RESUL rekrytoimassa jotoskehittäjän

Reserviläisurheiluliitossa on nyt töitä tarjolla! Rekrytoimme Maanpuolustuksen kannatussäätiön rahoittamaan hankkeeseen osa-aikaisen jotoskehittäjän. Hakemukset ansioluetteloineen voi lähettää 15.8.2022 mennessä osoitteeseen [email protected] Lisätietoa alla:

Osa-aikainen (50 %) jotoskehittäjä
Reserviläisurheiluliitto ry

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) tehtävänä on kohottaa jäsenyhdistystensä jäsenten peruskuntoa ja kehittää heidän maanpuolustustaitojaan ja kenttäkelpoisuutta erityisesti sotilasluonteisen liikunnan ja kilpailutoiminnan avulla. Liiton jäsenjärjestöjä ovat Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto sekä Maanpuolustuskiltojen liitto. Jäsenjärjestöjen jäsenmäärä on yhteensä noin 75 000. Osa RESUL:n järjestämistä tapahtumista (mm. maastotaitokilpailut eli jotokset, etämarssit) ovat avoimia myös muille kuin jäsenille. RESUL:n henkilöstöön kuuluu toiminnanjohtaja ja osa-aikainen tiedottaja. Kilpailujen ja tapahtumien käytännön järjestäminen tapahtuu jäsenyhdistysten aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden voimin Reserviläisurheiluliiton toimiessa tukevana katto-organisaationa. Jäsenjärjestöjensä lisäksi RESUL tekee tiivistä yhteistyötä mm. Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa.

Jotostoiminnan kehittämishanke

RESUL on Maanpuolustuksen kannatussäätiön rahoituksella käynnistämässä jotostoiminnan kehittämishankkeen, jonka tavoitteina on:
– Kehittää ja modernisoida nykyisten valtakunnallisten jotosten sisältöä vastaamaan mahdollisimman hyvin puolustusvoimien tarpeita ja nykyaikaiselle taistelijalle asetettuja vaatimuksia
– Tehostaa tapahtumien viestintää paremmin uusia kohderyhmiä, etenkin nuoria SA-sijoituskelpoisia reserviläisiä tavoittavaksi.
– Tuottaa 3–5 uudentyyppistä, myös motorisoituja maastoetenemistapoja hyödyntävää jotosta vuosien 2023–2025 aikana
– Tiivistää ja tehostaa yhteistyötä MPK:n ja Puolustusvoimien sekä jäsenyhdistysten kanssa jotostoiminnan edelleen kehittämiseksi
– Parantaa jotosjärjestäjien osaamista ja valmiuksia isojen ja monipuolisten jotostapahtumien järjestämiseen
– Uudistaa jotosten johtamis- ja tuloslaskentajärjestelmiä järjestäjien työn helpottamiseksi.

Jotoskehittäjä

Hanketoimenpiteiden valmistelusta, koordinoinnista/toimeenpanosta ja raportoinnista vastaamaan palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen osa-aikainen jotoskehittäjä. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa soveltuvan koulutuspohjan ja työkokemuksen lisäksi vapaaehtoisen maanpuolustustyön tuntemus ja kokemus vapaaehtoisjärjestötoiminnasta, tapahtumatuotannosta tms. Arvostamme suoritettua varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta.

Urheilujärjestöjen TES:n mukaista tasoa noudattelevan palkan lisäksi tarjoamme käyttöön tarvittavat ajanmukaiset työkalut sekä toimistotilan Maanpuolustustalossa Helsingin Töölössä. Työhön sisältyy matkustamista pääasiassa kotimaassa. Työtehtäviä on mahdollista hoitaa soveltuvin osin myös etänä. Tehtävä on määräaikainen, kestoltaan 2 – 2,5 vuotta, ja siihen sisältyy neljän kuukauden koeaika. Tehtävä on osa-aikainen (50 % työajalla). Työhön valittavalla voi tulla mahdollisuus työllistyä kokopäiväisesti, mikäli työnantaja saa järjestettyä rahoitusta myös muihin kehittämishankkeisiinsa.

Hakemus 15.8.2022 mennessä

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 15.8.2022 mennessä. Tavoitteena on, että henkilö voisi aloittaa tehtävässä syyskuun puolivälissä. Lisätietoa antaa toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti p. 0400-012989 [email protected] www.resul.fi

Frisbeegolf

Reserviläisurheiluliiton Frisbeegolfin SM-kisat ratkottiin Oripään OKRA-radalla 11.6.2022. Oripään OKRA-rata on tunnettu kumpuilevasta kangasmaastosta ja hiekkakuoppien johdosta väylillä on huikeitakin korkeuseroja. Vuonna 2021 rata kasvoi 24-väyläiseksi. Kilpailuun osallistui niin kokeneita konkareita kuin ensikertalaisiakin. Kilpailussa heitettiin 2 x 18 väylää.

Tulokset:

Avoin sarja: 1. Janne Hänninen, Kenttätykistökerho ry +19 (ensimmäinen kierros +4, toinen kierros +15), 2. Mikko Lähteenmäki, Oripään Reservialiupseerit ry +48 (+20, +28), 3. Johannes Peurala, Porin Reserviupseerikerho ry +53 (+31, +22), 4. Joni Tenhunen, Naantalin Reservinaliupseerit ry, +61 (+33, +28)

Miehet +50: 1. Mika Hallikainen, Helsingin Reserviläiset ry +1 (0, +1), 2. Markus Stigzelius, Helsingin Reserviupseerien Viestiosasto Ry, +9 (+2, +7), 3. Jussi Vehviläinen, Oripään Reservialiupseerit ry +18 (+7, +11), 4. Reima Koskenoja, Oripään Reservialiupseerit ry, + 25 (+13, +12), 5. Veikko Markula, Oripään Reservialiupseerit ry +27 (+8, +19), 6. Timo Tolppanen, Louhisaaren Reserviläiset ry +53 (+28, +25).

Kuvateksti tähän
Kuvateksti tähän
Kuvateksti tähän
Kuvateksti tähän
Kuvateksti tähän

SRA-kurssin ilmoittautumislomake

Huomionosoitukset 4.6.2022

Reserviläisurheiluliitto on myöntänyt tänään 4.6.2022 huomionosoitukset seuraavasti:

KULTAINEN ANSIOMITALI

Majuri Tero Hyttinen
Kapteeni Erkki Saarijärvi
Yliluutnantti Aaro Mäkelä
Sotilasmestari Ilpo Pohjola

HOPEINEN ANSIOMITALI

Yliluutnantti Tuomo Telama
Luutnantti Antti Rantanen
Sotilasmestari Mats Fagerström

PRONSSINEN ANSIOMITALI

Yliluutnantti Mika Martikainen
Yliluutnantti Mika Pulkkinen
Luutnantti Juho Leikas
Sotilasmestari Reijo Hilpinen
Alikersantti Heikki Hinkkanen
Anna Maria Juvonen

RESUL:n kultaisen ansiomitalin vastaanottivat Erkki Saarijärvi, Aaro Mäkelä ja Ilpo Pohjola. Mitalit luovutti palkitsemistoimikunnan puheenjohtaja Marko Patrakka.

Reserviläisurheiluliitto toivottaa hyvää Puolustusvoimain lippujuhlan päivää sekä onnittelee kaikkia huomionosoituksen saaneita ja ylennettyjä!

 

Ampuma-asekouluttajakoulutuksia kesällä 2022

Tampereella ja Jyväskylässä jo 22.5. (ilm 19.5. mennessä):
https://poliisi.fi/-/ampuma-asekouluttajakoulutukset-sisa-suomen-poliisilaitoksella

Kuopiossa ja Mikkelissä kesäkuussa, Joensuu jo loppuunmyyty:
https://poliisi.fi/-/ampuma-asekouluttaja-koulutus-ita-suomessa

Pohjanmaalla kesäkuussa:
https://poliisi.fi/-/ampuma-asekouluttajakoulutus-pohjanmaan-poliisilaitoksella-1

Uudellamaalla kesäkuussa:
https://resul.fi/yleinen/ampuma-asekouluttajien-koulutus-18-6-2022/

Kajaanissa elokuussa:
https://poliisi.fi/-/oulun-poliisilaitos-jarjestaa-ampuma-asekouluttajan-koulutuksen-kajaanissa

Ampuma-asekouluttajien koulutus 18.6.2022

Ampuma-asekouluttajien koulutus 18.6.2022

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos järjestää yhdistyslain 4 §:n mukaisten luvanvaraisten yhdistysten (am-pumaseura) ampuma-asekouluttajien koulutuksen lauantaina 18.6.2022 kello 09.00 – 16.00. Koulutus-paikkana Kirkkonummen kunnantalon Kirkkonummi-sali osoitteessa Ervastintie 2, Kirkkonummi. Si-säänkäynti kunnantalon sivuovesta Asematien puolelta.

Saapuminen koulutuspaikkaan klo 09.00, jolloin koulutettavien vastaanotto. Ohjelmassa on tunnin ruo-katunti.

Kouluttajana toimii ylikomisario Juha Rosendahl.

Ampuma-asekouluttajakoulutuksen suorittanut voi hakea kouluttajahyväksynnän ja antaa tämän jäl-keen aktiivisuustodistuksia ampuma-aselupaharkintaa varten. Todistus tarvitaan haettaessa lupaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja erityisen vaarallisilla aseilla tapahtuvaan
urheilu- ja harjoitusammuntaan. Koulutus ei valmenna ampuma-aseilla tapahtuvaan toimintaan, vaan aktiivisuustodistusten antamiseen yhdistyksen jäsenille näiden hakiessa ampuma-aselupia poliisilai-tokselta.

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen edellytykset ovat seuraavat; henkilö on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään, hän on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija, hän on yhdistys-lain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa ja hän on hyväksytysti suorittanut am-puma-asekouluttajakoulutuksen.

Koulutukseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostilla [email protected] 10.6.2022 mennessä. Ilmoittautuminen otsikoidaan ”Ampuma-asekouluttajakoulutus 18.6.2022”. Ilmoit-tautumisen voi tehdä vain yhdistys, ei yhdistyksen jäsen henkilökohtaisesti. Ilmoittautumista ei voi pe-rua, eikä osallistujaa vaihtaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Koulutukseen osallistuvan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnu-mero), yhdistys- ja Y-tunnus, joka tulee hakemaan ampuma-asekouluttajahyväksyntää koulutukseen ilmoittautuvalle.

Koulutusmaksu 35 € (SM:n asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta) pitää olla suoritettu etukä-teen ja kuitti siitä olla ilmoitetun henkilön mukana koulutuksessa.

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymistä hakevan on lisäksi esitettävä yhdistyksen päätös ampuma-asekouluttajaksi nimeämisestä viimeistään kouluttajahyväksyntää haettaessa. Osallistujan on koulu-tustilaisuudessa todistettava henkilöllisyytensä. Ajokortti ei ole henkilöllisyystodistus.

Lisätietoja antaa:

Lupa-asiantuntija Anneli Partanen ([email protected])

Itsenäisyyspäivän huomionosoitukset

Reserviläisurheiluliitto on myöntänyt päivämäärällä 6.12.2021 huomionosoitukset seuraaville henkilöille:

ANSIORISTI
Arto Ahokas, Noormarkku

KULTAINEN ANSIOMITALI
Minna Nenonen, Oripää

HOPEINEN ANSIOMITALI
Juha Härkönen, Kauhava

PRONSSINEN ANSIOMITALI
Timo Niinikoski, Oulu
Mikko Leskinen, Helsinki
Jarkko Pakkanen, Kirkkonummi
Henri Jaatinen, Naantali
Rauno Simula, Keminmaa

Reserviläisurheiluliitto onnittelee kaikkia 6.12.2021 huomionosoituksen ja ylennyksen saaneita sekä toivottaa Oikein Hyvää Itsenäisyyspäivää!

RESUL:n huomionosoitusten luovutustilaisuus pidettiin 3.12. Helsingin Döbelninkadulla.

Kesällä liikumme ja lataamme pattereita

Suomalainen kesä on avautunut lämpöisenä ja houkuttelevana. Tarjolla on mielenkiintoista tekemistä ja mahdollisuus nauttia hyvästä olosta vapaassa Isänmaassamme.

Reserviläisurheiluliitto haluaa yhteisvoimin jäsenyhdistystensä kanssa edistää jäsenkuntamme hyvinvointia tarjoamalla erilaisia liikuntapalveluja yhteistyössä.

Lisäksi valjastamme esittelykärrit piirien ja yhdistysten käyttöön, jotta hyvä sanomamme leviäisi mahdollisimman laajalle. Toki kaikkein tärkeintä on perusyhdistyksissä tehtävä työ myös liikunnan saralla.

Tähän työhön tarvitsemme eritoten nuorempia maanpuolustajia, jotta uskottavuutemme säilyy myös jatkossa. Uskon, että meillä kaikilla on hyvää kerrottavaa myös nuoremmille henkilöille, kunhan järjestämme mielenkiintoisia tapaamisia heidän kanssaan. Mikäpä olisi hienompaa kuin lähteä esimerkiksi heinäkuussa Reserviläisurheiluliiton etämarssille yhdistyksen tai kerhon voimin!

Tulevassa Reserviläinen -lehdessä on runsaasti reserviläisliikunnan ja -urheilun tarjontaa, kannattaa olla aktiivinen ja ilmoittautua mukaan. Uutena lajina kokeilemme reserviläisten padel -turnausta Jyväskylässä yhdessä Suomen Padelliiton kanssa.

Yhteistyökumppanimme Puolustusvoimat ja MPK tarjoavat myös mahdollisuuksia omaehtoisen osaamisen kehittämiseen myös kesäaikaan, tarjolla on aktiviteetteja moneen makuun ja yhteisenä Puolustusvoimien ilmainen marsmars.fi -sovellus.

MPK järjestää fyysiseen toimintakykyyn liittyviä arviointi- ja testauspalveluja, joten osallistumalla näihin tilaisuuksiin voit saada arvokasta tietoa omasta kunnostasi sekä arvokkaita vinkkejä jatkoon.

Kaikki kehittäminen ja kehittyminen lähtee jokaisesta yksilöstä itsestään; kannattaa pohtia, miten voisit hyödyntää tämän ainutlaatuisen kesän kokeilemalla uusia liikuntamuotoja ja ihan luvan perästä ladata niitä kuuluisia pattereita vaikkapa järven rannalla riippumatossa hyvää musiikkia kuunnellen ja jännittäen Suomen edesottamuksia vaikkapa huippu-urheilussa.

TURVALLISTA JA LIIKUNNALLISTA KESÄÄ, PITÄKÄÄMME HUOLTA TOISISTAMME!