SRA-kurssin ilmoittautumislomake

Huomionosoitukset 4.6.2022

Reserviläisurheiluliitto on myöntänyt tänään 4.6.2022 huomionosoitukset seuraavasti:

KULTAINEN ANSIOMITALI

Majuri Tero Hyttinen
Kapteeni Erkki Saarijärvi
Yliluutnantti Aaro Mäkelä
Sotilasmestari Ilpo Pohjola

HOPEINEN ANSIOMITALI

Yliluutnantti Tuomo Telama
Luutnantti Antti Rantanen
Sotilasmestari Mats Fagerström

PRONSSINEN ANSIOMITALI

Yliluutnantti Mika Martikainen
Yliluutnantti Mika Pulkkinen
Luutnantti Juho Leikas
Sotilasmestari Reijo Hilpinen
Alikersantti Heikki Hinkkanen
Anna Maria Juvonen

RESUL:n kultaisen ansiomitalin vastaanottivat Erkki Saarijärvi, Aaro Mäkelä ja Ilpo Pohjola. Mitalit luovutti palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja Marko Patrakka.

Reserviläisurheiluliitto toivottaa hyvää Puolustusvoimain lippujuhlan päivää sekä onnittelee kaikkia huomionosoituksen saaneita ja ylennettyjä!

 

Ampuma-asekouluttajakoulutuksia kesällä 2022

Tampereella ja Jyväskylässä jo 22.5. (ilm 19.5. mennessä):
https://poliisi.fi/-/ampuma-asekouluttajakoulutukset-sisa-suomen-poliisilaitoksella

Kuopiossa ja Mikkelissä kesäkuussa, Joensuu jo loppuunmyyty:
https://poliisi.fi/-/ampuma-asekouluttaja-koulutus-ita-suomessa

Pohjanmaalla kesäkuussa:
https://poliisi.fi/-/ampuma-asekouluttajakoulutus-pohjanmaan-poliisilaitoksella-1

Uudellamaalla kesäkuussa:
https://resul.fi/yleinen/ampuma-asekouluttajien-koulutus-18-6-2022/

Kajaanissa elokuussa:
https://poliisi.fi/-/oulun-poliisilaitos-jarjestaa-ampuma-asekouluttajan-koulutuksen-kajaanissa

Ampuma-asekouluttajien koulutus 18.6.2022

Ampuma-asekouluttajien koulutus 18.6.2022

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos järjestää yhdistyslain 4 §:n mukaisten luvanvaraisten yhdistysten (am-pumaseura) ampuma-asekouluttajien koulutuksen lauantaina 18.6.2022 kello 09.00 – 16.00. Koulutus-paikkana Kirkkonummen kunnantalon Kirkkonummi-sali osoitteessa Ervastintie 2, Kirkkonummi. Si-säänkäynti kunnantalon sivuovesta Asematien puolelta.

Saapuminen koulutuspaikkaan klo 09.00, jolloin koulutettavien vastaanotto. Ohjelmassa on tunnin ruo-katunti.

Kouluttajana toimii ylikomisario Juha Rosendahl.

Ampuma-asekouluttajakoulutuksen suorittanut voi hakea kouluttajahyväksynnän ja antaa tämän jäl-keen aktiivisuustodistuksia ampuma-aselupaharkintaa varten. Todistus tarvitaan haettaessa lupaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja erityisen vaarallisilla aseilla tapahtuvaan
urheilu- ja harjoitusammuntaan. Koulutus ei valmenna ampuma-aseilla tapahtuvaan toimintaan, vaan aktiivisuustodistusten antamiseen yhdistyksen jäsenille näiden hakiessa ampuma-aselupia poliisilai-tokselta.

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen edellytykset ovat seuraavat; henkilö on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään, hän on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija, hän on yhdistys-lain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa ja hän on hyväksytysti suorittanut am-puma-asekouluttajakoulutuksen.

Koulutukseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostilla [email protected] 10.6.2022 mennessä. Ilmoittautuminen otsikoidaan ”Ampuma-asekouluttajakoulutus 18.6.2022”. Ilmoit-tautumisen voi tehdä vain yhdistys, ei yhdistyksen jäsen henkilökohtaisesti. Ilmoittautumista ei voi pe-rua, eikä osallistujaa vaihtaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Koulutukseen osallistuvan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnu-mero), yhdistys- ja Y-tunnus, joka tulee hakemaan ampuma-asekouluttajahyväksyntää koulutukseen ilmoittautuvalle.

Koulutusmaksu 35 € (SM:n asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta) pitää olla suoritettu etukä-teen ja kuitti siitä olla ilmoitetun henkilön mukana koulutuksessa.

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymistä hakevan on lisäksi esitettävä yhdistyksen päätös ampuma-asekouluttajaksi nimeämisestä viimeistään kouluttajahyväksyntää haettaessa. Osallistujan on koulu-tustilaisuudessa todistettava henkilöllisyytensä. Ajokortti ei ole henkilöllisyystodistus.

Lisätietoja antaa:

Lupa-asiantuntija Anneli Partanen ([email protected])

Itsenäisyyspäivän huomionosoitukset

Reserviläisurheiluliitto on myöntänyt päivämäärällä 6.12.2021 huomionosoitukset seuraaville henkilöille:

ANSIORISTI
Arto Ahokas, Noormarkku

KULTAINEN ANSIOMITALI
Minna Nenonen, Oripää

HOPEINEN ANSIOMITALI
Juha Härkönen, Kauhava

PRONSSINEN ANSIOMITALI
Timo Niinikoski, Oulu
Mikko Leskinen, Helsinki
Jarkko Pakkanen, Kirkkonummi
Henri Jaatinen, Naantali
Rauno Simula, Keminmaa

Reserviläisurheiluliitto onnittelee kaikkia 6.12.2021 huomionosoituksen ja ylennyksen saaneita sekä toivottaa Oikein Hyvää Itsenäisyyspäivää!

RESUL:n huomionosoitusten luovutustilaisuus pidettiin 3.12. Helsingin Döbelninkadulla.

Häyhä 2021 – tarkka-ammunnan SM-kilpailut

Tarkka-ampujakilta ry järjestää Reserviläisurheiluliiton tarkka-ammunnan SM-kilpailun Niinisalossa 27.-29.8.2021.

Kahden hengen tarkka-ampujapartioittain suoritettavassa kilpailussa mitataan taistelukentän sotilastarkka-ammunnalta vaatimia käytännön taitoja. Kilpailun toimintaympäristö kuvaa puolustustaistelua. Kilpailussa menestyminen tulee vaatimaan hyvää fyysistä kuntoa, ampumataitoa, kykyä tunnistaa maaleja, kirjata havaintoja ja kykyä soveltaa yleisiä sotilastaitoja.

Kilpailun tukijoina toimivat Porin prikaati, Reserviläisurheiluliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 1.7.2021 mennessä osoitteessa [email protected]
Yksi(1) ilmoittautuminen/pari. Otsikon alkuun KILPAILIJA tai TOIMITSIJA (esim. ”KILPAILIJA Kokkelström ja Knakkerton” tai ”TOIMITSIJA Eeverttinen”).

Jaettujen vaara-alueiden takia parilla täytyy olla ampujalla TA-kivääri maksimikaliiperilla .338LM/8.6×70 ja tähystäjällä JOKO 7,62×39 TAI .223rem/556NATO kaliiperinen ase.

Kilpailijoiden ranking-tiedot sisällytetään ilmoittautumiseen

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu 50€
Maksuohjeet toimitetaan ilmoittautuneille.

Vakuutus

Kilpailijoilla pitää olla ampumatoiminnan kattava vakuutusturva, joka tarkistetaan ennen kilpailun alkua.

Kiintiöpaikat

Puolustusvoimien tarkka-ampujakouluttajille tarjotaan kolmen parin kiintiöpaikkaa, joista yksi Porin Prikaatille ja kaksi muille joukko-osastoille. PV kiintiöpaikat on varattu kilpailijoille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet tarkka-ammunnan SM-kilpailuun. Ilmoittautuminen edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautumisen yhteydessä parin johtaja ilmoittaa PV kiintiöön hakeutumisesta. Kilpailun säännöt ja tarkat tiedot lähetetään parin johtajan sähköpostiin.

