Suomen Reserviupseeriliiton,Reserviläisliiton ja Reserviläisurheiluliiton ampumamestaruuskilpailujen lajisäännöt

Lataa tästä (pdf).

 

1. YLEINEN OSA
1.1. JOHDANTO

Nämä Suomen Reserviupseeriliiton (RUL), Reserviläisliiton (RES) ja Reserviläisurheiluliiton (RESUL) ampumamestaruuskilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton (RESUL) hallituksen kokouksessa 29.11.2014. Säännöt ovat voimassa 01.01.2015 alkaen.

 

 

1.2. SÄÄNTÖJEN SOVELTAMISALA

RUL:n, RES:n ja RESUL:n ampumamestaruuskilpailujen kilpailulajeissa ja niiden järjestelyissä noudatetaan RESUL:n mestaruuskilpailujen yleissääntöjen lisäksi Suomen Ampumaurheiluliitto ry:n (SAL) kilpailusääntöjä edellä mainituissa yleissäännöissä olevin sekä näissä lajisäännöissä mainituin lisäyksin ja poikkeuksin.

Yleismestaruuteen laskettavien kilpailulajien lisäksi järjestettävien kilpailulajien säännöt voidaan liitteenä lisätä tähän säännöstöön RESUL:n hallituksen kokouksen hyväksyttyä ampumatoimikunnan esityksestä ottaa ne käyttöön.

 

 

1.3. KILPAILULAJIT

RUL:n ja RES:n ampumamestaruuskilpailujen yleismestaruuslajit ovat seuraavat:
– 25 M, isopistooli 30+30 ls
– 25 M, pistooli 30+30 ls
– 25 M, pistoolipika-ammunta 3×20 ls
– 50 M, pienoiskivääri 60 ls makuu
– 50 M, pienoiskivääri 3×20 ls
– 150 M, kenttäammunta 10+10 ls /pulttilukkokivääri
– 150 M, kenttäammunta 10+10 ls /puoliautomaattikivääri

Kilpailujen järjestäjä voi tehdä esityksen ampumatoimikunnalle järjestääkseen edellä mainittujen lajien lisäksi kohdan 3. muita ampumamestaruuskilpailuja, joiden tuloksia ei lasketa yleis-mestaruuteen.

Ampuja saa osallistua vain 3(kolmeen) eri kilpailulajiin.

Järjestäjä voi esittää myös kokonaan uutta ampumakilpailulajia, jolloin esitykseen on liitettävä ehdotus kilpailusäännöiksi. Ampumatoimikunta käsittelee esityksen ja kilpailun sääntöehdotuksen. Oheiskilpailut eivät saa millään lailla haitata yleismestaruuslajien järjestämistä tai suorittamista. Perustelluista syistä kilpailun järjestäjä voi 1 kk ennen kilpailukutsun lähettämistä liittoon pyytää ampumatoimikunnalta lupaa poiketa kilpailusäännöissä esitetyistä kilpailuohjelmista. Poikkeuksista on järjestäjän ilmoitettava kilpailukutsussa.

 

 

1.4. JOUKKUEKILPAILU

Ellei lajikohtaisissa säännöissä joukkuekilpailusta muuta määrätä, RUL:n, RES:n ja RESUL:n ampumamestaruuskilpailuissa piirin joukkueen muodostaa kolme (3) jäsentä (vähintään kolme), jotka on nimettävä kilpailutoimistossa ennen kuin piirin ensimmäinen kilpailija on aloittanut kyseisessä lajissa suorituksensa. Piirin joukkuetulokseen lasketaan kolmen (3) parhaan ampujan tulos. Joukkueita saa olla sarjoissa useampia. Yleisen sarjan joukkueeseen saa nimetä saman laukausmäärän ampuvia kilpailijoita mistä sarjoista tahansa. Sarjan H50 joukkueeseen saa nimetä ampujia sarjoista H50, H60, H70 ja D50 sekä sarjan D50 joukkueeseen ainoastaan sarjan D50 ampujia. Poikien sarjojen joukkueisiin saa nimetä kilpailijoita myös kyseisen sarjan tytöistä sekä kyseistä sarjaa nuoremmissa sarjoissa ampuvista pojista ja tytöistä. Tyttöjen sarjojen joukkueisiin saa nimetä kilpailijoita myös kyseistä sarjaa nuoremmissa sarjoissa ampuvista tytöistä. Joukkuekilpailuun nimetyt kilpailijat ampuvat henkilökohtaiset kilpailunsa omissa sarjoissaan ja heidän tuloksekseen kirjataan oman sarjansa mukainen määrä laukauksia kilpailun alusta lukien. Jos ampuja osallistuu samassa lajissa oman ikäsarjansa kilpailun lisäksi toisen ikäsarjan henkilökohtaiseen kilpailuun tai joukkuekilpailuun, tulee hänen ampua tämä tulos kyseisen sarjan henkilökohtaisessa kilpailussa. Piirijakona käytetään RUL:n ja RES:n piirijakoa.

