Erilainen juhlavuosi lähenee loppuaan

Reserviläisurheiluliitto niin kuin liikunta- ja urheilusektori sekä koko Itsenäinen Suomi on elänyt tämän vuoden ihan uudenlaisessa maailmassa koronaepidemian vuoksi. Olemme reagoineet tähän uuteen tilanteeseen siten, että etänä toteutettavat tapahtumat ja kokoontumiset ovat tulleet osaksi jokapäiväistä toimintaamme. Hyvänä esimerkkinä ovat molemmat liiton kokoukset, jotka kumpikin järjestettiin etäyhteyksillä, kiitos kaikille näihin kokouksiin osallistuneille aktiivisille maanpuolustajille. Toiminnallisesti ehkä kaikkein onnistuneimpia tapahtumia olivat juhlavuoden RESUL On The Road -kiertue sekä etämarssi. Kumpikin onnistui todella hyvin, etämarssissa kauimmaiset osallistujat olivat Yhdysvalloista ja Japanista. Suurkiitos myös Reserviläisliitolle ja Suomen Reserviupseeriliitolle etämarssin tiedottamisen palkitsemisesta vuoden viestintätekona, tämä tunnustus oli ensimmäinen Reserviläisurheiluliiton historiassa.

Olemme organisaationa oppineet sen, että liittomme rooli nyt ja tulevaisuudessa on uuden strategian 2021─2025 mukaisesti mahdollistajan rooli. Tällä tarkoitamme tärkeän taustatyön tekemistä monella eri sektorilla ja uusien työkalujen luomista kentän käyttöön, tästä esimerkkinä sähköinen Kymppi -ampumapäiväkirja. Uusien innovaatioiden suunnittelu ja toteuttaminen eivät olisi mahdollista ilman ulkopuolista resurssointia. Tässä meitä ovat auttaneet niin Maanpuolustuksen Kannatussäätiö kuin Urlus-säätiökin, suurkiitos näille toimijoille ennakkoluulottomasta ja myönteisestä suhtautumisesta toimintaamme, toki unohtamatta niitä luovia reserviläisiä, jotka ovat olleet ahkeroimassa uusia innovaatioita. Olen vakuuttunut siitä, että tulevaisuudessa tarvitsemme yhä enemmän luovuutta ja reagointiherkkyyttä tässä nopeastikin muuttuvassa ajassa. