RESUL 2022 – Uuden ajan alku

Syksyllä 2021 toimintasuunnitelmia laadittaessa Reserviläisurheiluliitossa arviotiin vuoden 2022 olevan jo hieman normaalimpi koronan aiheuttamien poikkeusvuosien jälkeen. Yhdeksi painopisteeksi otettiinkin urheilutoiminnan elvyttäminen kohti uutta normaalia. Tässä uudessa toimintamallissa hyödynnettäisiin epidemian aikana opittua mm. erilaisten etätapahtumien osalta, mutta toisaalta saataisiin taas nähdä ihmisiä livenä eikä pelkästään ruudun välityksellä.

Epidemian osalta uuteen normaaliin varmaan päästäänkin, mutta nyt maaliskuun alussa on eteemme työntynyt sotauutisointia Ukrainasta Venäjän sinne hyökättyä. Onneksemme tuo vastuuton hyökkäys ei ole kohdistunut suoraan Suomeen, mutta osamme saamme tilanteesta mm. matkustuskustannusten reilun nousun myötä. On selvää, että aivan normaalia emme tästä tulevasta vuodesta saaneet, vaikka sitä toivoimme.

Reserviläisurheiluliiton näkökulmasta kriisitilanteessa voidaan nähdä ainakin kaksi eri puolta. On jo nähty, että jäsenjärjestöihimme kuuluvien reserviläisten määrään tulee reipas nousu tämän vuoden aikana. Samoin keskustelu eri järjestöjen saamasta valtiontuesta on saanut uusia sävyjä, ja ehkäpä maanpuolustusjärjestöjen varsin maltilliset tukisummat korjaantuvat muiden järjestöjen tasolle. Meillä on siis jatkossa edellytyksiä toimia entistä laajemmin.

Toinen puoli kolikossa on se, että eri tapahtumia järjestävien aktiivisten henkilöiden määrä ei nouse yhtä nopeasti kuin tapahtumiin osallistujiksi tulevien määrä. Ampumaradoille on odotettavissa kohtalainen rynnistys tulevan suven aikana, mutta koulutettujen ja kokemusta omaavien, turvallisen ammunnan mahdollistavien ammunnanjohtajien määrä ei näin nopeasti kasva. Onkin odotettavissa, että nykyisten aktiivien pitää hieman kiristää tahtia ja ottaa kontolleen aiempaa enemmän vastuuta. Uusilta tulijoilta puolestaan toivoisin malttia ja osallistumishalua myös järjestelytehtäviin. Tauluvarastolla apuna pystyy olemaan jo varsin vähäisellä koulutuksella ja siten saamme hommat pyörimään sujuvasti.

Toimintaamme on kehitetty viime vuosina monelta osin vastaamaan paremmin 2020-luvun reserviläisten tarpeisiin. Lajeissa on tehty ja tullaan edelleen tekemään kehitystyötä. Tapahtumien järjestämisen osalta hallinnointitaakkaa helpotetaan ottamalla käyttöön digiajan tekniikkaa. Niinpä esimerkiksi kaikissa RESUL-ampumalajeissa otetaan käyttöön SSI-järjestelmä vuoden 2022 aikana. Käyttöönoton jälkeen kilpailijat voivat seurata tuloslaskentaa liki reaaliaikaisesti. Toinen iso muutos on ollut SRA-rekisterin siirto osaksi Maanpuolustusrekisteriä. Tämän avulla vältymme päällekkäiseltä ylläpitotyöltä.

Reserviläisurheilun tarkoitus on taas selvänä myös ulkopuolisten silmissä. Paikallisille toimijoille (juuri sinulle, arvoisa lukija) jää nyt iso vastuu siitä, että tuo tarkoitus jalostuu hikipisaroiksi ja ruudinsavuksi mahdollisimman monessa paikassa.

Loppuun haluan vielä nostaa yhden ison, teille kaikille jo tutun asian: Risto Tarkiainen jäi ansaitulle eläkkeelle pitkän palveluksen jälkeen. Jatkossa Reserviläisurheiluliiton operatiivisesta toiminnasta vastaa Veli-Matti Kesälahti. Isot kiitokset Ristolle ja onnea Veli-Matille, tästä on hyvä jatkaa!

Erkki Saarijärvi
Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja