RUL:n, RES:n ja ResUL:n ampumamestaruuskilpailujen teknisen asiantuntijan (TA) toimintaohje

Lataa tästä (pdf).

 

1. TA:n nimeäminen

1.1 TA tulee nimetä liittojen kaikkiin SM-tasoisiin ampumamestaruuskilpailuihin. Tekninen asiantuntija ei voi olla TA-tehtävän lisäksi jäsenenä kyseisen kilpailu- organisaation muissa tehtävissä.

1.2 Kilpailun TA:n hyväksyy ja asettaa ampumatoimikunta kilpailun järjestäjän esityksestä. Kilpailun järjestäjä ilmoittaa asetetulle TA:lle valinnasta. TA toimii tehtävässään ResUL:n edustajana. TA raportoi järjestelyistä ampumatoimikunnalle. ResUL maksaa TA:lle tehtävästä aiheutuneet kulut järjestelysopimuksen sekä ResUL:n matkustusohjesäännön mukaisesti. TA voi osallistua kilpailuun, mutta ei voi osallistua omaa suoritustaan koskevan päätöksen tekoon.

 

2. Toimenpiteet ennen kilpailua

2.1 Saatuasi TA:n tehtävän

 • Varmista, että sääntökirjasi ovat ajan tasalla.
 • Tutustu ennätyskelpoisten kilpailujen järjestelyohjeisiin ja valmistaudu tarkistamaan niiden järjestelysuunnitelma toteutusvaiheittain.
 • Ota yhteys kilpailun johtajaan ja sovi ensimmäisistä toimenpiteistä ja tapaamisesta.

2.2 Ensimmäisellä käynnillä

 • Varmistu, että järjestäjän resurssit sekä suorituspaikat ovat riittävät kilpailun onnistumiseksi.
 • Tarkista suorituspaikkojen ja taululaitteiden sääntöjenmukainen toiminta.
 • Laadi yhteistyössä järjestelytoimikunnan kanssa suunnitelma järjestelyjen aikataulusta ja toimikunnan raportoinnista TA:lle.

2.3 Kiinnitä raportoinnissa erityistä huomiota ainakin seuraaviin asioihin

 • Suunnitelmien ja aikataulujen realistisuus ja konkreettisuus.
 • Tarkkaile suunnitelmien toteutumista.
 • Varmistu, että kilpailun onnistumiseksi tarvittavat toimistot, juryt, johtajat, ammunnan johtajat ja apulaisjohtajat yms. on perustettu.
 • Varmista tehtäviin nimettyjen toimihenkilöiden pätevyys ja kokeneisuus sekä muistuta
  koulutustarpeesta.
 • Tarkasta ennen julkaisemista kilpailukutsun oikeellisuus huomioiden päätökset ja kilpailusäännöt.

2.4 Toisella käynnillä

 • Varmistu toimihenkilöiden tietojen ja taitojen ajantasaisuudesta.
 • Varmistu, että toimihenkilöillä on ajantasaiset sääntökirjat.
 • Varmistu, että kilpailusuunnitelma ja rata-alue luovat mahdollisuuden toteuttaa kilpailut joustavasti, tasapuolisesti sekä ennen kaikkea turvallisesti.

2.5 Ole järjestäjän tukena, opastajana, muistuttajana sekä kannustajana. Vaadi laaditun suunnitelman ja väliraporttien mukaisia toimenpiteitä ja aikataulussa pysymistä.

3. Toimenpiteet kilpailun aikana

3.1 TA:n päätehtävänä on varmistaa, että kilpailun järjestelyissä noudatetaan ResUL:n, RUL:n ja RES:n kilpailutoiminnan yleissääntöjä sekä kilpailuissa ammuttavien lajien voimassa olevia lajisääntöjä. (Myös SAL:n säännöt.)
3.2 Mikäli kilpailussa tehdään ennätystulos, pitää kilpailupaikalla varmistua ennätyksen hyväksymisen edellytykset rata- ja taululaitteiden sekä ampujan varusteiden osalta.

3.3 Erityisesti tulee varmistaa

 • Rata- ja taululaitteiden toiminnan pysyminen sääntöjen mukaisina.
 • Juryjen sekä toimitsijoiden tunnollinen ja sääntöjen mukainen toiminta.
 • Varustetarkastuksen ja osuma-arvon määrittämisen välineistön käyttö.
 • Osuma-arvon määrittämisen asiallisuus ja sääntöjenmukaisuus.
 • Tulospalvelun toiminta, virallisten tulosten julkaiseminen ja protestiaikojen noudattaminen.

4. Toimenpiteet kilpailujen jälkeen

4.1 Heti kilpailun päätyttyä

 • Ennätysilmoitusten täyttäminen ja allekirjoitus yhdessä kilpailun johtajan kanssa mahdollisten ennätysten hyväksymiskelpoisuudesta.
 • Varmista, että kilpailun johtaja lähettää viralliset tulokset ResUL:n toimistoon heti niiden valmistuttua (viimeistään viikon kuluessa) ja pyydä tulokset myös itsellesi.

4.2 ResUL:n toimistoon kahden viikon kuluessa kilpailun päättymisestä

 • TA:n loppuraportti
 • Ennätysilmoitus, jossa kilpailun johtajan ja TA:n allekirjoitus.

4.3 1-3 kk kilpailun jälkeen

 • Kilpailun arviointitilaisuus, jossa arvioidaan onnistumiset ja kehittämisideat.
 • Arviointitilaisuudesta laaditaan muistio, joka lähetetään ampumatoimikunnalle.

Hyväksytty ResUL:n hallituksen kokouksessa 25.04.2005. Voimassa 1.5.2005 alkaen.