Reserviläisammunta 3

RA3 (pdf).

Versio 1.4

Kertalaukausten ampuminen seisten yhden tai kahden käden otteella itselataavalla pistoolilla. Lajissa on sallittu vain kertatulen käyttö.

 1. Ammunta

RESUL:n ja sen jäsenyhdistysten järjestämissä tilaisuuksissa ammuttava Reserviläisammunta 3 vastaa ammunnan kulultaan PV,n pistooliammuntaa no. 2. Poikkeuksia on lähinnä aseen määrittelyssä, sarjoissa ja tulosten kirjaamisessa.

 1. Sarjat:

Joukkueen koko on 3 ampujaa.

H, H50
Joukkue H, kaikki ampujat ikään ja sukupuoleen katsomatta.

 1. Ase:

Alun perin, sotilaskäyttöön suunniteltu tai toimintaperiaatteeltaan sen kaltainen, olkatueton, avotähtäimillä ja vähintään 7 patruunan irrotettavalla lippaalla varustettu itselataava pistooli. Ase voi olla koottu markkinoilla yleisesti saatavilla olevista osista, mikäli aseen ominaisuudet eivät poikkea markkinoilla yleisesti saatavilla olevasta versiosta.
Aseen kaliiberin tulee olla vähintään 9,00 mm.

Kiellettyä:
Aseen turvallisuutta heikentävät muutokset.
Aseen alkuperäisten varmistimien tulee olla sen valmistajan tarkoittamalla tavalla toiminnassa. Ollessaan aktivoituna, varmistimen tulee estää aseen laukeaminen liipaisinta puristettaessa (esim. Glock liipasinvarmistin tai 1911 peukalovarmistin).
Kahva- tai iskupiikkivarmistin ei ole näissä säännöissä tarkoitettu varmistin, mikäli aseessa on muu toimiva varmistin.
Liipasin ei saa ulottua liipasinkaaren ulkopuolelle.
Suujarru/kompensaattori/hybridireiät.
Aseeseen kiinnitetyn linssin, linssejä ja/tai elektroniikkaa sisältävän tähtäinlaitteen käyttö.
Muun avotähtäimen kuin tolppajyvän ja hahlon käyttö.
Lisäpainojen käyttö.
Äänenvaimentimien käyttö.
Tähtäinten sijainti aseen ulkomittojen sivulla tai etu- / takapuolella.
Hihnan tai muun kuin ampujan käsien käyttö aseen tukemiseen.
Aseen toimintaperiaatteen muuttaminen.
Materiaalin lisääminen aseen kahvaan ja/tai kahvalevyihin (poikkeus: 1 kerros karhennusteippiä sallittu).
Anatomisesti muotoiltu kahva.

Sallittua:
Laukaisun parantaminen.
Avotähtäinten avartaminen tai vaihto.
Läpinäkymätön kuidulla tai kuiduilla varustettu avotähtäin.
Karhennukset/pintakäsittely.
Kahvan tai kahvalevyjen vaihtaminen.
Lipassuppilon asentaminen tai poistaminen.
Toimintavarmuutta ja käsittelyä parantavat pienet muutokset.
Kaksitoimiset pistoolit voi muuttaa yksitoimiseksi tai yksitoiminen kaksitoimiseksi.

Varusteet:
Ammunnan aikana käytetään yhtä lipasta. Lippaan tulee olla alkuperäinen tai tarvikelipas. Lippaaseen ei saa tehdä muutoksia.

Hihnatuen ja muun erillisen tuen käyttö on kielletty.

Ratakaukoputken tai vastaavan tähystyslaitteen käyttö iskemien tähystystä varten on sallittu vain koelaukaussarjan aikana. Ulkopuolisen avustajan käyttö iskemien tähystämiseen ja niiden ilmoittamiseen on kielletty.

Asusteet:
Vaatetuksena on sallittu muuntelematon, kenttäkelpoinen ulkoilu- tai maastoasu. SAL:n, Suomen Metsästäjäliiton tai muun yhteisön ammuntoja varten suunniteltujen varsinaisten rata-ammunta-asusteiden (ampumatakki, -liivit, -housut, –kengät ja -käsineet) käyttö on kielletty myös päällysvaatteiden alla. Myös taistelu- tai sirpaleliivien tai niiden kaltaisten lisävarusteiden käyttö on kielletty.

