Reserviläisurheiluliiton reserviläisneliottelumestaruuskilpailujen säännöt

Lataa tästä (pdf).

 

1. Johdanto

Nämä Reserviläisurheiluliiton reserviläisneliottelun säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015.

Säännöt ovat voimassa 15.01.2015 alkaen.
(Muutokset lihavoitu).

 

2. Sääntöjen soveltamisala

Reserviläisurheiluliiton reserviläisneliottelukilpailuissa ja niiden järjestelyissä noudatetaan Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen yleissääntöjen lisäksi näitä reserviläisneliottelun erikoissääntöjä sekä kunkin osalajin erikoisliiton sääntöjä.

 

3. Resrviläisneliottelun säännöt

I Yleistä

1§ Reserviläisneliotteluun kuuluu pyöräily, juoksu, pistooli- ja pienoiskivääriammunta.

Kilpailusarjan lajit ovat suoritusjärjestyksessä:

  • pistooliammunta (10 ls)
  • pyöräily (H-H55 sarjat 15 km ja H60-H80 sekä D ja D50 sarjat 10 km)
  • pienoiskivääriammunta pystystä (5 (+3) ls)
  • juoksu (H-H55 sarjat 5 km ja H-H60 sarjat sekä D ja D50 sarjat 3 km)
  • pienoiskivääriammunta makuulta (5 (+3) ls)

2§ Kilpailujen sarjat

H, H35, H40, H45, H50, H55, H60, H65, H70, H75, H80,
D, D50
Joukkuekilpailu: 3 kilpailijaa alle 50-vuotiaat ja 3 kilpailijaa yli 50 vuotta muodostavat joukkuetuloksen. (joukkue alle 50v. ja joukkue yli 50v.). Piiristä voi olla useampi joukkue.

 

II Eri osalajien erityismääräyksiä

4§ Pyöräily

Kilpailun pyöräilyosuus suoritetaan henkilökohtaisena suorituksena ilman vetoapua.
Pyöräilyn lähdön tulee olla tasaisessa maastossa ja mikäli mahdollista kestopäällysteellä. Pyöräilyreitin tulee pääosin kulkea kovapintaisilla teillä tai kaduilla. Reitti on merkittävä selvästi ja siitä on oltava reittipiirros kilpailukeskuksessa.

Kilpailussa on noudatettava yleisiä liikennesääntöjä mikäli reitti ei ole suljettu muulta liikenteeltä tai mikäli järjestäjä ei ole tehnyt erityisiä sääntöjä.

Kilpailussa käytetään omia pyöriä (ei saa käyttää lukkopolkimia eikä vaihtaa kenkiä juoksuosuudelle). Pyörä ei saa olla akkuavusteinen.

Kilpailussa on kypärän käyttö suositeltavaa.

Niissä tapauksissa, joista tässä pykälässä ei ole mainittu, sovelletaan Suomen Pyöräilyliiton kilpailusääntöjä.

5§ Juoksu

Juoksureitti on suunniteltava vaihtelevaan maastoon. Reitti on merkittävä riittävän hyvin. Juoksureitistä suositellaan ratapiirrosta juoksun lähtöpaikalle.

Iäkkäimmissä sarjoissa on teknisellä asiantuntijalla (TA) oikeus lyhentää juoksu-, hiihto- ja pyöräilymatkaa huomioiden maaston raskaus(päätös; RESUL_hallitus_10.11.2012)

6§ Pistooliammunta, ensimmäinen ammunta

Ammunta suoritetaan ampumaradalla 25 metrin matkalta koulutauluun pistoolilla tai revolverilla. Käytettäessä mekaanisia taululaitteita kaliiberi on 22. Patruunoiden lipastus on vapaa.
Toimintahäiriöistä vastaa kilpailija. Laukeamattoman patruunan saa kuitenkin vaihtaa. Ammunnan jälkeen kilpailija suorittaa tyhjän laukauksen etumastoon ja järjestäjä tarkistaa, että ase on tyhjä. Hihnan ja kahden käden käyttö on sallittu. Tulkkaus suoritetaan aseen kaliiberin mukaisella tulkilla.

Jokaisesta koulutaulun 8-renkaan ulkopuolelle osuneesta tai ohilaukauksesta kilpailija saa 150 metrin mittaisen sakkokierroksen. Sakkokierrosten määrä ilmoitetaan kilpailijalle, kun hän saapuu pyöräilyosuuden päätepisteeseen. Sakkokierrokset suoritetaan välittömästi pyöräilyosuuden jälkeen juosten.

Mikäli ammunnassa käytetään ampumahiihdon pystytauluja, ampumamatka on 20 metriä ja sakkokierrokset juostaan heti ammunnan jälkeen.

Aseita ei kuljeteta kilpailun aikana mukana, vaan ne laitetaan kilpailun järjestäjän osoittamaan paikkaan.

7§ Pienoiskivääriammunta

Ammunta suoritetaan 50 metrin matkalta ampumahiihtotauluihin.

Ammuntavaiheen alkaessa ase ladataan viidellä patruunalla. Jos kaikkiin maaleihin ei ole osuttu viiden laukauksen jälkeen, on ampujalla käytössään vielä enintään 3 patruunaa, jotka tulee ladata yksi kerrallaan, kunnes kaikkiin maaleihin on osuttu tai kahdeksan laukausta on ammuttu
Jokaista kahdeksan ammutun laukauksen jälkeen ehyeksi jäänyttä maalia kohti on ampujan ammunnan jälkeen juostava noin 150 metrin mittainen sakkokierros.

Toimintahäiriöistä vastaa kilpailija. Laukeamattoman patruunan saa kuitenkin vaihtaa.
Jos kilpailija ampuu väärään tauluun, katsotaan ko. laukaukset ohilaukauksiksi.

Kuntosarjassa makuuammunta suoritetaan ampumahiihdon pystytauluihin.
Kuntosarjaa varten voi tapahtuman järjestäjän hankkia mahdollisuuksiensa mukaan aseita ja patruunoita.

Aseita ei kuljeteta kilpailun aikana mukana, vaan ne laitetaan kilpailun järjestäjän osoittamaan paikkaan.

Järjestäjällä on oikeus antaa lisäohjeita ammunnasta.

Niissä tapauksissa, joista tässä kohdassa ei ole mainittu, sovelletaan Suomen Ampumahiihtoliiton kilpailusääntöjä.

 

III Muut määräykset

8§ Kilpailu suoritetaan ryhmissä.

Ampumaratojen paikkamäärät määräävät ryhmäkoon suuruuden. Mahdolliset osuuksien väliset siirtymiset suoritetaan juosten. Aika otetaan pistooliammunnan alusta viimeisen pienoiskivääriammunnan jälkeisen juoksun maaliintuloon. Loppuaika ratkaisee sijoitusjärjestyksen.