SRA-toiminta vahvassa nousussa

Viime vuosina Sovelletun reserviläisammunnan harrastajamäärät ovat nousseet vuosittain noin tuhannella, eikä edes pandemia juurikaan vaikuttanut lajin kovaan kasvuun.
SRA-ampujien määrä onkin jo noin 10 000, mikä kertoo lajin vahvasta suosiosta.
Venäjän aloittama brutaali hyökkäys Ukrainaan nosti reserviläiskenttämme aktiivisuuden uudelle tasolle, ja tämä on näkynyt vahvasti myös SRA:n harrastajamäärissä. Tähän kovaan kysyntään on vastattu nostamalla SRA-kurssien määrää, mutta silti kurssit täyttyvät nyt todella nopeasti. Kiinnostus lajiin on nousussa myös ulkomailla. Virossa on ollut aktiivista SRA-toimintaa jo pitkään, mutta nyt myös moni muukin maa on kiinnostunut aloittamaan lajitoiminnan.

Paikallisyhdistyksiltämme vaaditaan tässä muuttuneessa tilanteessa venymistä, koska SRA-kouluttajien ja -tuomareiden määrää ei saada nopeasti nostettua ja näin ollen joudumme samalla kouluttaja- ja tuomarimäärällä tarjoamaan lajista kiinnostuneille SRA-kursseja sekä harjoittelu- ja kilpailutoimintaa. Kannattaa myös huomioida, että mikäli oman piirin alueella on liian vähän kouluttajia, niin voitte laittaa piirinne kautta kouluttajaesityksiä SRA-toimikunnalle.
Toinen haaste nousevissa harrastajamäärissä on heikko ampumaratatilanne, mikä rajoittaa ampumatoiminnan järjestämistä. Tämänkin eteen tulee jatkaa aktiivista työtä.

SRA-toimikuntaa työllistää tällä hetkellä etenkin uuden sääntöversion käsittely sekä SRA:n kansainvälistämistyö. Vuoden aktiivisin kilpailukausi on myös alkamassa ja edessä on taas erittäin toiminnallinen vuosi sisältäen mm. Rovajärven ampuma-alueella järjestettävä SRA SM -kilpailu sekä Hätilän ampuma-alueella ammuttava avoin SRA-kilpailu, johon on myös tulossa paljon ulkomaalaisia kilpailijoita mm. Ruotsista ja Virosta. Viron mestaruuskilpailut ammutaan tänä vuonna Pärnussa. Yleisesti on todettava, että tämänkin vuoden aikana järjestetään satoja SRA-kilpailuita ja -harjoituksia ja niissä ammutaan miljoonia laukauksia.

Sovellettu reserviläisammunta on laji, joka opettaa reserviläisen tärkeintä taitoa eli erinomaista aseenkäsittely- ja ampumataitoa. Laji kehittää tilanteenmukaista, nopeaa ja tarkkaa ampumataitoa sekä ennen kaikkea turvallista aseenkäsittelyä. Näiden taitojen kehittäminen on vallitsevassa tilanteessa ensiarvoisen tärkeää.

Jari-Pekka Walden
RESUL:n SRA-toimikunnan puheenjohtaja

 

RESUL 2022 – Uuden ajan alku

Syksyllä 2021 toimintasuunnitelmia laadittaessa Reserviläisurheiluliitossa arviotiin vuoden 2022 olevan jo hieman normaalimpi koronan aiheuttamien poikkeusvuosien jälkeen. Yhdeksi painopisteeksi otettiinkin urheilutoiminnan elvyttäminen kohti uutta normaalia. Tässä uudessa toimintamallissa hyödynnettäisiin epidemian aikana opittua mm. erilaisten etätapahtumien osalta, mutta toisaalta saataisiin taas nähdä ihmisiä livenä eikä pelkästään ruudun välityksellä.

Epidemian osalta uuteen normaaliin varmaan päästäänkin, mutta nyt maaliskuun alussa on eteemme työntynyt sotauutisointia Ukrainasta Venäjän sinne hyökättyä. Onneksemme tuo vastuuton hyökkäys ei ole kohdistunut suoraan Suomeen, mutta osamme saamme tilanteesta mm. matkustuskustannusten reilun nousun myötä. On selvää, että aivan normaalia emme tästä tulevasta vuodesta saaneet, vaikka sitä toivoimme.

Reserviläisurheiluliiton näkökulmasta kriisitilanteessa voidaan nähdä ainakin kaksi eri puolta. On jo nähty, että jäsenjärjestöihimme kuuluvien reserviläisten määrään tulee reipas nousu tämän vuoden aikana. Samoin keskustelu eri järjestöjen saamasta valtiontuesta on saanut uusia sävyjä, ja ehkäpä maanpuolustusjärjestöjen varsin maltilliset tukisummat korjaantuvat muiden järjestöjen tasolle. Meillä on siis jatkossa edellytyksiä toimia entistä laajemmin.

Toinen puoli kolikossa on se, että eri tapahtumia järjestävien aktiivisten henkilöiden määrä ei nouse yhtä nopeasti kuin tapahtumiin osallistujiksi tulevien määrä. Ampumaradoille on odotettavissa kohtalainen rynnistys tulevan suven aikana, mutta koulutettujen ja kokemusta omaavien, turvallisen ammunnan mahdollistavien ammunnanjohtajien määrä ei näin nopeasti kasva. Onkin odotettavissa, että nykyisten aktiivien pitää hieman kiristää tahtia ja ottaa kontolleen aiempaa enemmän vastuuta. Uusilta tulijoilta puolestaan toivoisin malttia ja osallistumishalua myös järjestelytehtäviin. Tauluvarastolla apuna pystyy olemaan jo varsin vähäisellä koulutuksella ja siten saamme hommat pyörimään sujuvasti.

Toimintaamme on kehitetty viime vuosina monelta osin vastaamaan paremmin 2020-luvun reserviläisten tarpeisiin. Lajeissa on tehty ja tullaan edelleen tekemään kehitystyötä. Tapahtumien järjestämisen osalta hallinnointitaakkaa helpotetaan ottamalla käyttöön digiajan tekniikkaa. Niinpä esimerkiksi kaikissa RESUL-ampumalajeissa otetaan käyttöön SSI-järjestelmä vuoden 2022 aikana. Käyttöönoton jälkeen kilpailijat voivat seurata tuloslaskentaa liki reaaliaikaisesti. Toinen iso muutos on ollut SRA-rekisterin siirto osaksi Maanpuolustusrekisteriä. Tämän avulla vältymme päällekkäiseltä ylläpitotyöltä.

Reserviläisurheilun tarkoitus on taas selvänä myös ulkopuolisten silmissä. Paikallisille toimijoille (juuri sinulle, arvoisa lukija) jää nyt iso vastuu siitä, että tuo tarkoitus jalostuu hikipisaroiksi ja ruudinsavuksi mahdollisimman monessa paikassa.

Loppuun haluan vielä nostaa yhden ison, teille kaikille jo tutun asian: Risto Tarkiainen jäi ansaitulle eläkkeelle pitkän palveluksen jälkeen. Jatkossa Reserviläisurheiluliiton operatiivisesta toiminnasta vastaa Veli-Matti Kesälahti. Isot kiitokset Ristolle ja onnea Veli-Matille, tästä on hyvä jatkaa!

Erkki Saarijärvi
Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja

Kesällä liikumme ja lataamme pattereita

Suomalainen kesä on avautunut lämpöisenä ja houkuttelevana. Tarjolla on mielenkiintoista tekemistä ja mahdollisuus nauttia hyvästä olosta vapaassa Isänmaassamme.

Reserviläisurheiluliitto haluaa yhteisvoimin jäsenyhdistystensä kanssa edistää jäsenkuntamme hyvinvointia tarjoamalla erilaisia liikuntapalveluja yhteistyössä.

Lisäksi valjastamme esittelykärrit piirien ja yhdistysten käyttöön, jotta hyvä sanomamme leviäisi mahdollisimman laajalle. Toki kaikkein tärkeintä on perusyhdistyksissä tehtävä työ myös liikunnan saralla.

Tähän työhön tarvitsemme eritoten nuorempia maanpuolustajia, jotta uskottavuutemme säilyy myös jatkossa. Uskon, että meillä kaikilla on hyvää kerrottavaa myös nuoremmille henkilöille, kunhan järjestämme mielenkiintoisia tapaamisia heidän kanssaan. Mikäpä olisi hienompaa kuin lähteä esimerkiksi heinäkuussa Reserviläisurheiluliiton etämarssille yhdistyksen tai kerhon voimin!

Tulevassa Reserviläinen -lehdessä on runsaasti reserviläisliikunnan ja -urheilun tarjontaa, kannattaa olla aktiivinen ja ilmoittautua mukaan. Uutena lajina kokeilemme reserviläisten padel -turnausta Jyväskylässä yhdessä Suomen Padelliiton kanssa.

Yhteistyökumppanimme Puolustusvoimat ja MPK tarjoavat myös mahdollisuuksia omaehtoisen osaamisen kehittämiseen myös kesäaikaan, tarjolla on aktiviteetteja moneen makuun ja yhteisenä Puolustusvoimien ilmainen marsmars.fi -sovellus.

MPK järjestää fyysiseen toimintakykyyn liittyviä arviointi- ja testauspalveluja, joten osallistumalla näihin tilaisuuksiin voit saada arvokasta tietoa omasta kunnostasi sekä arvokkaita vinkkejä jatkoon.

Kaikki kehittäminen ja kehittyminen lähtee jokaisesta yksilöstä itsestään; kannattaa pohtia, miten voisit hyödyntää tämän ainutlaatuisen kesän kokeilemalla uusia liikuntamuotoja ja ihan luvan perästä ladata niitä kuuluisia pattereita vaikkapa järven rannalla riippumatossa hyvää musiikkia kuunnellen ja jännittäen Suomen edesottamuksia vaikkapa huippu-urheilussa.

TURVALLISTA JA LIIKUNNALLISTA KESÄÄ, PITÄKÄÄMME HUOLTA TOISISTAMME!

Kevät keikkuen tulevi, keikutaan me kaikki!

Pohjanmaalla on kevättulvien aika ja kohta ensimmäiset muuttolinnut kurvailevat rakkaan Isänmaamme sinisellä taivaalla. On aika kaivaa ulkoliikuntavarusteet ja ottaa ihan oikea loikka lähimaastoon ja tutustua heräilevään suomalaiseen luontoon.

Maanpuolustajina meidän kaikkien tulee huomioida oma hyvinvointimme ja kenttäkelpoisuutemme ja kehittää niitä meille itsellemme soveltuvalla lajivalikoimalla. Suomessa on erittäin paljon mahdollisuuksia liikunnan saralla esimerkkinä vaikkapa polkujuoksu.

Polkujuoksu on luontoliikuntaa, jossa nimensä mukaisesti juostaan poluilla. Polkujuoksussa vauhti, rasitus ja maisemat vaihtelevat. Polkujuoksu on monipuolinen laji, sillä siinä tarvitaan niin kestävyyttä, ketteryyttä, koordinaatiota kuin tasapainoakin. Vaihteleva maasto vahvistaa myös kehon eri lihaksia monipuolisesti. Poluilla juokseminen vaatii myös seikkailumieltä – vähintään kengät kastuvat jossain vaiheessa. Kannattaa kokeilla! Polkujuoksun valtakunnallinen koti on Suomen Latu, josta saa lisäinfoa lajista, tapahtumista ja polkujuoksuryhmistä.

Reserviläisurheiluliitto on suunnittelemassa jotostarjontaan uusia tuotteita, kehittelyssä ovat maastomoottoripyörä- ja moottorikelkkajotokset Suomen Moottoriliiton sekä maastoautojotos Akk Motorsport ry:n kanssa. Tavoitteena on toteuttaa ko. jotokset yhteistyössä em. toimijoiden kanssa viimeistään ensi vuonna. Jotoksissa tutustutaan ajokalustoon ja suoritetaan erilaisia rastitehtäviä mm. ammuntaa kivääri- ja/tai pistoolikalustolla sekä ratkotaan sotilasluonteisia tehtäviä toki ensiapua unohtamatta.

Reserviläisurheiluliitto tekee yhteistyötä toisten liikuttajien kanssa, viimeisimpänä avauksena on yhteistyö Suomen Padelliiton kanssa, järjestämme lajin mestaruuskisat reserviläisille syksyllä tai viimeistään ensi vuonna. Teemme yhteistyötä myös Suomen Sotilasurheiluliiton (SOTUL), Suomen Suunnistusliiton (SSL) sekä Suomen Urheiluliiton (SUL) kanssa.

SOTUL:n kanssa tavoitteena on avata heidän tarjontaansa Reserviläisurheiluliiton jäsenjärjestöjen jäsenille kuten myös vastavuoroisesti avata RESUL:n tarjontaa SOTUL:n jäsenille, SSL:n yhteistyö liittyy puolestaan Reserviläisten suunnistusviikon toteuttamiseen ja SUL:n kanssa heidän palvelujensa esim. maratonien avaamisesta mm. pienen hintaedun muodossa meille kaikille järjestäytyneille maanpuolustajille. Kaikissa edellä mainituissa yhteistyökuvioissa kuten uusien jotostenkin suunnittelussa huomioimme vallitsevan epidemiatilanteen ja toimimme viranomaisten määräysten ja ohjeiden mukaisesti.

Ampumatoiminnassa olemme suunnittelemassa uusia ampumalajeja SRA:n ja rata-ammuntalajien välimaastoon. Toteutamme näissä uusissa lajeissa kokeilukulttuuria, joissa suunnittelun sijaan kokeillaan erilaisia ampumalajeja erilaisilla aseilla ja tehdään sitten päätöksiä jatkotoimista.

Reserviläisurheiluliitto on tuottamassa reservipiirien käyttöön esittelykalustoa kahden varustellun peräkärryn muodossa nykyisen esittelykärryn tueksi, Olemme saaneet apurahaa Maanpuolustuksen Kannatussäätiöltä kärryjen hankintaan. Kärryissä on esittelykalustoa seuraavasti:

– kaksi esittelytelttaa tarvikkeineen
– iso näyttö, jolla esitellään Reserviläisurheiluliiton toimintaa
– SRA-ammuntaan tarvittava kalusto; pistoolit ja kiväärit (2 kpl kumpaakin) maalilaitteineen
– puristusvoimamittarit 2 kpl (testin suorittaneille luovutetaan purkinavaamisen apuväline)
– jakomateriaaleja; RESUL:n ja sen jäsenliittojen esitteitä

Esittelijöinä toimivat reservipiirien aktiivit. Esittelykärryt on tarkoitus sijoittaa reservipiireihin periaatteella Etelä-, Keski- ja Pohjois-Suomi. Tavoitteena on vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja erityisesti reserviläisliikunnan ja -urheilun tunnetuksi tekeminen. Esittelykalusto on valmiina toukokuussa 2021.

Edunvalvonnassa on ajankohtaisin metallilyijy. Reserviläisurheiluliitto tekee yhteistyötä jäsenliittojensa kanssa ja laatii yhteisen lausunnon Euroopan kemikaalivirastolle lyijykieltoesityksestä.