 1. Ampumatauluna käytetään Puolustusvoimien ampumataulua n:o 04. Taulupaikkojen väliin ei jätetä tauluttomia paikkoja. Ampumapaikat täytetään eräluettelon mukaisessa numerojärjestyksessä. Eräluettelon valmistumisen jälkeen pois jääneen ampujan paikka voidaan jättää tyhjäksi.
  Ampumaetäisyys on 25 m. Ampuma-asento on seisten. Valmiusasennossa aseen piippu on laskettu alas 45 asteenkulmaan vaakatasosta siten, että aseen piippu ei kosketa eikä osoita mahdollisesti edessä olevaa ampujapöydän pintaa.

Jos kuka tahansa havaitsee ampuma-alueella turvallisuutta uhkaavan tekijän, on hän velvollinen huutamaan kuuluvalla äänellä ”TULI SEIS”, mikä on jokaisen kuulijan toistettava. Tuli seis –komennon jälkeen kukaan ei saa laukaista asettaan, vaan se on suunnattava turvalliseen suuntaan, lipas irrotettava ja patruunat poistettava aseesta, kunnes vaaratilanne on selvitetty ja kilpailun johtaja komentaa ”LATAA”.

 1. Ennen varsinaista kilpa-ammuntasuoritusta saa ampua viisi (5) koelaukausta. Aikaa koelaukauksiin on 5 minuuttia. Koelaukausten iskemiä ei näytetä eikä avustajan käyttö ole sallittua. Iskemät taulussa liituaa tuomari ja paikkaa ampuja ennen varsinaista kilpa-ampumasuoritusta.
 2. Taulut ovat näkyvissä koko ammunnan ajan. Ampuma-aika 6 minuuttia. Ote aseesta yhdellä tai kahdella kädellä. Ammutaan kaksi kymmenen laukauksen kilpasarjaa. Parempi sarja otetaan huomioon. Patruunat voi ampua yhdestä tai kahdesta lippaasta. Kilpailussa voi käyttää 9-patruunan lipasta siten, että patruunapesään ladataan patruuna ennen 9-partuunan lippaan kiinnittämistä aseeseen. Parempi sarja otetaan huomioon.
 3. Laukausten määrä: (5)+2×10=25ls

Ammunnan kulku:
Koesarja
– yksi lipas jossa on viisi patruunaa
– taulut ovat näkyvissä koko ammunnan ajan
– ammutaan viisi koelaukausta
– taulut liidutaan ja paikataan

Kilpasarja 1
– yksi tai kaksi lipasta, joihin yhteensä kymmenen patruunaa
– taulut ovat näkyvissä koko ammunnan ajan
– tulokset kirjataan
– taulut liidutaan ja paikataan

Kilpasarja 2
– yksi tai kaksi lipasta, joihin yhteensä kymmenen patruunaa
– taulut ovat näkyvissä koko ammunnan ajan
– tulokset kirjataan
– taulut liidutaan ja paikataan

 1. Ohilaukaukseksi tuomitaan numerorenkaan ulkopuolelle ammuttu laukaus, ampumatta jäänyt laukaus, kokonaan ohi ammuttu laukaus, vastoin sääntöjä ammuttu laukaus katsotaan ohilaukaukseksi, jonka iskemän pituus on vähintään kaksi kertaa luodin halkaisija. Myös kimmoke on ohilaukaus.
 2. Mikäli taulusta löytyy ylimääräisiä iskemiä, lasketaan tulokseksi 10 parasta iskemää.

Mikäli taulusta löytyy enemmän kuin 10 iskemää, selvitetään, löytyykö viereisestä ja/viereisistä tauluista 10 iskemää vai vähemmän.
Mikäli viereisessä taulussa on vain 9 iskemää, poistetaan huonoin osuma taulusta, jossa on liikaa iskemiä. Näin menetellään, mikäli ei pystytä varmasti määrittämään kuka ylimääräisen laukauksen on ampunut (esim. eri kaliiberi).
Mikäli viereisissä tauluissa on vähintään 10 osumaa, poistetaan paras osuma taulusta, jossa on liikaa iskemiä.
10. Asehäiriö ei oikeuta uusintaan.

 1. Häiriö taululaitteissa oikeuttaa uusintaan, joka ammutaan välittömästi kyseisen erän jälkeen. Mikäli tauluhäiriöstä johtuvan uusinnan alkaminen viivästyy yli puoli tuntia, on ampujilla oikeus saada uusi koesarja.
 2. Sääntöjen rikkomisesta rangaistaan kilpailijaa vähentämällä joka kerralla lopputulok- sesta kaksi (2) pistettä. Ammunnan aikana ammunnanjohtajan vastata siitä, että sääntörikkeet merkitään tuloslaskentaa varten.

