Petri Ranta

1. Kerro kuka olet
Olen 56-vuotias kahden aikuisen lapsen isä, diplomi-insinööri ja yrittäjä. Toimin Satakunnan Reserviupseeripiirin puheenjohtajana. Olen RUL:n liittohallituksen ja järjestötoimikunnan jäsen, sekä mukana urheiluammunnan edunvalvontatyössä. Harrastan SRA-ammuntaa. Osallistun lajin kehittämiseen ylituomarina ja RESUL:n SRA-toimikunnan jäsenenä. MPK:n toiminnassa olen myös aktiivisesti mukana kouluttajana ja kurssinjohtajana.

2. Mikä on armeijataustasi
Varusmiespalveluksen suoritin vuonna 1984 Jääkäripatteristossa, Hämeenlinnassa. Kotiuduin tykistön viestiupseerina. Nykyinen sotilasarvoni on yliluutnantti. Toimin MPK:n kautta kertausharjoituksissa kouluttajana ja erotuomarina. Minulla on Puolustusvoimien kouluttaja- ja ammunnanjohto-oikeudet.

3. Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä
Reserviläistoiminnassa jäsenkunta ikääntyy. Toiminnan jatkuvuuden kannalta on tärkeää saada mukaan lisää nuoria. RESUL:lla on paljon hyvää, nuoria kiinnostavaa toimintaa. Liitolla on siten erittäin suuri merkitys uusien jäsenten rekrytoinnissa. Toimintaa tulee jatkuvasti kehittää, jotta kiinnostavuus säilyy.

4. Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?
Koronapandemia hiukan sotki liikuntarytmiäni, johon kuului kuntosaliharjoittelua, lenkkeilyä ja uintia sekä satunnaisesti suunnistusta. Liikuntapaikkojen sulkeuduttua sisälajit ovat nyt korvautuneet kävelyllä, hiihdolla ja kotitreenillä. Ammunnan kylmäharjoittelua tulee tehtyä miltei päivittäin. Ampumaradalla käyn aina sään ja muiden kiireiden salliessa.

5. Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?
Olisi hyvä saada uusi monipuolisesti ampuma- ja aseenkäsittelytaitoa mittaava ampumalaji perinteisten ratalajien ja SRA:n välimaastoon. Esimerkiksi käy Puolustusvoimien erikoisammunta 18. Ratakapasiteetti olisi tehokkaasti käytössä, kun useampi ampuja voisi suorittaa yhtä aikaa.

6. Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?
Uskottava maanpuolustus osaltaan takaa meille hyvän ja rauhallisen elinympäristön. Sen ylläpito on kaikkien suomalaisten vastuulla. Pyrin huolehtimaan omasta osuudestani mahdollisimman hyvin, mikä näkyy myös useissa maanpuolustukseen liittyvissä harrastuksissani.

7. Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?
Oikeastaan kaikkeen reserviläistoimintaan minulla liittyy hyviä muistoja. Parhaimpia hetkiä ovat ne kun isompi rutistus, esimerkiksi SRA-kilpailu tai MPK:n kurssi, on saatu onnistuneesti päätökseen.

8. Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja?
Kilpailujen ja lajin harrastajien määrän tulisi olla keskenään hyvässä tasapainossa. Tässä on paljon lajikohtaisia eroja. SRA-ammunnassa on paljon harrastajia ja lajin suosio on jatkuvassa kasvussa. Kilpailujen järjestämiseen tarvittavan kokemuksen kerryttäminen ottaa oman aikansa. Toimitsijoiden määrän kasvu tulee siten aina harrastajien määrän kasvun jäljessä. Tästä syntyy toimitsijavajetta, joka jarruttaa kilpailujen järjestämistä. Toivottavasti uudet harrastajat uskaltaisivat lähteä nopeammin mukaan järjestelytehtäviin. Monella alueella myös niukka ampumaratakapasiteetti rajoittaa ikävästi kilpailujen järjestämismahdollisuuksia.

9. Mikä tekee hyvän reserviläisen?
Se, että tekee omalta osaltaan parhaansa maanpuolustuksen hyväksi. Työ- ja muut elämäntilanteen vaihtelut ymmärrettävästi vaikuttavat siihen, kuinka paljon aikaa harrastuksiin voi panostaa. Oman toimintakyvyn ylläpidosta ja kehittämisestä on itselle hyötyä kaikilla elämänalueilla.

10. Mikä on mottosi?
Yhdessä olemme enemmän.

Perttu Hietanen

1. Kerro kuka olet
Perttu Eljas Hietanen 53-v, jyväskyläläinen yrittäjä. Toimin Keski-Suomen reserviläispiirin sekä Korpilahden reserviläisten puheenjohtajana. Kuulun Reserviläisliiton hallitukseen sekä RESUL:n kenttäkelpoisuustoimikuntaan.

2. Mikä on armeijataustasi?
Lapin Rajavartiosto 6/1986 – 5/1987, tiedustelija / sissiryhmän johtaja. Sijoitus Keski-Suomen Maakuntajoukoissa vuodesta 2006. Sotilasarvo vääpeli. Toimin myös MPK:n kouluttajana tiedustelu- ja talvitoimintakursseilla.

3. Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä?
Resul tarvitsee lisää nuoria reserviläisiä mukaan kilpailutoimintaan. Monessa lajissa harrastajajoukko on varsin iäkästä.

4. Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?
Liikun jollain tapaa lähes päivittäin, varsinaisia liikuntasuorituksia tulee viikossa 4-5. Myös useita jotoksia kuuluu ohjelmaan vuosittain.

5. Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?
Suunnistamiseen, ammuntaan ja tiedusteluun liittyvä parin kanssa suoritettava sotilaspartiokilpailu.

6. Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?
Reserviläisyys on Suomen puolustuksen vankka peruskallio. Laaja reservi ja yleinen asevelvollisuus on turvallisuutemme tae. Harrastan reserviläistoimintaa jossain muodossa lähes päivittäin.

7. Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?
Mieleenpainuvin muisto reserviläistoiminnassa on Operaatio Raate, jossa Maakuntajoukkojen osasto suoritti tammikuun alussa 2016 hiihtomarssin Raatteentielle 36:n asteen pakkasessa.

8. Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja?
Kilpailuja mielestäni on riittävästi, kilpailijoita tarvitaan lisää.

9. Mikä tekee hyvän reserviläisen?
Hyvä reserviläinen huolehtii kenttäkelpoisuudestaan, ampumataidostaan, osallistuu vapaaehtoiseen maanpuolustukseen sekä kuuluu reserviläisyhdistykseen osallistuen sen toimintaan. Lisäksi seuraa ja tuntee maanpuolustusasioita yhteiskunnassa.

10. Mikä on mottosi?
Sanat Suomenlinnan Kuninkaanportissa: ”Jälkimaailma, seiso täällä omilla jaloillasi, äläkä luota vieraaseen apuun.”

Sari Mastromarino

1. Kerro kuka olet
Sari Mastromarino, 45-vuotias maskulainen. Toimin MPK Lounais-Suomen Maanpuolustuspiirissä koulutussihteerinä. Olen Mynämäen Seudun Reserviläiset ry:n puheenjohtaja ja mukana myös Reserviläisliiton liittohallituksessa – sitä myötä osoitettuna RESUL:in rata-ammuntatoimikuntaan ja Ampumaharrastusfoorumiin.

2. Mikä on armeijataustasi
En ole suorittanut. Olen kuitenkin käynyt useilla sotilaallisilla kursseilla, joiden aihepiiri on ollut lähinnä TA, TRA, lähitaistelu ja selviytyminen.

3. Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä
Jonkinlaisessa muutoksen tilassa, josta on potentiaalia kehittyä entistäkin näkyvämmäksi. Haasteena toimintamahdollisuuksien esille tuomisessa varmasti on se, että lajeja on niin paljon. Kaikki tämä pitäisi saada selkeästi esille, ja houkuteltua reserviläisiä entistä enemmän liikunnan pariin.

4. Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?
Normaalisti kävelypainotteinen ja siihen MPK:n kursseja sekä ammuntakilpailuja viikonlopun iloksi. Tunnustan, että tänä poikkeuksellisena keväänä rytmi oli 1 kk hiiren liikuttelua, 25 km marssi huhtikuussa ja sitten perään taas 1 kk hiiren liikuttelua. Paljon on nyt liikunnallisesti parannettavaa.

5. Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?
Kehittäisin taktisen lajin, joka laittaisi vielä enemmän ”hoksottimet” koville ja haastaisi päätöksenteossa paineen alla. Kenties TRA-tyyppistä toimintaa simuloiva, missä olisi vain yksi tai kaksi pitkäkestoista ”walkthrough”-rastia eri tilanteita kohdaten. Tätä ei ehkä voisi kutsua varsinaisesti ammuntalajiksi, koska käytössä olisi oltava värikuula-ase, joka mahdollistaisi rastien monipuoliset ja turvalliset toteutukset. Tämäntyyppisiä rasteja olen toisinaan kohdannut lähitaistelukursseilla ja TA-kilpailuissa, ja olen kokenut ne erittäin mielenkiintoisiksi.

6. Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?
Se merkitsee elämäntapaa ja mahdollisuutta olla mukana hyvin merkityksellisessä asiassa. Nykyään työni ja melkein kaikki harrastukseni liittyvät jollain tavalla reserviläistoimintaan.

7. Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?
En voi nimetä yhtä ainoaa, sillä nämä useat mieleenpainuvat muistot liittyvät moniin reserviläispolun tunnelmiin, erityisesti kansainvälisessä ilmapiirissä. Näistä mainittakoon CISOR-sotilasmonitoimiottelu vuonna 2019 Säkylässä ja useat FINNSNIPER tarkka-ammuntakilpailut, joissa olen ollut toimihenkilönä.

8. Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja?
Näkökanta riippuu varmasti siitä, kuinka suosittu laji on kyseessä. Toiminnallisten lajien kilpailuista on kysyntää, mutta usein unohdetaan, kuinka iso työ niiden järjestämisessä voi olla. Jokainen voi omalta osaltaan auttaa ja tarjoutua kilpailujen järjestäjille avuksi.

9. Mikä tekee hyvän reserviläisen?
Halu kehittää itseään ja reserviläistaitojaan, olla avuksi ja edistää isänmaan asioita.

10. Mikä on mottosi?
Näin avaruusintoilijana – Ad astra per aspera. Vaikeuksien kautta tähtiin.

 

Max Käär

1.Kerro kuka olet
Max Käär, IT-ulkoistusalan ammattilainen Vantaalta ja Vantaan Reserviläiset ry:n aktiivi.

2.Mikä on armeijataustasi
UudPR/Vaasan Rannikkojääkäripataljoona II/92. Sotilasarvo Jääkäri.

3.Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä
RESUL toimii maanpuolustusjärjestöjen urheilutoiminnan koordinaattorina ja kehittäjänä. Liitto on tietynlaisessa murroksessa vanhemman polven ja uusien, nuorien harrastajien toiveiden ja tahtotilojen välissä. Uutta tulee kehittää, jotta varmistamme hyvät toimintaedellytykset ja jäsenistön myös jatkossa, unohtamatta kuitenkaan täysin vanhoja perinteitä jonka päälle uutta rakennetaan.

4.Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?
Säännöllisen epäsäännöllinen tällä hetkellä. Pyrin keskittymään peruskuntoa ylläpitävään liikuntaan ja lihaskuntotreeneihin muutama päivä viikossa.

5.Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?
Yksittäistä lajia ei ei tule mieleen, mutta haluaisin nähdä tämän olevan laji, joka voisi edistää kenttäkelpoisuuttaa sekä sotilaallisia valmiuksia palvelevaa. Mielestäni RESUL:n lajissa pitäisi olla elementtejä missä painottuu mm. ammunta, maasto, erätaidot.

6.Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?
Itse olen tullut mukaan reserviläistoimintaan ampumaurheilun kautta joten pitkälti jatkuvaa omaehtoista harjoittelua sekä oman kunnon, ampumataidon ja maanpuolustuksellisten kykyjen ja taitojen ylläpitämistä ja kehittämistä. Olen aktiivinen paikallisen reserviläisyhdistyksen ampumatoiminnassa, mm. harjoitusten vetäjänä ja kilpailujen järjestäjänä.

7.Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?
Sovelletun reserviläisammunnan suomenmestaruuskilpailujen kilpailunjohtajan tehtävät kuluneelta kesältä 2019.

8.Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja?
Uusimmat muutokset ampuma-aselakiin on näkynyt myös kilpailujen osallistumismäärissä, mistä johdettuna näitä voisi olla lisää tarjolla. Kilpailut järjestetään paikallisseurojen voimin, jolloin maantieteellisesti saattaa tulla eroavaisuuksia ja etenkin . Etenkin etelässä tuntuisi olevan enemmänkin tilausta kilpailuille, minkä johdosta harrastusmahdollisuuksien säilyminen ja kasvattaminen ampumaratojen muodossa on tärkeää edunvalvontaa.

9.Mikä tekee hyvän reserviläisen?
Sosiaalinen, aktiivinen, osallistuu myös harjoitusten ja kilpailujen järjestämistehtäviin.

10.Mikä on mottosi?
Jos jokin kannattaa tehdä, se kannattaa tehdä kunnolla.

 

 

Toni Liimatainen

1.Kerro kuka olet

Toni Liimatainen, 38-v taksinkuljettaja Vesannolta. Vesannon reserviläisten puh.joht ja pohjois-savon piirin ampumatoimikunnan jäsen.

 

2.Mikä on armeijataustasi?

Keuruun pioneeri 2/98. Sotilasarvo pioneeri.

 

3.Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä?

Resul toimii ja kuuntelee kenttää. Pienet tarrat takaisin ampumakisoissa kävijöille niin hyvä on!

 

4.Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?

Meillä on yhdistyksessä säännöllinen #liikuntakannallepano-tapahtuma viikottain tiistaisin, tehdään kaikenlaista liikkumista/urheilua porukalla. Sen lisäksi liikun viikottain vähintään 2-3 kertaa minimissään 30 minuuttia/kerta. Käsittääkseni liikun aika paljon

 

5.Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?

Jotain maastopyöräilyyn liittyvää… kenties mtb-suunnistusta? Sallittu myös e-fateille.

 

6.Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?

Reserviläisyys merkitsi ennen pääasiassa eniten ammuntaa, nykyisin myös sitä että koittas olla mahdollisuuksien mukaan hyödyksi muille ihmisille. Ja että tehdään porukalla asioita, oli ne sitten ampumakilpailuita tai pihan siivouksia. Tuli vielä semmonen mieleen että kun kerran pitävät minua yhdistyksen nokkamiehenä niin on se koitettava näyttää kunnon reserviläiseltä. 11 kk:ssa on 41 kg lähtenyt painoa, #liikuntakannallepano:n ansiota valtaosa. Ehkä pienenä henkilökohtaisena miinuksena on se että en yhtään tykkää myöhästelystä.

 

7.Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?

Ensimmäisen yhdistyksen välisen ampumakilpailun voitto ja se kun siivottiin erään veteraanin (98v) pihaa ja otin kännykällä kuvia niin hän sanoi minulle että: laita mulle sähköpostiin ne kuvat. Hetkeksi jäin suu auki:)

 

8.Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja?

Kilpailuita on aika mukavasti niin liitto- kuin piiritasolla. Lisäksi meillä on yhdistyksessä omia kilpailuita 5-8 krt vuodessa, ja muutama kisa naapuriyhdistyksen (Keiteleen reserviläiset) kanssa. Oikeestaan paljoa enempää ei voisi olla kun töissäkin pitää käydä.

 

9.Mikä tekee hyvän reserviläisen?

Se että antaa aikaa vähintäänkin joskus yhteisen hyvän eteen, ampumataidon ja kunnon ylläpitäminen sekä kehittäminen. Toisten huomioon ottaminen.

 

10. Mikä on mottosi?

Ei niin mäne ettei jotennii mäne!

 

 

Miia Ritala -monipuolinen harrastaja

 1. Kerro kuka olet

Miia Ritala, Opiskelijain Reserviupseeripiirin toiminnanjohtaja, koulutukseltani kauppatieteiden maisteri ja kotoisin Etelä-Pohjanmaalta. Nykyään asun Helsingissä ja työskentelen vähittäiskaupan alalla.

 1. Mikä on armeijataustasi

Lentosotakoulu I/10, lentosääaliupseerikurssi Ilmasotakoulussa, reservin kersantti

 1. Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä

Hyvässä tilassa – mielestäni RESUL tarjoaa monipuolista toimintaa, mutta pyrkii koko ajan pysymään ajan hermolla ja kehittämään toimintaansa. Tästä hyviä esimerkkejä ovat jatkuva uusien kilpailulajien kartoittaminen ja Tikki-sovellus.

 1. Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?

Harrastin pitkään jalkapalloa ja rugbya, mutta joukkueurheilun lopettamisen jälkeen olen pyrkinyt harrastamaan monipuolista liikuntaa fiiliksen mukaan. Käyn kuntosalilla, lenkkeilen, työmatkapyöräilen ja olen aloittanut tenniksen pelaamisen. Näitä harrastan vaihdellen. Haaveilen edelleen paluusta joukkueurheilun pariin.

 1. Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?

Ideani lienevät jokseenkin eksoottisia RESUL:n kilpailukalenteriin, mutta pallopelien suurena ystävänä olisin iloinen lähes mistä tahansa lajista, jossa on pallo mukana. Golfiahan RESUL:n kilpailukalenterista jo löytyykin. Useissa tapauksissa pallopelit ovat joukkuelajeja, mikä toki asettaa omat haasteensa. Pallopeleihin monien on kuitenkin helppo heittäytyä ilman minkäänlaista kokemusta. Juuri keskustelimme kaverini Miian kanssa siitä, että olisiko reserviläisillä ”höntsäfutisporukoita”, joihin pääsisi mukaan. Toinen mielenkiintoinen vaihtoehto olisi itsepuolustuslajit, jotka sopisivat mielestäni reserviläishenkeen hyvin.

 1. Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?

Reserviläisyys on iso ja tärkeä osa elämääni, mikä heijastuu monilla tavoin myös omaan ajatusmaailmaani. Arjessani se näkyy muun muassa lukuisina ystävinä, joita olen vuosien varrella näistä piireistä saanut sekä innostuksena olla mukana maanpuolustustoiminnassa vuosi toisensa jälkeen. Olen aina ollut jämpti ja aikaansaava, mutta esimerkiksi työelämässä ne ovat armeijan jälkeen korostuneet toiminnassani entisestään, onneksi hyvällä tavalla.

 1. Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?

Me koko maan kattavana reserviupseeripiirinä pidämme pitkien matkojen vuoksi koko viikonlopun kestäviä kokousreissuja, joissa kokousten lisäksi on järjestetty yhteistä maanpuolustushenkistä toimintaa. Kokousviikonloput ovat lähes poikkeuksetta varsin hauskoja kuten aina, sillä meillä on erinomainen porukka. Päällimmäisenä mieleeni tulee muutaman vuoden takainen kokousviikonloppu, kun olimme kokouksen ja saunan jälkeen viettämässä marraskuista iltaa kaupungilla hieman vapaammissa merkeissä. Kun lähdimme takaisin ampumaradan kupeessa sijaitsevaan majoituspaikkaan viikonloppuna pimeän aikaan, taksikuski oli hieman ihmeissään, kun halusimme hänen kyyditsevän meidän lähes 10 henkisen porukan ampumaradalle. Kukaan meistä kyydissäolijoista ei myöskään ollut paikallinen, mutta perille päästiin.

 1. Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja?

Mielestäni on.

 1. Mikä tekee hyvän reserviläisen?

Yksi parhaista asioista reserviläistoiminnassa ovat saman henkiset ihmiset. Hyvän reserviläisen tekee mielestäni se, että ottaa kaikki hyvässä hengessä huomioon ikään, sukupuoleen tai sotilasarvoon katsomatta. Tällaisiin tyyppeihin on aina ilo tutustua. Hyvän reserviläisen tekee mielestäni myös itsensä aktiivinen kehittäminen.

 1. Mikä on mottosi?

En oo korvaamaton, mutta paras maharollinen.

 

Olli-Pekka Rastas

 1. Kerro kuka olet?

  Olli-Pekka Rastas, kiinteistöhoitoalan yrittäjä Loimaalta, vaimon kanssa kaksistaan asutaan, kaksi urheilullista aikuista poikaa maailmalla, Loimaan Reserviupseerit ry pj,

   

 2. Mikä on armeijataustasi

  Porin Prikaati I / 80, 1 JK, Reserviupseerikoulun Sissikomppania, PorPr 1 JK, kertausharjoituksia niin sijoitettuna kuin vapaaehtoisenakin MPK Lounais-Suomen kouluttajana, yliltn

   

 3. Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä

  Merkittävä reserviläisten liikuttaja, hyvässä tilassa mutta pysyttävä ajassa mukana lajien kehittämisessä, nuorten mukaan saaminen elinehto tälläkin saralla

   

 4. Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?

  Liian vähäinen tällä hetkellä pienten vammojen vuoksi, mutta muuten lentopalloa, pyöräilyä, patikointia.

   

 5. Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?

  Ehkä pienen vinkin RESUL:n palaverissa saatuani Parkour valjastettuna res painotteella ja kiipeily

   

 6. Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?

  Jatkuvaa vapaa-ajan harrastusta ja maanpuolustuksellista ajatusmaailmaa. Mukana reserviupseeriyhdistyksessämme, V-S piirin hallituksessa, paikallisessa Veteraanipuistosäätiössä

   

 7. Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?

  Ensimmäiset valtakunnalliset jotokseni 80-luvun alussa legendaarisen ”Takapäivystäjän” johtamassa partiossa

   

 8. Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja?

  Mielestäni on

   

 9. Mikä tekee hyvän reserviläisen?

  Kunnostaan huolehtiva ja mahdollisuuksien mukaan aktiivisesti harjoituksiin osallistuva

   

 10. Mikä on mottosi?

  Kyllä asiat yleensä järjestyvät.

Jukka Yliketola

1.Kerro kuka olet

Jukka Yliketola 53-vuotias asennuspäällikkö evp, Kauhavan Alahärmästä. Perheeseen kuuluu vaimo, kolme aikuista lasta ja niistä kahdella jo jälkikasvua, joten paapan vikaa koitetaan hoitaa.

 

2. Mikä on armeijataustasi

II/1985 Pohjan prikaati Oulu ja 1 JK:n komppanian kirjuri. Kertaamiseen en ole kutsua milloinkaan saanut, oppi meni kaiketi kerralla perille;-)

 

 1. Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä?

RESUL:in tila on mielestä hyvin samantapainen, kun kaikkien harrastustoiminnan. Nuorten henkilöiden saaminen vastuullisiin tehtäviin yhdistystoiminnassa on haastavaa. Uusia jäseniä ja myös nuoria on saatu omaan yhdistykseen mukaan ja heille on annettävä vastuuta tehtävistä ja pyrittävä saamaan myös heidän itse ottamaan vastuuta yhdistystoiminnasta. Vanhempien luottamusta, avun antoa ja kannustusta tarvitaan rutkasti, että toiminta saa jatkoa ja edelleen uusia henkilöitä toimintaan ja jäseneksi mukaan.

 

 1. Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?

Ylihärmän reserviläisillä on todella aktiivista toimintaa ja aika pitkälti sen puitteissa liikunnallinen viikkorytmi toteutuu. Maanantaimarssit (-pyöräilyt kesäisin), keskiviikkoiset sählyillat ja perjantain ampumavuorot. Urheluammunta ilmakiväärillä ja perinneaseilla kuuluu myös säännölliseen harrastustoimintaan. Syksyisin metsästys ja kennelharrastus vie viikonlopuista ison osan ajasta.

 

5. Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?

Tämäpä vaatii hieman pohdintaa, olen nimittäin itse aika kova keksimään erilaisia kisailuja oman yhdistyksen jäsenistölle. Tapahtuman ei välttämättä tarvitsisi olla niin ”hampaat irvessä” olevaa kisailua, vaan mukavaa ja rentoa yhdessäoloa. Aika hankala on yhtäkkiä mitään uutta lajia keksiä, joku sellanen. mikä saisi kansan liikkeelle. RESUL:in jäsenet harrastavat myös muiden yhdistyksten ja liittojen järjestämiä kisailuja, enkä näe suoranaisesti, että RESUL:in pitäisi alkaa itse järjestämään jonkun tietyn lajin mestaruuskisoja omana toimintanaan. Voitaisiko hyödyntää muiden liittojen tai yhdistysten järjestysvalmiuksia kisojen järjestämiseen yhteistyössä tietyissä lajeissa eri liittojen kanssa? Esim. Suomen Ampumaurheiluliiton lajeja ja sääntöjä sovelletaan aika pitkälti myös RESUL:in kisoissa.

 

 1. Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?

Olen ajautunut mukaan reserviläistoimintaan alunpitäen ampumaurheilun kautta, sen jälkeen pikkuhiljaa muu reserviläistoiminta tullut mukaan. En nyt oikein osaa sanoa, miten se näkyy arkirutiinien mukana. Ehkä osallistumisena noihin liikunta- ja urheiluharrastustapahtumiin.