Reserviläisurheiluliitto tarvitsee koko ajan palautetta kentältä ja uusia ideoita toiminnan kehittämiseksi. Mainio esimerkki luovuudesta oli hajautettu Pirkkajotos, joka toteutettiin etänä.
Tällaista suoritusta oli ilo seurata, kyllä koulutettu reservi osaa, kun tarjoamme heille mahdollisuuksia mielenkiintoisen tekemisen parissa!

Muistetaan sitten kaikki osallistua etämarssille heinäkuussa, tapahtumaan on tulossa uusia
yksityiskohta, niistä lisää tapahtuman verkkopalvelussa ensi kuussa.

Laittakaa sähköpostia tai soittakaa puhelimella, numero on 050 541 2007 ja meiliosoite [email protected], OLEMME TEITÄ VARTEN!

HYVÄÄ PÄÄSIÄISTÄ KAIKILLE MAANPUOLUSTAJILLE, PYSYKÄÄMME TERVEINÄ!

Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

Erilainen juhlavuosi lähenee loppuaan

Reserviläisurheiluliitto niin kuin liikunta- ja urheilusektori sekä koko Itsenäinen Suomi on elänyt tämän vuoden ihan uudenlaisessa maailmassa koronaepidemian vuoksi. Olemme reagoineet tähän uuteen tilanteeseen siten, että etänä toteutettavat tapahtumat ja kokoontumiset ovat tulleet osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Hyvänä esimerkkinä ovat molemmat liiton kokoukset, jotka kumpikin järjestettiin etäyhteyksillä, kiitos kaikille näihin kokouksiin osallistuneille aktiivisille maanpuolustajille. Toiminnallisesti ehkä kaikkein onnistuneimpia tapahtumia olivat juhlavuoden RESUL On The Road -kiertue sekä etämarssi. Kumpikin onnistui todella hyvin, etämarssissa kauimmaiset osallistujat olivat Yhdysvalloista ja Japanista. Suurkiitos myös Reserviläisliitolle ja Suomen Reserviupseeriliitolle etämarssin tiedottamisen palkitsemisesta vuoden viestintätekona, tämä tunnustus oli ensimmäinen Reserviläisurheiluliiton historiassa.

Olemme organisaationa oppineet sen, että liittomme rooli nyt ja tulevaisuudessa on uuden strategian 2021─2025 mukaisesti mahdollistajan rooli. Tällä tarkoitamme tärkeän taustatyön tekemistä monella eri sektorilla ja uusien työkalujen luomista kentän käyttöön, tästä esimerkkinä sähköinen Kymppi -ampumapäiväkirja. Uusien innovaatioiden suunnittelu ja toteuttaminen eivät olisi mahdollista ilman ulkopuolista resurssointia. Tässä meitä ovat auttaneet niin Maanpuolustuksen Kannatussäätiö kuin Urlus-säätiökin, suurkiitos näille toimijoille ennakkoluulottomasta ja myönteisestä suhtautumisesta toimintaamme, toki unohtamatta niitä luovia reserviläisiä, jotka ovat olleet ahkeroimassa uusia innovaatioita. Olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän luovuutta ja reagointiherkkyyttä tässä nopeastikin muuttuvassa ajassa. Liiton toimisto on aina valmis tukemaan ja työstämään kentältä tulevia uusia ideoita reserviläisliikunnan ja -urheilun kehittämiseksi Suomessa. Tarvitaan myös rohkeutta tuoda erilaisia näkökulmia toimintaamme, erikoisesti sillä tarkoitan nuorempia maanpuolustajia ja heidän saamistaan toimintaamme mukaan.

Reserviläisurheiluliiton tulevaisuus on reserviläiskentän odotusten sekä tarpeiden tunnistamisessa. Liitolla tulee olla kyky ennakoida tulevaa ja suunnata rajallisia voimavaroja sellaiseen tekemiseen, jota muut toimijat eivät tee. Tästä yksi erittäin hyvä esimerkki on sovellettu reserviläisammunta (SRA), joka kansainvälisenä lajina on mahdollistanut kiinteän yhteistyön etenkin Viron kanssa. Tässäkin asiassa Reserviläisurheiluliitto on edelläkävijä ja uskon vahvasti, että muutaman vuoden kuluttua meillä on tämän lajin osalta yhteistyökumppaneita eri puolella Eurooppaa. Tämä jos mikä on ennakkoluulotonta tulevaisuuteen reagoimista tarvelähtöisesti. Reserviläisurheiluliitolla on loistava tulevaisuus tulevina 50 vuotena, kunhan pidämme huolen siitä, että olemme koko ajan yhä paremmin ajan hermolla omalla toimialueellamme ja teemme tarkoituksenmukaista ja ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, tässä työssä avaintoimijoita ovat aktiiviset kentän toimijat, yhdessä meissä on voimaa.

Reserviläisurheiluliitto toivoo jokaisen jäsenliittonsa jäsenen pitävän huolta itsestään ja läheisistään näinä haasteellisina aikoina ja ottavan ystävänsäkin mukaan reippaaseen reserviläistoimintaan, koska kaikella työllämme viestitämme myös ulkomaille erinomaisesta maanpuolustushengestämme ja -kyvystämme Itsenäisessä Suomessa. Lopuksi haluan kiittää kaikkia reserviläistoimijoita ja yhteistyökumppaneita juhlavuotemme ja tulevaisuutemme hahmottamisessa liiton uuden strategian 2021–2025 mukaisesti.

Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry

Toimintakykyinen reservi 2020

Juttu julkaistu Pohjanpoika syyskuu 2019 -lehdessä.
Voit lukea koko lehden tästä (issuu).

Puolustusvoimat on uudistanut toimintaansa vuoden 2014 jälkeen muuttuen pitkälti koulutusorganisaatiosta nykyiseen enemmän valmiusosia sisältävään muotoonsa. Samanaikaisesti on tutkittu tulevaisuuden taistelukentän vaatimuksia ja kehitetty uusia keinoja parantaa joukkojen suorituskykyä. Tämä kehitystyö konkretisoituu, kun koulutus 2020-hanke lähtee jalkautumaan joukko-osastoihin tulevien vuosien aikana.

Simulaattoreiden hyödyntämisen yms. teknologian käytön lisäksi myös tärkeimmän resurssin, taistelijan, kuntoon tullaan kiinnittämään aikaisempaa enemmän huomioita. Takavuosien lähinnä ”kuka juoksee yli 3000m Cooperissa”-tyyppisen jaottelun sijaan tulevaisuudessa ihmisen voimavarat huomioidaan aikaisempaa kokonaisvaltaisemmin. Puolustusvoimien sivuilla olevan esittelyn mukaan uudistus näkyi kokeilujoukoissa seuraavasti:

  • Varusmiesten kokonaisvaltainen toimintakyky: psyykkisen, sosiaalisen ja eettisen toimintakyvyn koulutus yhdistetään osaksi muuta koulutusta ja harjoittelua (taistelijan mieli).
  • Fyysisessä koulutuksessa painotetaan sotilaalta vaadittavien ominaisuuksien, kuten lihasvoiman, kestävyyden sekä maastossa liikkumisen taitojen, nousujohteista kehittämistä (taistelijan keho).

Vaikka koulutusuudistus kohdistuu ymmärrettävästi ensisijaisesti varusmiehiin, tulisi edellä kuvattu toiminta-ajatus saada myös osaksi reserviläistoimintaa. Varusmiespalvelus kun kestää maksimissaan noin vuoden, mutta reservissä ollaan jopa neljä vuosikymmentä.

