tukkiin. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää aputukena siten, että se tukeutuu vain asetta kannattavaan käteen. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty.

 

3.2. Polviasento:

Ampuja on toisella polvellaan, ja tämän jalan sekä polven että jalkaterän tulee koskea ampuma-alustaan. Nilkan alla saa käyttää nilkkapehmikettä, mutta vain yhtä. Tämän jalan polven sekä jalkineen kärjen on nojattava ampuma-alustaan ja ampuja istuu kantapäällä. Ampuja on oikeutettu asettamaan jalan lappeittain allensa, jolloin jalkaterän ulkoreuna on ampuma-alustalla. Tällöin on kuitenkin nilkkapehmikkeen käyttö kielletty. Asetta kannattavan käden kyynärpää tai olkavarsi tukeutuu toiseen polveen. Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät saa koskettaa kannattajakäden olka- tai kyynärvarteen. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää aputukena. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty. Polviasennon sijasta voidaan kolmiasentoisen kilpailun yhdeksi asennoksi määrätä istuma-asento. Erikoistapauksessa voi kilpailun johto myöntää ampujalle todistetun ruumiinvamman johdosta oikeuden ampua polviasennon istuma-asennosta. Yli 50-vuotiaiden sarjoissa saa ampuja ampua polviasennon istuma-asennossa aina niin halutessaan. Ampumajakkaran mitat ovat seuraavat: korkeus 30 cm, leveys 30 cm sekä pituus 25 cm.

 

 

3.3. Istuma-asento:

Ampuja istuu ampuma-alustalla jalat eteenpäin tai etuviistoon. Molempien käsien kyynärpäät saavat tukeutua vastaavaan polveen. Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät saa koskettaa kannattajakäden olka- tai kyynärvarteen eikä jalkoihin. Jaloille ei saa etsiä erikoista tukea. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää aputukena. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty. Erityisen ampumakorokkeen käyttö on kielletty.

 

 

3.4. Makuuasento:

Ampuja makaa korkeintaan 45 asteen poikkeuskulmassa ampumasuunnasta. Käsivarsista saavat ainoastaan kyynärpäät tukeutua alustaan. Kyynärpäitä varten ei saa kaivaa kuoppia eikä asetella muitakaan aputukia. Kiväärin on oltava kokonaan irti alustasta. Ase tai sen osa tai laukaisijakäsi eivät saa koskettaa kannattajakäden olka- tai kyynärvarteen. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa ampuja halutessaan käyttää aputukena. Kantohihna on oltava molemmista päistään normaalisti kiinnitettynä aseeseen. Apuremmien käyttö on kielletty.

 

 

3.5. Pistooliasento:

Ampuja seisoo vapaasti ja nojaamatta mihinkään. Asetta kannatetaan vain yhdellä kädellä, jonka on oltava ojennettu niin, ettei se nojaudu kylkeen. Ase ei saa nojautua vaatteisiin.
Kuvioammuntakilpailuissa tauluja odotettaessa on käsivarsi ja ase ojennettuna maata kohti n. 45 asteen kulmassa. Ampuja ei saa kohottaa asettaan ennen kuin taulut ovat tulleet näkyviin.

 

 

3.6. Pistooliasento 50 m:

Muuten kuten normaali pistooliasento, mutta kahden käden ote on sallittu. Kaikissa sarjoissa on niskahihnan käyttö sallittu. Mikäli aseessa ei ole alkuperäistä mallinmukaista kiinnikettä niskahihnaa varten, voi käyttää irtoniskahihnaa siten, että sen aseenpuoleinen pää ei ole kiinteästi aseessa kiinni, vaan kiristyy ampuma-asennossa joko kahvan ympärille tai ampujan käteen, ollen muuten irtonainen. Niskahihnan leveys saa olla korkeintaan 30mm.

 

 

4. Ampuma-aseet

4.1. Perinnekivääri:

Perinnekivääri on yleismääritelmältään avotähtäimin varustettu, mallinmukainen sotilaskivääri, jonka toimintaperiaatemääritelmä on lippaallinen kertatuli. Itselataavat kiväärit eivät ole sallittuja. Perinnekiväärin liipaisimen on virittynä kestettävä 1,5 kg:n laukaisupaino. Sotilaskiväärin kantohihnaa saa mallinmukaisesti kivääriin kiinnitettynä käyttää aputukena kaikissa asennoissa. Hihnan on oltava Suomen puolustusvoimissa käytettyä tyyppiä eikä sen hihnaosan leveys saa ylittää 30 mm. Kantohihna voi olla joko yksiosainen tai kaksiosainen (suojeluskuntamallia). Hihnan kiinnityksen on oltava asemallin mukainen. Kiväärin kantohihna on oltava mallinmukainen.

A. Avoin perinnekiväärimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”avoin”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla perinnekiväärimalleilla.

B. Suomessa käytetty perinnekiväärimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”Suomessa käytetty”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla perinnekiväärimalleilla, joita Suomen puolustusvoimilla on ollut joskus käytössään.

C. Suomalainen perinnekiväärimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”suomalainen”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikilla Suomessa valmistetuilla, kootuilla tai muunnetuilla perinnekiväärimalleilla.

D. Pystykorva: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi perinnekiväärityypiksi ilmoitetaan ”pystykorva”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikilla suomalaisilla pystykorvakiväärimalleilla.

