SRA-SÄÄNNÖT VERSIO 8.0 ON JULKAISTU

SRA-sääntöjen versio 8.0 on nyt parin lausuntokierroksen jälkeen saatu niin valmiiksi, että se voidaan laittaa julkiseen jakeluun. Palautetta uusista säännöistä kerätään edelleen.

Uusien sääntöjen valmistelu oli varsin pitkä prosessi. Sen valmistelu on ollut käynnissä vuodesta 2019 asti kun versio 7.0 säännöt julkaistiin. Näin siksi että 7.0 versiosta jäi vielä puuttumaan mm. avoimen ja vakio luokan tulosten laskeminen erikseen. Samoin 7.0:aan oli tavoitteena saada Teknisestä liitteestä ja Kilpailunjärjestämisohjeesta kaikki sääntöihin kuuluvat asiat siirrettyä sääntöihin. Nämä asiat olivat sellaisia, joita kentältä oli toivottu. Niitä ei tuolloin valitettavasti saatu toteutettua aikataulun puitteissa.

SRA-toimikunta on vuosien varrella käsitellyt kymmenittäin ampujien esittämiä hyvin perusteltuja palautteita, kehitysehdotuksia ja sääntötulkintapyyntöjä. Näiden päätösten toteuttaminen on usein jäänyt odottamaan uusia sääntöjä. Nyt on niiden aika.

Oleellisimmat muutokset version 8.0 säännöissä ovat seuraavat:

– Sääntöjen rakennetta on selkeytetty ja Teknisessä liitteessä olleet asiat on sisällytetty sääntöihin.
– Avoimen ja Vakio luokan rinnalle tulee kolmas luokka: TST -luokka. Näin siksi, että TST-sarjan huomioimista paremmin on toivottu kentältä ja SRA kouluttajien enemmistö kannatti ehdotusta (66,3% kannatti, 27,5% vastusti ja 6,3% ei osannut sanoa)
– Avoimen ja Vakio -luokan tulokset lasketaan eri listoille. Tätä on toivottu kentältä jo pitkään ja kuten yllä todettiin tämä asia oli jo päätetty 7.0 sääntöjen kohdalla tehtäväksi. Toteutus jäi tuolloin tekemättä käytännön syistä. Nyt kun TST- luokka tuli myös mukaan tämä oli luonnollinen jatkumo.
– Y60 -sarjan lisäys. Tätä on toivottu kentältä ja myös SRA kouluttajien enemmistö kannatti ehdotusta (73,8% kannatti, 18.8% vastusti ja 7,5% ei osannut sanoa). Etenkin kun PV on myös nostamassa reservin yläikärajaa oli sarjan lisääminen erittäin perusteltua.
– Pahvitaulun pisteytys muuttui tarkkuutta enemmän painottavaksi. Nyt A ja B osumista saa 5 p, C osumista 3 p ja D osumista 1 p. Tämä on asia joka on jakanut mielipiteitä kentällä, mutta viime vuosina sen kannatus on noussut. SRA kouluttajien enemmistö kannatti ehdotusta. (67,6% kannatti, 30% vastusti ja 2,5% ei osannut sanoa)
– Nostettiin kilpailunjäjestämisohjeesta sääntöihin pistoolin enimmäisampumamatkat. Punapistetähtäimien sallimisen jälkeen pistooliampumamatkat ovat lähteneet kasvamaan ylipitkiksi ja tätä haluttiin säännöillä rajoittaa järkevälle tasolle.
– Rastisuunnittelun mahdollisuuksia on lisätty ottamalla sääntöihin mukaan rekvisiittana käytettävät käsittelyaseet.
– Määritettiin 1500 g minimi laukaisuvastus sellaisille pistooleille, joissa ei ole ampujan käytettävissä olevaa varmistinta, joka estää aseen laukeamisen mikäli liipasimeen kohdistuu voimaa. Tähän päädyttiin, jotta aseisiin ei tehdä vaarallisen herkkää laukaisua. Liipaisinvarmistin on ampujan käytettävä varmistin, joten laukaisuvastusraja ei koske esim. Glock -pistooleja.
– Halusimme myös poistaa erilaisia turhiksi koettuja rajoitteita jotka mm. rajaavat rastisuunnittelua tai hidastavat rastien läpimenoaikoja kuten:

– Laajennettiin mahdollinen aloituksessa oleva patruunamäärärajoitus haulikosta koskemaan kaikkia aseita, jotta rastisuunnittelussa saa vapaammat kädet kehittää esim. kivääri & pistooli -yhdistelmärasteihin variaatiota. Huomionarvoista tässä siis se että tuo koskee vai aloituksessa aseessa olevaa patruunamäärää, eikä rajoita mitenkään ampujalla kannossa olevaa patruunamäärää.
– Mahdollistettiin että myös ladatulla ja varmistetulla aseella voi tuomarin käskyjen mukaan ottaa tähtäinkuvan. Tämä nopeuttaa hieman rastitoimintaa, kun unohtunut tähtäinkuvan otto voidaan tehdä myös ladatulla ja varmistetulla aseella.
– Määritettiin ne asiat jotka tulee aina kertoa rastikuvauksessa ja ne jotka tulee kertoa jos se on tarpeen, jotta rastikuvauksessa ei tarvitse toistaa kaikkea.
– Tarkennettiin tuomarikäskyjä mm. niin että “Lipas kiinnitä” -käskyä ei anneta ellei lähtö ole patruunapesä tyhjänä. Ns. normaalilähdössä eli kun ase on aloituksessa ladattu ja varmistettu, tätä käskyä ei enää anneta.
– Poistettiin rastien jaottelu vakio-, pika- ja pitkiin rasteihin.
– Huomioitiin lajin kansainvälistymiskehitys mm. käskyissä.

– Tehtiin mittava määrä tarkennuksia ja lisäyksiä asioihin, joita aiemmassa sääntöversiossa ei oltu määritelty, kuten milloin rikkoutuva maali tulkitaan osuneeksi.
– Kaatuvien taulujen kalibrointisääntöä on muutettu vastaamaan paremmin nykyään käytössä olevia haulikoita. Kalibroinnin tarkastukseen liittyvät käytännöt on nyt myös lisätty sääntöihin.

Kaikki oleelliset muutokset ja lisäykset ovat sääntöjen merkityssä versiossa vihreällä pohjavärillä.

Sovelletun reserviläisammunnan ver. 8.0 säännöistä voi antaa palautetta SRA-toimikunnalle 31.1.2023 asti. Palaute tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen [email protected] . Palautteessa tulee olla seuraavat tiedot:

1. Sääntökohta jota palaute koskee
2. Muutosehdotus tai palaute
3. Perustelut
4. Lähettäjän nimi

SRA-toimikunta käsittelee saadun palautteen 2.2.2023 kokouksessaan. Tämän jälkeen laaditaan lopullinen sääntöversio, joka tulee RESUL:n hallituksen hyväksynnän jälkeen voimaan 1.3.2023.

SRA-toimikunta kiittää lämpimästi kaikkia lajin kehittämiseen sekä sääntöjen laatimiseen ja kommentointiin osallistuneita.

SRA toimikunnan puolesta,
JP Walden

SRA-säännöt versio 8.0 luettavissa klikkaamalla tätä linkkiä.

Posted in SRA

Rovajärven SRA-SM 2022 kilpailun tulokset

SRA-SM kilpailut palasivat pitkästä Lappiin ja Rovajärven ampuma-alueelle, missä kisattiin Hautainmaan pakan, Hirvas- ja Tulkaselän maastoissa vaihtelevissa sääolosuhteissa viikon 31 aikana. Kilpailuissa ampui 236 ampujaa ympäri Suomen. Haasteena oli jossain määrin pohjoinen sijainti ja korkea polttoaineen hinta.

Tämän koko luokan kilpailu ei olisi onnistunut ilman laajaa tukijajoukkoa ja Lapin Reserviupseeripiiri, Lapin Reserviläispiiri ja Reserviläisurheiluliitto kiittävät Puolustusvoimia (erityisesti Jääkäriprikaatia), MPK:ta ja aktiivisia vapaaehtoisia toimitsijoita kilpailuiden eteen tehdystä työstä ja käyttöön annetuista resursseista.

Tulokset:

Kilpailun sivusto SSI: SRA-SM-2022-SSI

PDF-Tulokset (päivitys 21.8.2022 tehty):

Yhdistetty lista SRA-SM 2022

Tulokset luokittain/sarjoittain SRA-SM 2022

Joukkuetulokset SRA-SM 2022

Kolme parasta kaikista luokista ja sarjoista:

Avoin luokka:

 1. Jarkko Laukia 100%
 2. Anssi Vääriskoski 95,01%
 3. Kim Leppänen 92,33%

Vakio luokka:

 1. Sami Hautamäki 90,60%
 2. Heikki Tikkanen 85,92%
 3. Veli Rantanen 85,76%

Sarja Naiset:

 1. Reetta Paavola 67,68%
 2. Lilian Telanne 66,77%
 3. Anne Hautamäki 64,09%

Sarja 50-v:

 1. Jarkko Laukia 100%
 2. Antti Seppänen 82,04%
 3. Ari Woivalin 75,70%

Sarja 7.62:

 1. Ville Broman 75,41%
 2. Mikko Vähäkainu 73,13%
 3. Jesse Kallio 69,99%

Sarja TST:

 1. Kim Leppänen 92,33%
 2. Eero Kaaja 88,50%
 3. Sami Saarinen 86,10%

Joukkueet:

 1. Pirkanmaa Reserviupseeripiiri 100% (Mikko Hinkkanen, Eero Kaaja, Kim Leppänen, Anssi Vääriskoski)
 2. Etelä-Hämeen Reserviläispiiri 94,56% (Arttu Mäkelä, Antti Leppänen, Jani Reiman, Arttu Mäkinen)
 3. Etelä-Pohjanmaan reservipiirit 1 94,33% (Simo Vuorela, Antti Urmas, Matti Kauppila, Sami Hautamäki)

Tulosten ja johtajaroolien perusteella ensi vuoden SRA-SM-kilpailuihin tulee piireille seuraavat bonuspaikat (henkilökohtainen osallistumisoikeus ohi kiintiöiden): Jarkko Laukia (Avoin), Sami Hautamäki (Vakio), Kim Leppänen (TST), Ville Broman (7.62), Reetta Paavola (Naiset), Tero Hyttinen (Johtaja), Sampo Mattila (Ratamestari) ja Juha Kerttula (Ratamestari).

Sovelletun Reserviläisammunnan SM-kilpailut Rovajärvellä

Sovelletun Reserviläisammunnan Suomen mestaruuskilpailut ammutaan tänä vuonna Lapissa Rovajärven ampumakenttäalueella Heinuvaarassa 6.–7.8.2022. Kilpailujen järjestelyistä vastaavat Reserviläisurheiluliitto, Lapin Reserviupseeripiiri ja Lapin Reserviläispiiri yhteistyössä Jääkäriprikaatin sekä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen kanssa.

Kilpailulehden saa ladattua tästä: SRA SM 2022 kilpailulehti.

Päivitetyt rastikuvaukset löytyy tästä: SRASM22_Rastikuvaukset_v10.

Reserviläisurheiluliitto on Suomen Olympiakomitean jäsenjärjestö. Kilpailuihin osallistuu tänä vuonna kaikkiaan 235 ampujaa ympäri Suomea. Kilpailun toimitsijat ampuvat jo 4.–5.8.2022 ns. toimitsijoiden esikilpailun ja itse pääkilpailu, mihin ampujat on karsittu maanpuolustusjärjestöjen piirikilpailuissa, on lauantaina 6.8. ja sunnuntaina 7.8.

Sovellettu Reserviläisammunta (SRA) on vapaaehtoisten maanpuolustusjärjestöjen jäsenille tarkoitettu toiminnallista ja turvallista aseenkäsittely- ja ampumataitoa sekä aseiden käyttöä kehittävää ja mittaavaa urheiluammuntaa. Lajin juuret ovat Eversti Cooperin USA:ssa 1950-luvulla perustamassa IPSC/Practical-ammunnassa, mitä ammutaan myös Suomessa Suomen Ampumaurheiluliiton alaisena lajina. SRA kehittyi omaksi lajikseen vastaamaan paremmin suomalaisen reservin ampumataidon ylläpitämisen ja parantamisen vaatimuksia.

SRA:ssa käytetään pääasiassa itselataavaa reserviläiskivääriä tai karbiinia, pistoolia ja haulikkoa sekä tarkkuuskivääriä. SRA SM-kilpailuissa on 12 rastia, joissa ampujien keskinäinen paremmuus ratkaistaan ns. osumakertoimen kautta. Osumakerroin lasketaan kustakin ampumatehtävästä saadut taulupisteet jakamalla ampumiseen käytetyllä ajalla. Tarkkuuden lisäksi myös ampumisen nopeudella on suuri merkitys.

Laji on kehitetty 1990-luvun alussa omaksi lajikseen, mutta se muistuttaa Practicalia, joka Suomessa on Suomen Ampumaurheiluliiton alainen laji. Monet SRA-ampujat harrastavatkin SRA:n lisäksi mm. Practicalia. Lappiin laji rantautui vuonna 1995. SRA-ampujia on Reserviläisurheiluliiton rekisterissä nykyisellään reilut 11 000 ampujaa. Uusia harrastajia lajiin tulee vuosittain 1000 ampujan vauhtia. Ukrainan sota on vaikuttanut tänä vuonna selvästi siihen, että myös SRA-koulutuksiin tulijoita on enemmän kuin voidaan ottaa.

Viime vuoden voittaja Keski-Suomen Reserviläispiiriä edustava Jarkko Laukia on vuoden 2018 IPSC (kansainvälinen practical ampumaliitto) haulikon ja 2019 IPSC kiväärin maailmanmestari. Laukia on mukana puolustamassa viime vuoden Suomen mestaruuttaan muun mitalikolmikon, Pirkanmaan Reserviläispiirin Eero Kaajan ja Etelä-Hämeen Reserviläispiirin Arttu Mäkelän tapaan.

Kilpailusta löytyy myös muita Practicalissa menestyneitä urheilijoita, kuten IPSC:n maailmanmestari vuodelta 2015 haulikosta, Pirkanmaan Reserviupseereiden Kim Leppänen, Etelä-Pohjanmaan Reserviläispiirin Sami Hautamäki on IPSC:n maailmanmestari vuodelta 2019, hopeamitalisti vuodelta 2017 ja Euroopan mestari vuodelta 2015.

Toivotamme edustajanne seuraamaan kilpailuja Rovajärvelle, Heinuvaaraan.

SRA-ammunnan esittelyvideoon voi tutustua tästä.

Lisätietoja antavat:

Tero Hyttinen                        Matti Kariniemi              Jari-Pekka Walden
kilpailunjohtaja                     tekninen asiantuntija    SRA-toimikunnan puheenjohtaja
Lapin Reserviupseeripiiri   Reserviläisrheiluliitto    Reserviläisurheiluliitto
+358 44 309 2263               +358 40 410 5322           +358 50 307 3944

SRA SM-kisoihin jäljellä vielä seitsemän paikkaa

SRA SM-kisoihin 6. – 7.8.2022 on jäljellä vielä seitsemän (7) paikkaa. Paikoille hyväksytään ampujat ilmoittautumisjärjestyksessä edellyttäen, että osallistumismaksu 100 euroa maksetaan järjestäjän kilpailukutsun mukaiselle tilille heti, kun Kilpailunjohtaja on kuitannut ampujan hyväksytyksi kisaan. Lähetä jälki-ilmoittautuminen osoitteeseen [email protected] sähköpostiin.

Tässä linkki kilpailukutsuun, johon nyt päivitetty myös rastikuvaukset: kilpailukutsu sra-sm-kilpailut

SRA-kurssin ilmoittautumislomake

SRA SM -kilpailut – tilinumero muuttunut

SRA SM-kilpailu ammutaan 6. – 7.8.2022 Rovaniemen Heinuvaarassa Rovajärven ampumakenttä-alueella. Toimitsijakilpailu ammutaan 4. – 5.8.2022.

Osallistumismaksu kilpailuun on 100 euroa/osallistuja.

Aikaisemmassa kilpailukutsussa oli vanha tilinumero ja se on nyt päivitetty. Osallistumismaksu pitää olla maksettuna 1.6.2022 mennessä tilille Nordea, uusi tilinumero FI51 1134 3000 6053 53. Saaja: Lapin Reserviupseeripiiri ry.

Viestiksi laitetaan SRA SM 2022 ja piiri/alue sekä maininta RUL tai RES. Mikäli piiri ei ole maksanut joukkueensa osallistumisesta 1.6.2022 mennessä, menettää piiri oikeuden lähettää joukkueensa kilpailuun ja piirin kiintiöpaikat vapautetaan kilpailun johdon määrittelemällä tavalla uudelleen käytettäväksi. Piirin joukkueen valintaperusteista sekä täydentämisestä vastaavat piirit itsenäisesti.