Turvallisuusrikkeestä kilpailija suljetaan pois koko kilpailusta ja hänen tuloksensa mitätöidään. Turvallisuusrike on kilpailupaikalla tapahtuva vahingonlaukaus, ladatun aseen käsittely ammunnan sääntöjen tai ammunnanjohtajan käskyjen vastaisesti.

 1. Iskemän arvon määrittämiseen käytetään kyseisen kaliiberin tulkkia.
 2. Kilpailijan sijoitus määritetään tuloksen perusteella.
 3. Tasatuloksen sattuessa ratkaistaan sijoitus seuraavasti:
 4. Sijat 1-8:
  1. iskemien määrä
  2. napakymppien määrä, kymppien määrä, yhdeksikköjen määrä jne.
  3. Mikäli paremman kilpasarjan tulokset ovat kohtien 1 ja 2 tulkkausten jälkeen samat, tällöin lasketaan huonomman kilpasarjan tulokset samalla periaatteella ja ratkaistaan tulosjärjestys.
  4. Kokonaiskilpailussa parempi PA2:n tulos ratkaisee voittajan.
 5. Sijat 9:stä eteenpäin:
  Ampujat merkitään samalle sijaluvulle sukunimensä mukaiseen aakkosjärjestyk-
  seen. Seuraavaa sijoitusta määrättäessä otetaan huomioon edelliselle sijaluvulle
  merkittyjen ampujien lukumäärä.
 6. Joukkuetulos:
  Mikäli joukkuekilpailu järjestetään, on siitä mainittava kilpailukutsussa. Joukkuekilpailu toteutetaan liiton ammunnan yleissääntöjen mukaisesti.
 7. Ammunnan johtaja selostaa kohdan 7. mukaisen ammunnan kulun 5 minuuttia ennen valmistautumisajan alkamista.
 8. Komennot:

Valmistautumisaika 2 minuuttia alkaa.
Viimeistään tämän komennon jälkeen tulee taulujen kääntyä näkyviin.
Ampujat asettelevat varusteensa paikoilleen ja ottavat ampuma-asennon.
Ase lataamattomana ja varmistettuna ilman lipasta on sallittua suorittaa tähtäysharjoittelua.

Valmistautumisaika päättyy.
Ampujat laskevat aseensa alustalle.

Koelaukauksia varten enintään viidellä patruunalla lipasta.
Ampujat lipastavat 60 s:n aikana yhteen lippaaseen enintään viisi patruunaa.

Lipas kiinnitä, lataa.
Ampujat kiinnittävät lippaan, lataavat ja varmistavat aseensa huolehtien siitä, ettei aseen piippulinja osoita yli taustavallin. Ampujat ottavat valmiusasennon.

Oletteko valmiit?
Mikäli kaikki ovat valmiit, komentaa ammunnan johtaja odotettuaan 3 s:

Taulut.
Jos ”Oletteko valmiit?”-komennon jälkeen 3:n sekunnin aikana joku ampujista ilmoittaa ”ei valmis”, toistaa ammunnan johtaja kuuluvalla äänellä ”ei valmis” ja antaa lisäaikaa 15 s, jonka jälkeen hän komentaa:

Huomio! Taulut.
Ampujat saavat poistaa varmistuksen. Taululaitteiden hoitaja käynnistää ajanoton ja kääntää taulut näkyviin ohjelman mukaisesti. Taulujen alkaessa kääntyä esiin aseen saa nostaa ampuma-asentoon ja ampua ohjelman mukaisen määrän laukauksia. Kun ampujat ovat ampuneet kaikki koelaukauksensa, he varmistavat aseensa ja laskevat sen alustalle. Ammunnan johtajan todettua kaikkien erään osallistuvien suorittaneen koelaukauksensa tai taulut käännetään pois 5 minuutin ampuma-ajan päätyttyä, ammunnan johtaja komentaa:

Tuli seis, lipas irrota, patruunat pois.
Ampujat irrottavat lippaan, varmistavat aseen ja laskevat sen alustalle.
Jos joku ampujista ei ole ampunut kaikkia koelaukauspatruunoita, hän irrottaa lippaan, poistaa patruunat aseesta ja lippaasta sekä varmistaa aseensa että laskee sen alustalle.

Liikkuvat taakse, tarkastan aseet.
Ampujat vetävät liikkuvat taakse, kunnes ase ja lipas on tarkastettu.
Ammunnan johtaja ja/tai ratavalvojat tarkastavat, että aseet ja lippaat ovat tyhjät.