 

 

1.5. YLEISMESTARUUS

Piirien väliseen kilpailuun RUL:n ja RES:n ampumamestaruuskilpailujen yleismestaruudesta otetaan huomioon kunkin piirin kolmen (3) parhaan ampujan tulos kaikissa yleismestaruuslajeissa. Kilpaillakseen piirien välisestä yleismestaruudesta piirillä tulee olla vähintään kolme (3) ampujaa kaikissa yleismestaruuslajeissa. Yleismestaruutta ei jaeta, mikäli tässä säännössä määritellyistä yleismestaruuslajeista poiketaan.

 

 

1.6. SAL:n ENNÄTYSKELPOISUUS

Kilpailujen järjestäjien tulee anoa SAL:lta ennätyskelpoisten kilpailujen järjestämislupaa, jotta ko. kilpailuissa mahdollisesti ammuttava uusi ennätys voitaisiin hyväksyä viralliseksi Suomen ennätykseksi.

 

 

1.7. VAKUUTUKSET

Kilpailija vastaa, että hänellä on voimassa oleva ampujanvakuutus, johon sisältyy vastuuvakuutus.
Tässä säännöstössä mainittujen lajien kilpailuissa hyväksytään ainoastaan Reserviläisen ampumavakuutus ja Suomen Ampumaurheiluliiton lisenssi tai kuitti maksusuorituksesta. Kilpailija on velvollinen ilmoittautuessaan kilpailupaikalla esittämään vakuutuskortin tai lisenssin ja kilpailun järjestäjä on velvollinen tarkistamaan vakuutuksen voimassaolon.

 

 

1.8. AMPUMA-ASEEN LAINAAMINEN JA VALVOTTU KÄYTTÖ

Ampuma-asetta lainattaessa menetellään Ampuma-aselain 87 §:n mukaisesti ja kun on kysymyksessä ampuma-aseen valvottu käyttö, toimitaan em. lain 88 §:n määräämällä tavalla.

 

2. AMPUMAMESTARUUSKILPAILUJEN YLEISMESTARUUSLAJIEN SÄÄNNÖT

2.1. 25M, ISOPISTOOLI

SAL:n lajisäännöt. Sarjat ja sarjamerkinnät RESUL:n sekä joukkuekilpailu RUL:n ja
RES:n sääntöjen mukaiset. Että sarjat toteutetaan, pitää sarjaan osallistua vähintään 3 ampujaa.

 

2.2. 25 M, PISTOOLI

SAL:n lajisäännöt. Aseen täytettävä SAL:n pienoispistoolin asemääräykset. Sarjat ja
sarjamerkinnät RESUL:n, sekä joukkuekilpailu RUL:n ja RES:n sääntöjen mukaiset. . Että sarjat toteutetaan, pitää sarjaan osallistua vähintään 3 ampujaa.

 

2.3. 25 M, PISTOOLIPIKA-AMMUNTA

Sarjat ja sarjamerkinnät RESUL:n sekä
joukkuekilpailu RUL:n ja RES:n sääntöjen mukaiset. Että sarjat toteutetaan, pitää sarjaan osallistua vähintään 3 ampujaa.

Liite 2.3.

 

2.4. 50 M, PIENOISKIVÄÄRI 60 LS MAKUU

SAL:n lajisäännöt 50 m kivääri 60 ls makuu. Sarjat ja sarjamerkinnät RESUL:n sekä
joukkuekilpailu RUL:n ja RES:n sääntöjen mukaiset. . Että sarjat toteutetaan, pitää sarjaan osallistua vähintään 3 ampujaa.

 

2.5. 50 M, PIENOISKIVÄÄRI 3×20 LS

SAL:n lajisäännöt 50 m kivääri 3×20 ls. Sarjat ja sarjamerkinnät RESUL:n sekä
joukkuekilpailu RUL:n ja RES:n sääntöjen mukaiset. Että sarjat toteutetaan, pitää sarjaan osallistua vähintään 3 ampujaa.

 

2.6. 150 M, KENTTÄAMMUNTA

Sarjat ja sarjamerkinnät RESUL:n sekä
joukkuekilpailu RUL:n ja RES:n sääntöjen mukaiset. Että sarjat toteutetaan, pitää sarjaan osallistua vähintään 3 ampujaa.

Liite 2.6.

 

3. MUIDEN AMPUMAMESTARUUSLAJIEN KILPAILUSÄÄNNÖT

3.1. 10 M, ILMA-ASEET

Liite 3.1

 

3.2. KAKSOISHIRVI

Liite 3.2

3.3 PERINNEASEET

Liite 3.3

3.4 TARKKA-AMMUNTA

Liite 3.4

3.5. SOVELLETTU SOTILASPISTOOLIAMMUNTA

Liite 3.5

RESUL kilpailusäännöt/RUL, RES ja RESUL lajisäännöt, 28.10.2008/JK/Hallitus

Reserviläisurheiluliitto ry Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki Puh. 09 405 62060