Kilpailukutsu kokonaisuudessaan katsottavissa täältä.

Posted in SRA

SRA-SM kiintiöt 2022

SRA ampujien määrän nopea kasvu on jatkunut edelleen, päätimme kuitenkin käyttää tänä vuonna viime vuonna päätettyä kiintiökaavaa. Näin ollen pääkilpailuun pääsee 151 kilpailijaa.

Pienin kiintiö on kaksi ampujaa ja sen saa piirit, missä ampujien määrä on alle 50 ampujaa. Kolmen kiintiö tulee 50-99 ampujalla, neljän ampujan kiintiörajat ovat 100-299, viiden 300-499, kuuden 500-699, seitsemän 700-999 ja suurin kiintiö kahdeksan tulee 1000– ampujalla.

Piireiksi lasketaan jokainen RES ja RUL piiri ja omiksi piireiksi lasketaan ORUP, MPKL ja PV-RAJA-MPK työntekijät. Viron ampujat ovat perinteisesti ampuneet kilpailunsa toimitsijakilpailussa, joten heille ei ole annettu omaa kiintiötä pääkilpailuun.

Joukkue on minimissään kolme ampujaa, mutta piiri voi ilmoittaa myös neljän ampujan joukkueen, mistä lasketaan kolme parasta. Vuodesta 2016 eteenpäin olemme sallineet erikseen Aluejoukkueet piireistä, mistä kiintiö sallii vain kaksi ampujaa. Täsmentäen:

• Joukkueessa voi olla 3 tai 4 jäsentä.
• Jos on 4 niin vain 3:n parhaan tulos lasketaan.
• Ilmoitetun piirijoukkueen jäsenten tulee kaikkien olla sen piirin jäseniä, mitä piiriä joukkue edustaa. Jäsenyydestä on vaadittaessa esitettävä näyttö (esim. jäsenkortti).
• Aluejoukkue (Edustajia kahdesta saman alueen piiristä) on poikkeuksellisesti sallittu, jos jollain piirillä on vain 2 tai 3 kiintiöpaikkaa.
• Kiintiöpaikkoja saa vaihtaa saman alueen eri piirien kesken, jollei jokin piiri/järjestö halua kaikkia paikkojaan käyttää. Tämä on yleinen käytäntö, kun piiriltä ei löydy ketään upseeria ampumaan ja nämä kiintiöpaikat käytetään RES piirin toimesta.
• Joukkue-edustusoikeus ei ole siirtokelpoinen, eli kilpailija ei voi edustaa sellaista piiriä, jonka jäsen ei ole. Yksilökilpailuun voi kukin aina osallistua, vaikka käyttäisikin toiselle piirille kuuluvaa kiintiöpaikkaa.
• Henkilöt, joilla on useita jäsenyyksiä pitää muistaa yleissäännöistä seuraavaa kappaleesta EDUSTUSOIKEUS:
”Edustus määräytyy sen mukaan, mitä yhdistystä kilpailija kilpailuvuoden aikana ensimmäisen kerran edustaa.”
Mestaruuskilpailuiden yleissäännöt

Joukkueiden koostumus pitää ehdottomasti ilmoittaa tulostoimistoon kilpailuun ilmoittautumisen yhteydessä (Tulostoimisto ei tee oletuksia, vaan muodostaa joukkueet mitkä ilmoitetaan ilmoittautumisen yhteydessä). Ja muistakaa se, että toimitsijakisan ampujat voivat olla myös piirin joukkueen jäseniä.

Kiintiöt: 

8 ampujaa:

Helsinki RES

6 ampujaa:

ORUP, Uusimaa RES, Varsinais-Suomi RES , Etelä-Pohjanmaa RES, Pirkanmaa RES

5 ampujaa:

Keski-Suomi RES, Helsinki RUL, Satakunta RES, Etelä-Häme RES, Pohjois-Savo RES

4 ampujaa:

MPKL, Pohjois-Pohjanmaa RES, Pohjois-Karjala RES, Keski-Pohjanmaa RES, Lappi RES, Etelä-Karjalan RES, Suur-Savo RES, Kymenlaakso RES, Päijät-Häme RES, Uusimaa RUL, Varsinais-Suomi RUL, Etelä-Häme RUL

3 ampujaa:

Pirkanmaa RUL, Pohjois-Savo RUL,  PV–Raja–MPK, Kainuun RES, Keski-Suomi RUL, Satakunta RUL

2 ampujaa:

Pohjois-Pohjanmaa RUL, Lappi RUL, Vaasa RUL, Etelä-Pohjanmaa RUL, Päijät-Häme RUL, Etelä-Karjala RUL, Pohjois-Karjala RUL, Kainuu RUL, Suur-Savo RUL, Kymenlaakson RUL, Keski-Pohjanmaa RUL

Piirejä pyydetään huomioimaan mahdollisuuksien mukaan myös naisampujat piirin edustajia valittaessa

Vuoden 2021 voittajat, kilpailun johtaja ja ratamestarit, joilla on henkilökohtainen osallistumisoikeus ohi kiintiöiden: Jarkko Laukia (Avoin), Sami Hautamäki (Vakio), Eero Kaaja (TST), Veli Rantanen (7.62), Jenny Koskimäki (Naiset), Janne Ojala (Johtaja), Petri Ranta (Ratamestari) ja Pasi Sitkiä (RatamestarI).

Posted in SRA

Uudistettu SRA-rekisteri otettu käyttöön

SRA-statuksen omaavat henkilöt (ampujat, tuomarit, kouluttajat ja ylituomarit) voivat jatkossa osoittaa SRA-statuksensa Maanpuolustusrekisterin SRA-asiointipalvelusta. Maanpuolustusrekisteriä hallinnoi Reserviläisliitto ja rekisteriä ylläpitää Kehätieto Oy. Uudistuksen myötä ensimmäiset kurssit on luotu järjestelmään ja SRA-ampujiksi rekisteröityneet jäsenet pääsevät nyt kirjautumaan SRA-asiointipalveluun.

Pääset kirjautumaan asiointipalveluun täältä. Kirjautumisessa tulee käyttää samoja tunnuksia, joilla kirjautuu RES:n sähköiseen jäsenasiointiin tai RUL tai MPKL:n e-asiointiin.

Uudesta SRA-asiointipalvelusta voit tarkistaa oman SRA ID:n ja luokan (ampuja, tuomari, kouluttaja, ylituomari). Uudet ampujat rekisteröidään järjestelmään suoraan sähköisesti ja SRA-status tulee aktiiviseksi rekisteröitymismaksun suorituksen jälkeen. Jatkossa vanhanmallisia SRA-ampuja -muovikortteja ei enää postiteta ampujille, vaan tunnistautuminen tapahtuu sähköisen asiointipalvelun avulla.

Muista tarkistaa yhteystietosi

Pyydämme vielä, että SRA-ampujat tarkistavat yhteystietonsa ja erityisesti sähköpostiosoitteensa. Jatkossa tiedottaminen tapahtuu ensisijaisesti sähköpostitse.

Pääset tarkistamaan ja päivittämään yhteystietosi seuraavalla tavalla:

Reserviläisliiton jäsenet voivat kirjautua sähköiseen jäsenasiointiin täältä.

Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenet pääsevät molemmat kirjautumaan e-asiointiin täältä.

Mikäli et pääse kirjautumaan yllä oleviin sähköisiin palveluihin, niin voit ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi tämän lomakkeen kautta.

Jäsentietojen päivitys tulee tehdä edellä esitetyillä tavoilla. Puhelimitse tai sähköpostitse ei ole mahdollista tehdä yhteystietojen päivityksiä.

Tarkista yhteystietosi tulevaa SRA-rekisteriä varten

SRA-ampujille, -tuomareille, -ylituomareille ja -kouluttajille ollaan rakentamassa uutta jäsenrekisteriä, joka tulee toimimaan osana Maanpuolustusrekisteriä. Maanpuolustusrekisteriä hallinnoi Reserviläisliitto ja rekisteriä ylläpitää Kehätieto Oy. Uutta SRA-rekisteriä rakennetaan nyt parhaillaan ja se valmistuu vuoden 2022 aikana, jolloin se tullaan ottamaan myös käyttöön.

SRA-kouluttajia tiedotetaan erikseen siinä vaiheessa, kun uusi SRA-rekisteri on otettu käyttöön. Tällöin kouluttajille järjestetään koulutustilaisuuksia rekisterin käyttöön liittyen.