Tähdätty läpilaukaus, varmista ase ja laske se alustalle. Tauluille.
Ampujat suorittavat tähdätyn läpilaukauksen, varmistavat aseensa ja laskevat sen alustalle, minkä jälkeen taulutuomarit ja ampujat menevät tauluille. Vähintään yksi ratavalvoja jää vartioimaan aseita. Taulutuomari liituaa iskemät ja ampujat paikkaavat taulunsa.

Kaikkien poistuttua tauluilta ja ampujien otettua paikkansa, ampujat voivat tarvitessaan säätää tähtäimiään. Kilpailu alkaa tähtäimien säädön jälkeen välittömästi komennolla:

Valmistautukaa ampumaan kilpailusarja, aikaa 2 minuuttia.
Ampujat ottavat valmistautuvat ampumaan ensimmäisen kilpasarjan. Ase lataamattomana ja varmistettuna ilman lipasta on sallittua suorittaa tähtäysharjoittelua.

Valmistautumisaika päättyy.
Ampujat laskevat aseensa alustalle.

Kilpalaukauksia varten yhteen lippaaseen kymmenen patruunaa lipasta.
Ampujat lipastavat 60 s:n aikana yhteen tai kahteen lippaaseen yhteensä kymmenen patruunaa.

Lipas kiinnitä, lataa.
Ampujat kiinnittävät lippaan, lataavat ja varmistavat aseensa huolehtien siitä, ettei aseen piippulinja osoita yli taustavallin. Ampujat ottavat valmiusasennon.

Oletteko valmiit?
Mikäli kaikki ovat valmiit, komentaa ammunnan johtaja odotettuaan 3 s:

Taulut.
Taulut kääntyvät näkyvistä komennosta ”taulut”.
Jos ”Oletteko valmiit?”-komennon jälkeen 3:n sekunnin aikana joku ampujista ilmoittaa ”ei valmis”, toistaa ammunnan johtaja kuuluvalla äänellä ”ei valmis” ja antaa lisäaikaa 15 s, jonka jälkeen hän komentaa:

Huomio! Taulut.
Ampujat saavat poistaa varmistuksen. Taululaitteiden hoitaja käynnistää ajanoton ja kääntää taulut näkyviin ohjelman mukaisesti. Taulujen alkaessa kääntyä esiin aseen saa nostaa ampuma-asentoon ja ampua ohjelman mukaiset laukaukset. Kun ampujat ovat ampuneet kaikki sarjan mukaiset kilpalaukauksensa, he varmistavat aseensa ja laskevat sen alustalle. Ammunnan johtajan todettua kaikkien erään osallistuvien suorittaneen kilpalaukauksensa tai taulut käännetään pois sarjan ampuma-ajan päätyttyä, ammunnan johtaja komentaa:

Tuli seis, lipas irrota, patruunat pois.
Ampujat irrottavat lippaan, varmistavat aseen ja laskevat sen alustalle.
Jos joku ampujista ei ole ampunut kaikkia sarjaan kuuluneita kilpalaukauksia, hän irrottaa lippaan, poistaa patruunat aseesta ja lippaasta. Varmistaa aseensa ja laskee sen alustalle. Ampuja ilmoittaa ammunnan johtajalle ampumatta jääneet patruunat.

Liikkuvat taakse, tarkastan aseet.
Ampujat vetävät liikkuvat taakse, kunnes ase ja lipas on tarkastettu.
Ammunnan johtaja ja/tai ratavalvojat tarkastavat, että aseet ja lippaat ovat tyhjät.

Tähdätty läpilaukaus, varmista ase ja laske se alustalle. Tauluille.
Ampujat suorittavat tähdätyn läpilaukauksen, varmistavat aseensa ja laskevat sen alustalle, minkä jälkeen taulutuomarit ja ampujat menevät tauluille. Vähintään yksi ratavalvoja jää vartioimaan aseita. Taulutuomari määrittää iskemän arvon ja liituaa iskemät. Ampujat paikkaavat taulunsa.
Kilpailusarja ammutaan kahteen kertaan.

Jos ampumaradalla ei ole kääntyviä taululaitteita niin tällöin ammutaan kiinteisiin tauluihin, ja ammunnan johtaja ilmoittaa ampumisajan alkamisen Ampukaa –komennolla ja loppumisen Tuli seis –komennolla. Kaikkien poistuttua tauluilta ammunnan johtaja antaa ampujille luvan pakata aseensa ja varusteensa.

 1. Lisämerkintä.

Ammuttaessa puolustusvoimien radalla, on noudatettava puolustusvoimien ratakohtaisia varomääräyksiä.

 1. Hyväksyntä.

Nämä säännöt on hyväksytty RESUL:n hallituksen kokouksessa Joulukuussa 2019.