Tarkat kilpailutiedot sekä kisajohdon ja konkareiden vinkit: www.takilta.fi/keskustelu

Kilpailun johto, sponsorointi ja tiedotus: [email protected]
Kilpailun tekninen asiantuntija: Heikki Juhola

 

Falling Plates mestaruuskilpailut

Kangasniemen reserviläiset ry järjestää RESUL:n mestaruuskilpailut Falling Plates ammunnassa Mikkelissä, Kyrönpellon ampumaradalla, lauantaina 10.7.2021. Osoite on Kyrön-pellontie 1 Mikkeli N61.720476 ja E 27.199779

Kilpailun ohjelma ja aikataulu

7.30 – 8.15 Ilmoittautuminen ja vakuutusten tarkastukset alkaa. 300m kivääriradan ampumakatoksessa.
8.15 – 8.45 Kilpailun avajaiset ja kilpailupuhuttelu
8.45 – 10.00 RK:den kohdistus isoihin tauluihin PV01. RK (300m välivalli 150m)
10.00 – 10.15 pistoolien kohdistusmahdollisuus halukkaille, 25m pistooliradalla.
10.15 – 13.00 Henkilökohtaiset kilpailut RK ja sen jälkeen 9.00mm pistooli
13.00 – 13.45 Henkilökohtaisen kilpailun palkintojenjako ja virkistäytymistauko
13.45 – 14.00 Joukkuekilpailun ilmoittautumiset.
14.00 – 15.00 Joukkuekilpailun lajitteluammunta H ja H50
15.00 – Joukkuekilpailu
Palkintojenjako heti kilpailun jälkeen, protestiajan päätyttyä.

Aseet

Sallitut aseet ovat itselataavat kertatuliaseet, joilla suurin sallittu kaliiberi 7,62×39. Myös pienemmät kuten .223 Rem sallitaan. Kilpailussa on kaksi luokkaa niin henkilökohtaisessa kuin joukkuekilpailussa. Luokat ovat vakioluokka, joka ampuu ”rautatähtäimillä”ja avoinluokka, jossa optiset tähtäimet ovat sallittuja. Pistoolisarjassa 9.00mm ”palveluspistooli” rautatähtäimin. Molemmissa lajeissa
2 lipasta/ ase.

Luotien tulee olla kuparivaippaisia lyijyluoteja. Läpäisevien teräsluotien käyttö on ehdottomasti kielletty. Mikäli kilpailija käyttää läpäiseviä luoteja on hän korvausvelvollinen laitteille aiheutettujen korjaustoimenpiteiden suhteen.

Jokaisella kilpailijalla tulee olla käytössään riittävästi patruunoita. Joukkuekilpailussa on oltava 8 patruunaa /ampuja / erä.

RK:n henkilökohtaisessa kilpailussa 2 lipasta, joista ensimmäiseen 5 patruunaa ja toiseen (30 patruunaa) Pistoolikisassa 2 lipasta (5 + 10patr.)

Pistoolissa on vain henkilökohtainen kilpailu!
Pistoolikilpailussa suojalasien käyttö on pakollinen!

Sarjat

Henkilökohtaisessa kilpailussa on sarjat H, H50 ja D. Sarjat toteutuvat mikäli kussakin sarjassa/luokassa on vähintään 4 ampujaa.

Joukkuekilpailu on sarjoissa H ja H50 Miehet ja naiset kilpailevat samoissa sarjoissa. Joukkueiden määrää ei rajata. Mikäli joukkueiden määrä sarjassa H50 on alle neljä, he voivat kilpailla sarjassa H. Naiset voivat osallistua ikäsarjaansa vastaaviin tai vanhempiin miesten sarjoihin sekä henkilökohtaisessa, että joukkuekilpailussa, jos osallistujamäärä ei toteudu heidän omassa sarjassaan.

Kilpailusäännöt

Aseiden kohdistuksessa ratakaukoputkien käyttö on sallittu.

Henkilökohtaisen kilpailun alussa ei suoriteta lajitteluammuntaa, vaan kilpailijaparit arvotaan ensimmäiselle kierrokselle sarjoittain. Tällöin arvonnassa pyritään välttämään asettamasta saman piirin kilpailijoita vastakkain. Ensimmäisen kierroksen jälkeen menetellään kuten joukkuekilpailussakin.

