Reserviläisurheiluliiton ampumasuunnistusmestaruuskilpailujen säännöt

Lataa tästä (pdf).

 

1. Johdanto

Nämä Reserviläisurheiluliiton ampumasuunnistusmestaruuskilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015

Säännöt ovat voimassa 15.01.2015 alkaen.
(Muutokset on lihavoitu).

 

2. Sääntöjen soveltamisala

Reserviläisurheiluliiton ampumasuunnistusmestaruuskilpailuissa ja niiden järjestelyissä noudatetaan Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen yleissääntöjen lisäksi näitä ampumasuunnistus-mestaruuskilpailujen erikoissääntöjä.

Ampumasuunnistuksen yleisissä SM-kilpailuissa noudatetaan Sotilasurheiluliiton ylläpitämiä sääntöjä, jotka poikkeavat näistä säännöistä mm. kartanluvun ja sarjajaon osalta.

 

3. Ampumasuunnistuksen säännöt

I Yleistä

Reserviläisurheiluliiton ampumasuunnistus on kilpailu, jonka osalajeina ovat ammunta ja suunnistus.

Kilpailuvarusteina sallitaan:

1. Ammunnassa Suomen Sotilasurheiluliiton kilpailusääntöjen sallimat välineet ja varusteet.
2. Suunnistuksessa Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjen sallimat välineet ja varusteet.

Kilpailijat lähetetään väliaikalähdöllä eri sarjojen kilpailijoita lomittaen saman sarjan kilpailijat yhtäjaksoisesti peräkkäin sarjan lähtövälin mukaisesti. Lähtöväli saman sarjan kilpailijoiden kesken samalle radalle lähetettäessä on vähintään 3 minuuttia (mikäli käytetään suunnistuksessa hajontalenkkejä voidaan lähtöväliä lyhentää). Lähtöjärjestys määrätään arpomalla. Riippuen ampumapaikan väljyydestä voidaan eri sarjojen kilpailijoita lähettää myös samanaikaisesti.

Kilpailu voidaan suorittaa ampumaradasta ja suunnistusmaastosta riippuen kahdella eri tavalla:
Ensisijaisesti yhtäjaksoisesti makuuammunta/suunnistus/pystyammunta.
Ammunta ja suunnistus eri paikoissa siten, että kummankin osasuorituksen aika lasketaan yhteen.

 

II Osalajien erityismääräyksiä

Ammunta

Ennen suunnistusta makuulta 5+5 laukausta ( 300m juoksu +5 ls+ 300m+ 5 ls).
Suunnistuksen jälkeen pystystä 5+5 laukausta ( 5 ls + 300m juoksu +5 ls+ juoksu maaliin.
Ennen kutakin ammuntaa tulee kilpailijoiden juosta noin 300 m (ihanneaika 1.30 – 2 minuuttia).
Aseita, patruunoita ym. varustusta ei kuljeteta mukana juoksun eikä suunnistuksen aikana mukana, vaan ne ovat ampumapaikalla tai niitä varten osoitetussa telineessä.

Mikäli kilpailija ei käytä samaa ampumapaikkaa koko kilpailun ajan, on kilpailijan laitettava ase järjestäjien osoittamaan telineeseen.

Säännöistä voidaan poiketa suoritusjärjestyksen ja suorituspaikan osalta, mikäli niiden noudattaminen tuottaa kilpailun järjestäjille huomattavia vaikeuksia eikä järjestyksen muutos vaikeuta kilpailijoiden kilpailusuoritusta. Suoritusjärjestyksen vaihto voidaan suorittaa ainoastaan kilpailun teknisen asiantuntijan (TA) luvalla.

Suoritusjärjestys on mainittava kilpailukutsussa.

Aseen lataaminen suoritetaan ampumapaikalla.

Ammunta suoritetaan 50 metrin matkalta ampumahiihtotauluun. Luodin reikien tulkkaus suoritetaan ampumahiihtosääntöjen mukaisesti. Myös automaattisia tauluja voidaan käyttää.

Kilpailijalla on kutakin ammuntaa varten käytettävissä 5 patruunaa.

Jokaista ohiammuttua laukausta kohti lisätään kilpailijan suunnistusaikaan yksi (1) minuutti.
Mikäli on tarpeen ja mahdollista, useampi kilpailija voi ampua samalla aseella. Mahdollista odotusaikaa ei hyvitetä.

Toimintahäiriöt – johtuivatpa ne aseesta tai ampumatarvikkeista – tulee ampujan korjata, eivätkä ne anna oikeutta uusintaan. Laukeamattoman patruunan saa kuitenkin vaihtaa.
Jos kilpailija ampuu väärään tauluun, katsotaan ko. laukaukset ohilaukauksiksi.
Järjestäjällä on oikeus antaa lisämääräyksiä ampumapaikkatoiminnassa.

Suunnistus

Suunnistusradan ihanneajan tulee olla kussakin sarjassa n. 40 min. Tähän aikaan ei sisälly ampumapaikalla ja juoksuosuuksilla käytetty aika. Suunnistuksen viimeiseltä rastilta tulee olla viitoitus ampumapaikalle.

Suunnistusratojen laadinnassa tulee käyttää jotakin tunnettua hajautusmenetelmää.
Säännöistä voidaan poiketa suunnistusratojen osalta, mikäli niiden noudattaminen tuottaa kilpailun järjestäjille huomattavia vaikeuksia eikä järjestyksen muutos vaikeuta kilpailijoiden kilpailusuoritusta. Suunnistusratojen muutos voidaan suorittaa ainoastaan kilpailun teknisen asiantuntijan (TA) luvalla.
Suunnistusrata on mainittava kilpailukutsussa.

 

III Muita määräyksiä

Aika otetaan lähdöstä maaliintuloon. Lopputuloksen ratkaisee näin otetun ajan ja ammunnasta lisättävien sakkominuuttien yhteisaika. Tasatuloksen sattuessa kilpailijat saavat saman sijoituksen (kuten ampumahiihdossa).

Niissä tapauksissa, joista näissä säännöissä ei ole mainittu, sovelletaan Suomen Ampumahiihtoliiton ja Suomen Suunnistusliiton kilpailusääntöjä.

Ampumasuunnistuskilpailut käydään järjestyksessä: parisprinttikilpailu iltakilpailuna.
Seuraavana aamuna normaalikilpailu, jonka säännöt käsiteltiin aiemmin.

Parisprinttikilpailussa sarjajako on samanlainen kuin muiden parisprinttikilpailujen (ampumahiihto, pistooliampumahiihto ja -juoksu); yleinen, H80, H100, H120 sekä naisten sarjat. Tarvittaessa järjestäjien harkinnan mukaan voidaan myös nuorille määrätä omat sarjat.

Parisprinttikilpailun kulku on seuraava:
Ensimmäinen kilpailija juoksee 300 m – makuuammunta 5 laukausta (ohilaukaus aiheuttaa 150 m sakkokierroksen). Sakkokierrosten jälkeen alkaa n. 20 min kestävä suunnistusosuus.
Suunnistuksen jälkeen on pystyammunta 5 laukausta, jossa sakkokierrokset kierretään kuten makuuammunnassa. Tämän jälkeen kilpailija vaihtoon. Toinen kilpailija suorittaa samanlaisen suorituksen kuin ensimmäinenkin.

Kilpailijat lähtevät sarjoittain yhteislähtönä. Suunnistusosuus voi olla sama ykkös- ja kakkososuudella järjestäjien harkinnan mukaan. Ammunta ja sakkolenkit aiheuttavat luonnollisen hajonnan kilpailijoiden välille, joten ei tarvita järjestää välttämättä erillistä hajontaa. Suunnistusradat tulee olla tasoltaan ns. jokamiessuunnistusta, jolloin kilpailuihin saadaan myös tavallisia harrastajia mukaan. Eri sarjoissa osuuden pituudet tulee olla sen mukaiset, että pysytään 20 min suunnistusajassa, ampumatoiminta-aika tämän lisäksi, (esim. H 2,5 km, H100 2,2 km ja H120 2,0 km).