 

 1. Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?

 Kyllä nuo jokakeväiset perinneasekisareissut tuovat mukavia muistoja.

 

 1. Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja?

On

 

 1. Mikä tekee hyvän reserviläisen?

Sosiallinen ja aktiivinen toiminta yhdistyksen, piirien ja liiton järjestämiin tapahtumiin ja tempauksiin. Pitää yllä kuntoa ja valmiutta toimia reserviläisille oletettujen tehtävien suorittamiseksi.

 

 1. Mikä on mottosi?

”Tosta poikki ja jenka päähä.”

Kilpailunjohtaja Veli-Matti Kesälahti

 • Kerro kuka olet

Veli-Matti Kesälahti Ruokolahdelta. Suomen Reserviupseeriliiton 2. varapuheenjohtaja ja Etelä-Karjalan Reserviupseeripiirin puheenjohtaja. Aiemmin toimin pitkään Imatran reserviupseerikerhon puheenjohtajana. Työskentelen Etelä-Karjalan maakuntaliitossa yhteyspäällikkönä. Kotoa löytyy yrittäjänä ja aineenopettajana työskentelevä vaimo sekä koulu-/lukioikäiset lapset.

 

 • Mikä on armeijataustasi?

Varusmiespalvelus Lapin Ilmatorjuntarykmentissä, RUK-kurssi 198 ”Myrsky”. Runsaasti kertausharjoituksia erilaisissa tehtävissä ja vapaaehtoista maanpuolustustyötä myös MPK:n riveissä kurssinjohtajana, kouluttajana jne. Sotilasarvo reservin kapteeni.

 

 • Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä

RESUL on emojärjestöjensä Suomen Reserviupseeriliiton ja Reserviläisliiton urheiluoperaattori, jonka vastuualueeseen kuuluu reserviläisten liikunta- ja ampumatoiminnan kehittäminen, siihen liittyvän kilpailutoiminnan järjestämisen koordinointi ja tukeminen sekä jäsenistön kenttäkelpoisuuden edistäminen.

 

 • Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?

Liikuntarytmini vaihtelee vuodenajoittain. Touko-syyskuussa ohjelmaan kuuluu viikottain ammunnan harjoittelua/kilpailuja, jalkapalloa ”höntsäilytasolla” sekä pari kertaa kuussa suunnistusta kuntorasteilla. Talvikaudella pyrin käymään hiihto- tai kävelylenkillä vähintään pari kertaa viikossa.

 

 • Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?

Mielestäni RESUL:n tulee keskittyä lajeihin, jotka tavalla tai toisella edistävät kenttäkelpoisuutta ja sotilas-/reserviläistaitoja. Jokaista mahdollista liikuntalajia ei RESUL:n kannata ottaa ohjelmaansa vaan keskittyä sotilaallisia elementtejä omaaviin, esimerkiksi niihin, joissa osana on ammuntaa, maastotaitoja. Jonkinlainen reserviläiskymmenottelu voisi olla uusi laji pitäen sisällään suunnistusta, ammuntaa eri asetyypeillä, kranaatinheitto, lyhyt uintimatka jne. Elementtejä jotoksilta mutta yksilökilpailuna.

 

 • Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?

Koska olen RUL:n toiminnassa liitto-, piiri ja yhdistystasolla niin reserviläisasiat näkyvät arjessa ja pyhissä päivittäin erilaisten tilaisuuksien muodossa. Olen ollut kilpailijana, järjestäjänä ja kilpailunjohtajana kymmenissä – ellei sadoissa – RESUL:nkin siipien alla olleissa tapahtumissa. Viimeisimpänä Imatralla järjestetyt ampumahiihtomestaruuskilpailut.

 

 • Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?

Mieleenpainuvimpia muistoja reserviläistoiminnassa ovat olleet varmaan ensimmäinen kertausharjoitus, jossa oikean reserviläisosaston kanssa pääsi ensimmäisen kerran tehtävässään toimimaan maasto-olosuhteissa. Myös isojen tapahtumien kuten RESUL:n talvijotoksen järjestäminen onnistuneesti ovat jääneet mieleen.

 

 • Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja?

Kilpailuja on tarpeeksi, ehkä joitakin lajeja, joissa osallistujamäärät hiipuvat, voisi karsiakin ohjelmasta ja keskittää voimat järjestämään laadukkaasti prioriteettitapahtumat.

 

 • Mikä tekee hyvän reserviläisen?

Hyvä reserviläinen on kenttäkelpoisuudestaan huolehtiva, asioihin paneutuva, motivoitunut ja sellaiset ihmissuhdetaidot omaava henkilö, että tulee porukassa toimeen.

 

 • Mikä on mottosi?

”Rauhallisesti se on otettava.”

Timo Mörsky – panssarijotoksen johtaja ja aktiivireserviläinen

1. Kerro kuka olet

Olen Timo Mörsky, 49-vuotias yrittäjä Hämeenlinnasta. Perheeseeni kuuluvat vaimo ja kaksi aikuista lasta sekä koira.

2. Mikä on armeijataustasi?

IlmavTK, lentotekninen AUK I/89 ja RUK täykkäri (täydennyskurssi) 6/234 lähes 20 vuotta myöhemmin. Kolme reissua rauhanturvatehtävissä 90-luvulla. Luutnantti reservissä.

3. Minkälaisessa tilassa näet RESUL:n olevan tällä hetkellä?

RESUL on mielestäni hyvässä tilassa. Liitto on hyvin organisoitu ja johdettu, sillä on hyvät ja selkeät päämäärät reserviläisliikunnan ylläpitämisessä ja kehittämisessä. Liiton toiminnallinen rakenne on selkeä ja toimiva, jäsenjärjestöjensä kautta aktiiviset reserviläiset toimivat käytännössä toistensa ”liikuttajina”. Liitto tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden harrastaa myös perinteisestä poikkeavia liikunta- ja kuntoilumuotoja. Uskon erityisesti nuorten lähtevän helpommin laajempaankin reserviläistoimintaan erilaisten reserviläisurheiluharrasteiden kautta. Ajan hermolla on kuitenkin oltava ja kyettävä huomioimaan erityisesti juuri nuoria kiinnostavat lajit ja toiminnot.

4. Minkälainen on oma liikunnallinen viikkorytmisi?

Epäsäännöllinen, kävelylenkkejä 3–4 kertaa viikossa, viikonloppuisin pidempiä. Kesällä lisäksi pyöräilyä ja vähän golfia.

5. Jos saisit keksiä oman kilpailulajin RESUL:n kilpailukalenteriin, niin mikä se olisi ja miksi juuri se laji?

Herrasmieskilpailu; nykyaikainen kädenpuristuksen 3-ottelu. Oma vahvuus ?

6. Mitä reserviläisyys merkitsee sinulle ja miten se näkyy arjessasi?

Reserviläisyys on minulle tärkeä arvo ja näen sen osittain myös itsenäisyytemme takeena. Minulle se on pitkälti elämäntapa, hyvä vastapaino myös arkityölle ja itsensä kehittämismahdollisuus. Olen aktiivinen toimija MPK:ssa. Olen jäsenenä myös parissa muussa maanpuolustusyhdistyksessä sekä mukana RUL:n toiminnassa, tällä hetkellä toimin paikallisen reserviupseerikerhon puheenjohtajana.

7. Mikä on mieleenpainuvin muistosi reserviläistoiminnassa?

Päällimmäisenä mielessä on varmastikin tuore vetovastuu. Toimin viimeisimmän RESUL:n syysjotoksen, Panssarijotos 2018:n kilpailunjohtajana. Tehtävä oli mielenkiintoinen ja haastava – erittäin positiivinen kokemus – suosittelen.

8. Onko reserviläisille tarpeeksi kilpailuja ja tapahtumia?

Kyllä tapahtumia ja lajeja on varsin kattavasti, painotus on ehkä enemmän kovempaa fysiikkaa vaativissa lajeissa. Meidän ei pidä unohtaa myöskään jo rauhallisemmin liikkuvia; ukkoutuneita/akkautuneita porukoita pitää saada liikkumaan myös.

9. Mikä tekee hyvän reserviläisen?

Mielestäni sitä ei voi määritellä sen perusteella, onko joku ”aktiivisesti mukana reserviläistoiminnassa”, enemmänkin ”hengessä mukana” riittää.

10. Mikä on mottosi?

Harkiten – mutta varmasti!