Mitalisijat 3 ja 4 ratkaistaan kertasuorituksena. Henkilökohtaisten sarjojen finaalissa ratkaistaan kulta ja hopea kahdella voitetulla suorituksella kolmesta.

Joukkuekilpailun alussa joukkueet ampuvat lajitteluajan, jonka perusteella määräytyy paikka ensimmäiselle kilpailukierrokselle.

HUOM! Mikäli H50 sarjalainen kilpailee sarjassa H, on se sallittua, mutta hän on koko kisan ko. sarjassa, eikä voi kilpailla kahdessa eri joukkueessa/ sarjassa.

Huolto

300m:n ampumakatoksessa palvelee kanttiini klo 8.00 alkaen ja keittolounasta tarjolla asevelihintaan alkaen 11.00 – 16.00 Vain käteinen raha käy maksuvälineenä.

Majoitus

Kilpailun järjestäjän varaamaa majoitusta ei ole, mutta Mikkelin kaupungin nettisivuilta löytyy majoitustietoa.

Ilmoittautuminen

Joukkuekilpailuun voi ilmoittautua oman yhdistyksensä nimellä, mutta ilmoittautumiset on tultava kootusti piireittäin ja siitä on ilmettävä yhdistys, piiri ja joukkueen nimi/numero,(jos piiristä useampi joukkue) kilpailijain nimet ja syntymäajat. Lisäksi joukkueenjohtajan sähköpostiosoite ja puhelin numero.

Joukkueiden varamiehet tulee myös ilmoittaa. Ilmoittautumiset 30.6.2021 mennessä.
sähköisesti: [email protected] gmail.com tai postitse Pirkka Juntunen Tikankolo 22 51200 Kangasniemi.

Osallistumismaksu 60 €/ joukkue ja 25€/ henkilökohtainen ja maksut on suoritettava 2.7.2021 mennessä Kangasniemen reserviläiset ry:n tilille FI02 5105 0620 0610 47 Viite: ResUL Falling Plates 2021. Jälki-ilmoittautuminen paikanpäällä 75€ euroa/joukkue on maksettava käteisellä. Kuitti mukaan!

Tarkempi kilpailuinfo lähetetään ilmoittautumisten päätyttyä niihin sähköposteihin joista ilmoittautumiset ovat tulleet.

Ne kilpailijat, jotka ovat jo maksaneet osallistumismaksun ja ilmoittautuneet kilpailuun. Olette mukana, ellette peru ilmoittautumistanne. Mikäli perutte ilmoittakaa yhteystiedot/tilinumero johon maksu voidaan palauttaa

Ampumaturva

Kilpailijalla on oltava voimassa oleva ampumatoiminnan kattava vakuutus sekä Resesviläisurheiluliiton alaisen jäsenjärjestön voimassa oleva jäsenkortti.

Korona

Noudatetaan kilpailuajankohdan mukaisia valtakunnallisia yleisohjeita.
Käsidesiä on järjestäjän puolesta. Kasvomaskien käyttö suotavaa muulloin kuin kilpailutilanteen aikana.

MUISTAKAA OTTAA TOSITTEET MUKAAN !
OTTAKAA KIERTOPALKINNOT KAIVERRETTUINA MUKAAN

Tiedustelut

Kilpailunjohtaja Pirkka Juntunen 040–5787246
Kilpailun TA Marko Patrakka 050–5570761

Tervetuloa Mikkeliin!
Kangasniemen Reserviläiset

Kilpailu- ja kiertuekalenteri 2021 nyt julkaistu

Olemme nyt julkaisseet Kilpailukalenterin vuodelle 2021 sekä On The Road -kiertueen paikkakunnat. Juhlavuoden kiertue käynnistyi elokuussa 2020 ja jatkuu keväällä 2021. Kiertuepaikkakunnat täydentyvät vielä alkuvuoden aikana.

Seuraamme tarkoin koronatilanteen kehittymistä ja viranomaisohjeita. Mikäli tautitilanne ei mahdollista kilpailun tai tapahtuman järjestämistä, niin ne tullaan välittömästi perumaan. Tiedotamme mahdollisista perumisista heti niiden varmistuttua.

Kilpailukalenteri 2021 löytyy täältä.

Kiertuekalenteri täältä.