Pyydämme jo nyt, että kaikki SRA-ampujat tarkistavat tässä vaiheessa yhteystietonsa ja erityisesti sähköpostiosoitteensa. SRA:han liittyvä tiedottaminen tapahtuu jatkossa ensisijaisesti sähköpostitse, joten tästä syystä on erityisen tärkeää, että Maanpuolustusrekisterissä sähköpostiosoitteet ovat ajan tasalla. Pääset tarkistamaan ja päivittämään yhteystietosi seuraavalla tavalla:

Reserviläisliiton jäsenet voivat kirjautua sähköiseen jäsenasiointiin täältä.

Suomen Reserviupseeriliiton ja Maanpuolustuskiltojen liiton jäsenet pääsevät molemmat kirjautumaan e-asiointiin täältä.

Mikäli et pääse kirjautumaan edellä oleviin sähköisiin palveluihin, niin voit ilmoittaa muuttuneet yhteystietosi tämän lomakkeen kautta.

Jäsentietojen päivitys tulee tehdä edellä esitetyillä tavoilla. Puhelimitse tai sähköpostitse ei ole mahdollista tehdä yhteystietojen päivityksiä.

Tiedotamme heti lisää, kun uuden SRA-rekisterin rakentamistyöt ovat edenneet seuraavaan vaiheeseen.

Lisätietoa asiasta antaa Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Erkki Saarijärvi, [email protected] tai p. 040 148 0118 ja RESUL:n SRA-toimikunnan puheenjohtaja Jari-Pekka Walden, [email protected] tai p. 050 307 3944 ja Reserviläisliiton toiminnanjohtaja Minna Nenonen, [email protected]

Posted in SRA

Niinisalon SRA-SM 2021 Tulokset

SRA-SM kilpailut kisattiin Niinisalon ampuma-alueella hyvin vaihtelevissa sääolosuhteissa viikon 30 aikana. Kilpailuissa ampui 232 ampujaa ympäri Suomen. Korona-ajasta johtuen kilpailuun eivät voineet tänä vuonna osallistua Viron SRA-ampujat.  Koronasta johtuen yhteistä palkintojen jakoa ei järjestetty ja palkinnot postitetaan voittajille.

Tämän koko luokan kilpailu ei olisi onnistunut ilman laajaa tukijajoukkoa ja Kankaanpään Reserviläiset Ry ja Reserviläisurheiluliitto kiittävät Puolustusvoimia (erityisesti Porin Prikaatia ja Niinisalon varuskuntaa), MPK:ta ja aktiivisia vapaaehtoisia toimitsijoita kilpailuiden eteen tehdystä työstä ja käyttöön annetuista resursseista.

Tulokset:

Kilpailun sivusto SSI: SSI-Sivusto SRA-SM 2021

PDF-Tulokset:

Yhdistetty lista SRA-SM 2021

Tulokset luokittain/sarjoittain SRA-SM 2021

Joukkuetulokset SRA-SM 2021

Kolme parasta kaikista luokista ja sarjoista:

Avoin luokka:

 1. Jarkko Laukia 100%
 2. Eero Kaaja 98,20%
 3. Arttu Mäkelä 95,94%

Vakio luokka:

 1. Sami Hautamäki 93,89%
 2. Jaakko Viitala 88,08%
 3. Olli Ojanpää 73,10%

Sarja Naiset:

 1. Jenny Koskimäki 77,47%
 2. Lilian Telanne 66,82%
 3. Mari Owsley 63,34%

Sarja 50-v:

 1. Jarkko Laukia 100%
 2. Antti Seppänen 90,02%
 3. Turkka Tengström 80,76%

Sarja 7.62:

 1. Veli Rantanen 93,86%
 2. Mikko Vähäkainu 76,81%
 3. Markus Nybonn 74,03%

Sarja TST:

 1. Eero Kaaja 98,20%
 2. Lauri Nousiainen 92,63%
 3. Kim Leppänen 89,62%

Joukkueet:

 1. Pohjois-Savo RES 100% (Antti-Matti Tikkanen, Veli Rantanen, Teppo Rinne, Mika Leinonen)
 2. Etelä-Pohjanmaa RES  1 97,18% (Sami Hautamäki, Antti Urmas, Simo Vuorela, Matti Kauppila)
 3. Keski-Suomi Res 1 94,53% (Petri Miinalainen, Miika Mäki, Jarkko Laukia, Jukka Kauppila)