Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt

Lataa tästä (pdf).

 

1. Johdanto

Nämä Reserviläisurheiluliiton maastokilpailujen säännöt on hyväksytty Reserviläisurheiluliiton hallituksen kokouksessa 15.01.2015.

Säännöt on voimassa 15.01.2015 alkaen.
(Muutokset lihavoitu).

 

2. Sääntöjen soveltamisala

Reserviläisurheiluliiton maastokilpailuissa ja niiden järjestelyissä noudatetaan Reserviläisurheiluliiton mestaruuskilpailujen yleissääntöjen lisäksi näitä maastokilpailujen erikoissääntöjä.

 

3. Maastokilpailun säännöt

I Yleistä

Kilpailuun kuuluvat seuraavat osalajit:
1. suunnistus
2. kartanluku
3. pistooliammunta

Lajien suoritusjärjestys on järjestäjien ilmoittama.

Kaikki osalajit suoritetaan peräkkäin keskeytyksettä, elleivät olosuhteet toisin vaadi ja niihin käytetty aika sisältyy kilpailuaikaan. Kartanluku ja/tai ammunta voidaan suorittaa myös suunnistuksen aikana.
Joukkueen tuloksen muodostaa H ja H40 sarjojen 4 parhaan kilpailijan yhteistulos.

H 50 ja sitä vanhempien sarjojen joukkuetuloksen muodostaa 4 parhaan kilpailijan yhteistulos.

Kilpailijat lähetetään 1 minuutin välein. Saman piirin kilpailijat eivät saa lähteä yhtä aikaa eivätkä peräkkäin.

Kilpailijoiden on itse huolehdittava lähtövuoroistaan. Aika lasketaan lähtöluettelon mukaisesta ajasta.
Kilpailun järjestäjien on huolehdittava siitä, että huoltajat, joukkueiden johtajat ja lähtemättömät kilpailijat eivät saa päästä kosketuksiin aikaisemmin lähteneiden kilpailijoiden kanssa, jotta kilpailusalaisuus säilyisi.

 

II Eri osalajien erityismääräyksiä

Suunnistus

Suunnistusratojen pituudet määritellään siten, että ihanneaika (viiden parhaan tuloksen keskiaika) on sarjojen H ja H40 radalla 50…55 minuuttia, muiden sarjojen radalla 40…45 minuuttia.
Kilpailuasuna on käytettävä Suomen Suunnistusliiton sallimia asuja ja välineitä.

Kartanluku

Ensisijaisesti käytetään ns. etäisyyspiste- eli maalinmäärittelykartanlukua. Kilpailijan tehtävänä on määrittää 5 kohteen paikka kartalla.

Heikon näkyvyyden varalta on järjestäjien valmistettava riittävästi varapisteitä. Erittäin vaikeiden sääolosuhteiden vallitessa kartanluku voidaan suorittaa myös suunnistuksen aikana tai sen jälkeen. Mikäli tämä ei ole mahdollista, niin järjestäjien on ennakkoon valmisteltava ja merkittävä kartanluvun mahdollisesti korvaava paikoittelurata. Paikoitteluradan pituus on noin 1 km, jolle matkalle merkitään 5 paikoittelutehtävää. Tehtävät numeroidaan P1, P2…

Karttana käytetään ensisijaisesti peruskarttaa 1 :20000 joko monivärisenä tai mustavalkoisena siten, että pellot on rasteroitu. Kartta on painettava tai liimattava kartongille. Kartan pohjoissuuntapoikkeama on annettava kilpailijoiden tietoon.

Kartanlukutaipaleen pituus on enintään 1 km. On pyrittävä lyhyeen matkaan, kuitenkin siten, että saadaan mahdollisimman monipuolinen ja haastava kartanluku. Kartanlukutaival on viitoitettava kaksivärisellä viitoituksella tai yhtäjaksoisella nauhalla, ns. siimarilla.

Lukupaikat annetaan kilpailijalle tiedoksi esim. mallikarttojen avulla.

Määriteltävät maalipisteet osoitetaan tähystysputkien ja maalialueesta otettujen valokuvien tai vastaavantasoisten piirrosten avulla. Määriteltävien maalipisteiden etäisyydet on oltava välillä 250-2500 m. Tehtävät numeroidaan E1…E2…jne. Tehtävien tulee olla viitoituksen varrella numerojärjestyksessä. Kilpailija ei saa palata reitillä taaksepäin. Tähystysputkia tarvitaan yleensä ainakin kaksi kutakin maakohdetta varten.

Maalikohteet valitaan siten, että ne sopivat kartan antamaan kuvaan. Kohteet voivat olla kartassa kuvattuja kohteita, kuten latoja ja muita rakennuksia, metsäsaarekkeita, ojanmutkia, kumpareita jne. tai kartalta kuvaamattomia kohteita kuten pensaita, yksittäisiä puita, pylväitä ym. Taitavan kartan lukijan tulee voida määrittää kohde näkyvien maastokohteiden mukaan. Puiden välistä näkyvästä kapeasta raosta ei yleensä voi suorittaa tällaista kartanlukua. Metsän sisällä kasvavaa puuta ei myöskään voi käyttää kohteena, paitsi jos se on merkitty kartalle erikoismerkillä.
Tähystyspaikkojen valvojien tulee olla tietoisia määriteltävistä kohteista maaliaukealla, mutta ei niiden sijainnista kartalla. Heidän on huolehdittava siitä, että putket osoittavat koko kilpailun ajan oikeisiin kohteisiin.

