Uudistettu SRA-rekisteri otettu käyttöön

SRA-statuksen omaavat henkilöt (ampujat, tuomarit, kouluttajat ja ylituomarit) voivat jatkossa osoittaa SRA-statuksensa Maanpuolustusrekisterin SRA-asiointipalvelusta. Maanpuolustusrekisteriä hallinnoi Reserviläisliitto ja rekisteriä ylläpitää Kehätieto Oy. Uudistuksen myötä ensimmäiset kurssit on luotu järjestelmään ja SRA-ampujiksi rekisteröityneet jäsenet pääsevät nyt kirjautumaan SRA-asiointipalveluun.

Pääset kirjautumaan asiointipalveluun täältä. Kirjautumisessa tulee käyttää samoja tunnuksia, joilla kirjautuu RES:n sähköiseen jäsenasiointiin tai RUL tai MPKL:n e-asiointiin.

Uudesta SRA-asiointipalvelusta voit tarkistaa oman SRA ID:n ja luokan (ampuja, tuomari, kouluttaja, ylituomari). Uudet ampujat rekisteröidään järjestelmään suoraan sähköisesti ja SRA-status tulee aktiiviseksi rekisteröitymismaksun suorituksen jälkeen. Jatkossa vanhanmallisia SRA-ampuja -muovikortteja ei enää postiteta ampujille, vaan tunnistautuminen tapahtuu sähköisen asiointipalvelun avulla.

Muista tarkistaa yhteystietosi

Pyydämme vielä, että SRA-ampujat tarkistavat yhteystietonsa ja erityisesti sähköpostiosoitteensa. Jatkossa tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse.

Pääset tarkistamaan ja päivittämään yhteystietosi seuraavalla tavalla:

Reserviläisliiton jäsenet voivat kirjautua sähköiseen jäsenasiointiin täältä.

Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenet pääsevät molemmat kirjautumaan e-asiointiin täältä.

Mikäli et pääse kirjautumaan yllä oleviin sähköisiin palveluihin, niin voit ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi tämän lomakkeen kautta.

Jäsentietojen päivitys tulee tehdä edellä esitetyillä tavoilla. Puhelimitse tai sähköpostitse ei ole mahdollista tehdä yhteystietojen päivityksiä.

Itsenäisyyspäivän huomionosoitukset

Reserviläisurheiluliitto on myöntänyt päivämäärällä 6.12.2021 huomionosoitukset seuraaville henkilöille:

ANSIORISTI
Arto Ahokas, Noormarkku

KULTAINEN ANSIOMITALI
Minna Nenonen, Oripää

HOPEINEN ANSIOMITALI
Juha Härkönen, Kauhava

PRONSSINEN ANSIOMITALI
Timo Niinikoski, Oulu
Mikko Leskinen, Helsinki
Jarkko Pakkanen, Kirkkonummi
Henri Jaatinen, Naantali
Rauno Simula, Keminmaa

Reserviläisurheiluliitto onnittelee kaikkia 6.12.2021 huomionosoituksen ja ylennyksen saaneita sekä toivottaa Oikein Hyvää Itsenäisyyspäivää!

RESUL:n huomionosoitusten luovutustilaisuus pidettiin 3.12. Helsingin Döbelninkadulla.

RESUL:n uudeksi toiminnanjohtajaksi Veli-Matti Kesälahti

Reserviläisurheiluliiton uudeksi toiminnanjohtajaksi on valittu filosofian maisteri Veli-Matti Kesälahti. Reserviläisurheiluliiton hallitus teki päätöksen kokouksessaan 1.11.2021. Nykyinen toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen eläköityy alkuvuodesta 2022.

Kesälahti siirtyy RESUL:n toiminnanjohtajan tehtäviin Etelä-Karjalan liitosta, jossa hän on toiminut yhteyspäällikkönä. Aikaisemmin hän on toiminut myös yritysasiantuntijana, yrittäjänä ja toimitusjohtajana. Hänellä on pitkä kokemus reserviläistoiminnan eri luottamustehtävistä. Kesälahti on lähtenyt Suomen Reserviupseeriliiton toimintaan mukaan jo vuonna 1992. Vuosina 2019─2021 hän on toiminut RUL:n varapuheenjohtajana. Tänä vuonna hänen vastuullaan on RUL:ssa ollut liikunta- ja ampumatoiminta.

Kesälahdella on pitkä ja monipuolinen kokemus reserviläistoiminnasta ja -urheilusta. Hän on toiminut muun muassa RESUL:n valtakunnallisen talvijotoksen johtajana vuonna 2014. Lisäksi hän on ollut mukana järjestämässä muita jotoksia, ammuntoja sekä yhdistelmälajeja. Kesälahti on kädet savessa -tekijä, joka innostaa myös muut mukaan, toteaa Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Erkki Saarijärvi.

Vapaa-ajalla Kesälahti on monipuolinen liikkuja harrastaen mm. kuntosuunnistusta, hiihtoa ja ammuntaa. Hän on ollut mukana järjestämässä monia isoja urheilutapahtumia Etelä-Karjalassa.

Kesälahden aikaisemmasta kokemuksesta on hyötyä RESUL:n tapahtumien ja kilpailujen organisoimisessa ja järjestämisessä, mikä on toiminnanjohtajan yksi keskeisistä työtehtävistä. Hän on luonteeltaan vastuuntuntoinen ja yhteistyökykyinen. Hänellä on näyttöä siitä, miten vapaaehtoisvoimin saadaan isoja, onnistuneita urheilutapahtumia aikaiseksi, päättää Saarijärvi.

Järjestöt antoivat lausunnon aselupakäytäntöjä linjaavasta ohjeluonnoksesta

Poliisihallitus on pyytänyt reserviläisjärjestöiltä lausuntoa koskien luonnosta aselupakäytäntöjä linjaavaksi ohjeeksi. Neljä reserviläisjärjestöä on antanut yhteislausunnon 31.8.2021. Lausunnon ovat antaneet Reserviläisurheiluliitto ja sen jäsenjärjestöt Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto ja Maanpuolustuskiltojen liitto. Edellä mainituissa liitoissa on yhteensä 75 000 henkilöjäsentä. Ohjeluonnos on laaja dokumentti ja reserviläisjärjestöt ottavat lausunnossaan kantaa harrastajien ampumatoiminnan kannalta keskeisiin kohtiin.

Lausunnossa reserviläisjärjestöt esittävät, että ohjeluonnos palautetaan uudelleen valmisteltavaksi ja että valmistelussa huomioidaan ampumatoimintaa harrastavien järjestöjen ja muiden ampumatoiminnassa mukana olevien tahojen näkemykset.

Nyt lausuttavana oleva luonnos käsittelee yksittäisen henkilön aselupakäytäntöjen yhtenäistämistä. Reserviläisjärjestöjen ampumatoiminnassa merkittävä rooli on myös yhteisöluvilla luvitetuilla aseilla ja yhdistysten ampuma-asevastaavilla. Näiden lupien myöntökäytännöissä on isoja eroja eri puolilla maata.

Mikäli erot johtuvat lain tai asetusten epäselvyydestä, tulisi Poliisihallituksen olla aktiivinen niiden korjaamiseksi. Virheelliset tulkinnat taas tulisi korjata sisäisin toimin koulutuksella, ettei tarpeettomasti kuormiteta hallinto-oikeuksia valituskäsittelyin. Tähän työhön reserviläisjärjestöt antavat mielellään oman asiantuntemuksensa.

Lue lausunto kokonaisuudessaan täältä.