 

 

4.2. Perinnepistooli:

Perinnepistooli on yleismääritelmältään vähintään 7 mm kaliiperinen sotilas- tai palveluskäyttöön ennen vuotta 1945 suunniteltu pistooli tai -revolveri. Lippaaseen tai rullaan on mahduttava vähintään 5 patruunaa. Liipaisimen on viritettynä kestettävä vähintään 1 kg:n laukaisupaino. Ase on oltava mallin mukainen. Kilpailunjärjestäjä voi määritellä rajoituksia kilpailussa käytettävän perinnepistoolin suhteen.

A. Avoin perinnepistoolimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi perinnepistoolityypiksi ilmoitetaan ”avoin”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla palveluspistoolimalleilla.
B. Suomessa käytetty perinnepistoolimalli: Mikäli kilpailussa hyväksyttäväksi perinnepistoolityypiksi ilmoitetaan ”Suomessa käytetty”, voi kyseiseen kilpailuun osallistua kaikenmaalaisilla säännönmukaisilla perinnepistoolimalleilla, joita Suomen puolustusvoimilla on ollut joskus käytössään.

 

 

5. Varusteet

Perinnekiväärikilpailuissa noudatetaan SAL:n sääntöjä ampuma-alustan, kyynärmaton ja nilkkatuen suhteen. Varsinaisen nilkkatyynyn asemesta voidaan käyttää tilapäismateriaalia, esimerkiksi vaatetta, joka on rullattu vastaavanpaksuiseksi (enintään 15 cm halkaisijaltaan).
Varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, – housut, -kengät ja –käsine) käyttö on kielletty. Tavallisia sotilasvarusteita jäykemmät tai paksummat asusteet on kielletty. Nahkatakit ja mokkatakit on kielletty. Puolustusvoimien sarkapuku tai mantteli on sallittu, samoin pakkaspuku, mutta ei yhtä aikaa. Erityisten kyynärpää- tai polvitukien tai suojusten käyttö on kielletty eikä asusteisiin saa lisätä paksunnoksia tai pehmikkeitä. Jalkineet ovat vapaavalintaiset. Kiväärin tukikäden käsineeksi hyväksytään nahkahansikas tai –rukkanen, jonka alla voi käyttää villasormikasta tai –lapasta.
Ampujan vaatetus on siviilivaatetus tai puolustusvoimien mallit m91 tai m05. Sotilasasun käytössä noudatetaan puolustusvoimien normia.

Ampujan suojalasit (värittömät tai värilliset) sitä vastoin ovat suositeltavat. Kaikissa sarjoissa ampujainlasit sekä iirishimmentimet sallittu. Kiikarin tai ratakaukoputken käyttö iskemien tähystykseen on sallittu kaikissa sarjoissa. Ampuja ei saa käyttää erillistä tähystäjää.

 

 

6. Liite

Asemalliluettelo.

Perinneasemallit_2009

 

 

7. Tasatuloksen ratkaiseminen

Perinnekiväärin (300m, 150m ja 100m) tasatulos ratkaistaan SAL:n 300 m kiväärisääntöjen mukaisesti, eli jos kilpailussa ei ole mahdollisuutta pudotusammuntaan ratkaistaan tasatulos seuraavasti. Sisäkympit, kympit, yhdeksiköt, kahdeksikot jne. Jos tämänkään jälkeen eroa ei synny, niin sijoitus jaetaan. Perinnekiväärin kenttäammunnan tasatulos ratkaistaan sisäkympit, kympit, yhdeksiköt, kahdeksikot jne mukaisesti.

Perinnepistoolin lajit 25m koulu, kuvio 25m ja 50m perinnepistooli sijat ratkaistaan osumien perusteella, eli ensin napakympit, sitten kympit, yhdeksiköt, kahdeksikot ja niin edelleen kunnes ratkaisu syntyy, Jos tämänkin jälkeen eroa ei synny, niin sijoitus jaetaan.

 

8. Ennätyskelpoiset taulut

Näissä säännöissä mainitut taulut ivat kaikki ennätyskelpoisia tauluja, mutta RESUL:n täytyy ylläpitää jokaisesta eri mallin taulusta oma ennätyskelpoinen tulos. Taulut ovat seuraavat:

  • perinnepistoolissa SAL:n kuviotaulu, koulutaulu sekä puolustusvoimien maalitaulu nro 04
  • perinnekivääri 300m SAL:n 300m kivääritaulu tai puolustusvoimien maalitaulu nro 01
  • perinnekivääri 150m SAL:n 300 m kivääritaulu tai puolustusvoimien maalitaulu nro 01
  • perinnekivääri 100m SAL:n pistoolikoulutaulu
  • perinnekivääri kenttä 150m RES:n tai RUL:n kenttäampumataulu malli 68 tai puolustusvoimien taulu nro 03
  •  

9. Komennot

KOMENTOJA PERINNEASE 3-Asento (pdf).

KOMENTOJA PERINNEASE 300M 2 (pdf).

KOMENTOJA PERINNEASE Kenttä 1 (pdf).

KOMENTOJA PERINNEASE KILPAILU PIS 50M (pdf).

KOMENTOJA PERINNEASE KILPAILU PIS KOULU (pdf).

KOMENTOJA PERINNEASE KILPAILU PIS Kuvio 1 (pdf).

KOMENTOJA PERINNEASE KILPAILU PIS Kuvio 2 (pdf).

 

 

10. Hyväksyntä

Nämä säännöt on hyväksytty RESUL:n hallituksen kokouksessa 19.11.2016