Kilpailija merkitsee kunkin maalikohteen paikan kartalle kyseistä tehtäväkohdetta varten asetetulla värikynällä ja neulalla. Neulanreiän keskipiste määrittää luetun kohteen täsmällisen paikan, joka lisäksi kohde merkitään 6…8 mm suuruiselta ympyrällä. Voidaan myös määrätä käyttämään vastaavan kokoista vinoristiä. Kilpailijoille voidaan vaihtaa puhtaat kartat kilpailun sopivassa vaiheessa, jos pisteiden tulkinnassa on odotettavissa epäselvyyksiä esim. luettaessa saman taloryhmän pisteitä kilpailun alussa ja lopussa.

Virheet mitataan millimetrimitalla täyttyvin millein. Mikäli on käytössä jokin muu mittakaava kuin 1:20 000, muutetaan laskettu kokonaistulos virhemilleiksi siten, että 1 vmm vastaa 20 metrin virhettä maastossa. Yhdestä tehtävästä saa kilpailija korkeintaan 5 min aikasakon, samoin suorittamatta jääneestä tehtävästä. 0-2 mm on sakoton, 3-5 mm on 1 min aikasakko, 6-9 mm virheestä 2 min aikasakko ja yli 10 mm virheestä 5 min aikasakko.

5 § Ammunta

Ampuma-aseena on pistooli tai revolveri, jonka liipaisimen on kestettävä viritettynä 1000 g paino. Kahden lippaan käyttö on sallittu.

Asetta ei kuljeteta mukana kilpailun aikana.

Ammunta tapahtuu kilpailun aikana ja kukin kilpailija ampuu 10 laukausta 25 – 35 metrin etäisyydellä olevaan kenttätauluun malli 68 (nro 30). Ennen ampumapaikkaa tulee olla taulu, jossa on matka metreissä ampumapaikalle.

Ammunta suoritetaan seisten. Niskahihnan käyttö on sallittu, mutta hihna ei saa kulkea kainalon kautta. Ammunnan saa suorittaa kahdella kädellä. Ampumapöytää ja maastosta löytyviä tukia ei saa käyttää apuna.

Panostetun lippaan saa työntää aseeseen tai revolverin rummun panostaa ja aseen lataamisen suorittaa vasta ampumapaikan valvojan luvalla. Tämä tapahtuu vasta sen jälkeen, kun kilpailija on siirtynyt osoitetulle ampumapaikalle ja valvoja on suorittanut aseen ja panosten tarkastuksen. Valvoja laskee ammutut laukaukset. Ammunnan jälkeen ampumapaikan valvoja toteaa, että kilpailijan ase on tyhjä eikä lippaassa ole panoksia. Ehdotonta ampumakuria on noudatettava. Ellei kilpailija noudata annettuja määräyksiä, hänet suljetaan kilpailusta.

Laukaukset tulkitaan SAL:n kilpailusääntöjen mukaan käytetyn aseen kaliiberin tulkilla.
Mikäli kilpailija ampuu muuhun kuin hänelle osoitettuun tauluun, katsotaan laukaukset ohilaukauksiksi.

Jos kilpailijan taulusta löydetään ylimääräisiä osumia, vähennetään ne tuloksesta kilpailijalle edullisimmalla tavalla.. Jos todetaan, että osumat ovat jonkun muun kilpailijan ampumia (eri kaliiberi, taustapahvien avulla jne.), poistetaan ylimääräiset osumat.

Taulujen on oltava selvästi numeroituja. Tauluja ei ammunnan jälkeen saa paikata ja ne on sellaisena asetettava nähtäviksi kilpailukeskuksessa kilpailun jälkeen.

Mikäli kilpailijan tauluun on jo ammuttu, on valvojan osoitettava hänelle varataulu. Mahdollinen odotusaika hyvitetään kilpailijalle.

Ammunnan järjestelyssä on erityisesti otettava huomioon:
– ampumaolosuhteiden on oltava kaikille kilpailijoille mahdollisimman samanlaiset
– ampumapaikan turvallisuuteen on kiinnitettävä erityistä huomiota
– ampujat on sijoitettava riittävän välimatkan päähän toisistaan

 

III Muita määräyksiä

6 § Tuloslaskenta

Maastokilpailuissa kartanluvun aikasakot (enintään 5 min pistettä kohti) ja ammunnan sakkominuutit (enintään 10×2 min) lisätään suunnistusaikaan.

Tällöin:
1. Kilpailijalle annetaan ammunnassa jokaisesta maksimista (100 pistettä) puuttuvasta pisteestä lisäaikaa 20 sekuntia.
2. Kartanluvussa 15 sekuntia virhemillimetriä kohden.
3. Mikäli käytetään karttaa, jonka mittakaava on muu kuin 1:20 000, muutetaan virhemillit vastaamaan 1:20 000 mittakaavaa (20 metrin virhe = virhemilli).

Tasatuloksen sattuessa ratkaisu tapahtuu osalajien perusteella seuraavassa järjestyksessä: suunnistusaika, ammunta, kartanluku.

7 § Ennakkotutustuminen

Ennakkotutustuminen suunnistusmaastoon ja kartanlukualueeseen ennen kilpailua on kielletty. Järjestäjien on valvottava tämän kiellon noudattamista.

Liikkuminen kilpailumaastossa

Kilpailun järjestäjän on tiedotuksin ja ohjein sekä tarvittaessa sulkuviivoituksin ja vartijoin huolehdittava siitä, ettei kilpailijoita ja toimihenkilöitä lukuun ottamatta kukaan kilpailun kestäessä liiku maastossa ampumapaikkojen läheisyydessä. Seuraajat, lehtimiehet, johtajat, valmentajat ym. saavat oleskella vain heille osoitetuilla alueilla.

Maastokilpailu aikalisataulukko (pdf).