Taistelijan mieli- kokonaisuus on tulevaisuuden aiempaa epäselvemmissä taisteluoloissa tärkeässä roolissa. Jopa yksittäinen taistelija saattaa joutua tekemään haastavia päätöksiä esimerkiksi asutuskeskuksissa siviileiden keskellä. Miten me otamme tästä koppia reserviläisjärjestöissä? Pelkkä etiikan luentojen pitäminen tuskin riittää. Ehkäpä esimerkiksi tulevaisuudessa MPK:n kohteen suojaamisen kurssilla keskitytään ulkokehän ja sisäkehän lisäksi myös enemmän tilanteisiin, joissa kohdetta suojataan keskellä elävää kaupunkia.

Taistelijan keho- kokonaisuus lienee tutumpi itse kullekin, aikaisemmin tästä käytettiin nimeä kenttäkelpoisuus. Uudistuksia on tosin tulossa myös fyysisiin vaatimuksiin. Suurimpana isona asiana tulevat olemaan tehtäväkohtaiset kuntovaatimukset. ”Ikälisäjärjestelmä” poistuu ja jatkossa tietyssä tehtävässä tulee olemaan samat vaatimukset kaikille henkilöille. Tehtävissä toki on suuria eroja; toimistossa kun kahvinkeittimen ja työpisteen välillä fyysistä voimaa ja kestokykyä tarvitaan hieman vähemmän kuin tiedustelujoukoilla tai tuliasemassa.

Miten siten valmistautua tulevaan ja pitää itsensä ”päivitettynä taistelijana m/20?” Itse olen ajatellut asiaa niin, että monipuolisuus on yksi avain tuleviin haasteisiin. Tulevaisuudessakaan ei riittäne se, että osaa ampua huipputarkasti maaliin. Tai se, että juoksee 12 minuutin aikana pidemmälle kuin muut. Myöskään pelkkä raaka voima ei yleensä ratkaise mitään, etenkään, jos voiman käytössä ei ole järkeä takana. Jokaisen reserviläisen olisikin syytä tunnistaa omat vahvuutensa ja pitää huoli siitä, että ne ovat vahvoja myös tulevaisuudessa. Vieläkin tärkeäpää olisi kuitenkin tunnistaa ja tunnustaa heikkoutensa ja pyrkiä niitä hieman kehittämään. Sitten se hyvä ampuja jaksaa juosta sen muutaman korttelinvälin sopivaan suojaisaan asemaan. Ja suorittamaan hätäilemättä tarvittavan tulenkäytön kokonaisuus huomioiden.

Toimintakyvyn parantaminen tulee olemaan pääosin jokaisen reserviläisen omalla kontolla, kertausharjoituksissa sitä ei voida tehdä. Oman kunnon parantaminen on pitkäjänteistä, nousujohteista työtä, jota olisi jaksettava tehdä myös arjen kiireiden ja ristipaineiden välissä. Helpoimmin tämä onnistuu, jos liikunnan voi yhdistää johonkin muuhun toimintaan. Itselläni koirien lenkittäminen toimii hyvänä tekosyynä lähteä lokakuiseen sateeseen puoleksi tunniksi reippailemaan. Liikunnallisuus voisi myös olla paremmin osana normaaleja reserviläistoimintojamme. Miksipä emme joskus pyöräilisi ampumaradalle? tai järjestäisi radalla ”ampumajuoksua”, jossa tulisi hieman hiki ja samalla tutut rutiinit rikkoontuisivat sopivasti?

Toimintakykyisistä yksilöistä on tarkoitus rakentaa tulevaisuuden haasteet huomioiva, entistä suorituskykykyisempi sotajoukko. Siinäpä tehtävää itse kullekin: mitä osaa olisi syytä parantaa? Ja kun tähän on vastauksen saanut, on homma kuin savolainen projekti: aloittamista vaille valmis ?

Erkki Saarijärvi
RESUL, puheenjohtaja