Reserviläisurheiluliiton maastopika-ammunnan mestaruuskilpailujen säännöt

Lataa tästä (pdf).

 

1. Johdanto

Nämä Reserviläisurheiluliiton maastopika-ammunnan mestaruuskilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 17.12.2003.

Säännöt ovat voimassa 1.1.2004 alkaen.

 

2. Sääntöjen soveltamisala

Reserviläisurheiluliiton maastopika-ammunnan mestaruuskilpailuissa ja niiden järjestelyissä noudatetaan Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen yleissääntöjen lisäksi näitä maastopika-ammunnan mestaruuskilpailujen erikoissääntöjä.

 

3. Maastopika-ammuntakilpailun säännöt

3.1 Maastopika-ammunta

Ammunnassa käytetään pistoolia, jossa voi olla niskahihna ja jonka on kestettävä liipaisupaino 1000 grammaa. Järjestäjät voivat rajoittaa kaliiberin suuruuteen .22. Rajoitus on mainittava kilpailukutsussa.

3.2 Sallitut taulut tuliasemittain
ResUL:n kenttäammuntataulu m/68 ja SAL:n pistoolikoulutaulu. Molemmissa taulu
tyypeissä on rengasväli 25 mm.

SAL:n pienoiskivääritaulu, jota käytetään maastopika-ammuntakilpailussa ja jonka pienoiskivääritulososuutta ei oteta mukaan maastokilpailuun.

3.3 Tuliasemat
Jokaisessa tuli asemassa ammutaan 10 laukausta kahdesta lippaasta. Tuliasemien suoritusjärjestys on järjestäjien valittavissa.

Ampumaetäisyys Aika. Mahdollisen syöksyn lisäaika 3s/10 m.
Pistooli
25 m 20 s
35 m 25 s
45 m 35 s

Pienoiskivääri
50 m makuu 90 s
50 m pysty 90 s

Tuliasemat sijaitsevat enintään 1000 metriä pitkän viitoituksen varrella. Kilpailijat lähetään taipaleelle partioittain, joiden suuruus määräytyy tuliasemissa olevien taulujen lukumäärän mukaan. Ennen kutakin tuliasemaa kilpailijat pysäytetään seistaululle, jossa annetaan kyseisen tuliaseman erillisohjeet.

Ohjeessa on mainittava ainakin taulutyyppi, laukausten lukumäärä, ohjeet lipastamisesta, mahdollisen syöksyn pituus, syöksyyn ja ampumiseen käytettävä kokonaisaika ja mahdolliset muut asiat, esim. se, että taulut ovat näkyvissä vain ampuma-aikana. Tämä on mahdollista ja suotavaa ampumaradalla käytettäessä kääntyviä kuviotauluja vakiopistooliajastuksin.

Ampuma-aika alkaa kuuluvalla vihellyksellä ja päättyy 2 sekuntia kestävän vihellyksen päättyessä. Vihellyksen aikana saa ampua. Mikäli kilpailija ampuu vihellyksen päättymisen jälkeen, vähennetään yliajalla ammutut laukaukset kilpailijalle epäedullisimmalla tavalla. Poiskääntyvät taulut vähentävät tarvittavien ampumavalvojien lukumäärää. Ampuma-asento pistoolilla on seisten. Kahden käden ja niskahihnan käyttö on sallittu. Maanpinnan yläpuolella olevien tukien käyttö kielletty.

Asehäiriö ei oikeuta uusintaan. Välittömästi ennen syöksyä tarkastetaan kilpailijoiden lippaissa olevien patruunoiden lukumäärä ja että patruunapesä on tyhjä. Patruunan saa vetää piippuun vasta ampumapaikalla kilpailijan pysähdyttyä tai kun syöksyä ei ole, vihellyksen alkaessa.

Jos kilpailija rikkoo tätä määräystä vastaan, hänen tuloksensa hylätään tässä tuliasemassa. Jokaisen tuliaseman valvojan on todettava ammunnan päätyttyä, että kilpailijoiden aseet ovat tyhjiä. Syöksyä voidaan käyttää vain silloin, kun se voi tapahtua täysin vaaratta. Pisin syöksymatka on 50 m.

3.4 Tuloslaskenta
Osumia ei tulkita eikä paikata tuliasemassa, vaan jokaiselle kilpailijalle vaihdetaan uusi taulu. Kilpailijoiden numero ja ampumamatka merkitään lauluihin, jotka annetaan kilpailijoille tulosten tulkkausten jälkeen.

Taulujen osuma-arvot tulkitaan rata-ammuntasääntöjen mukaisesti.
Maastopika-ammunnan tulos on kaikkien tuliasemien pisteitten summa.
Tasatulostapauksissa ratkaisee pienoiskiväärin pystyaseman tulos.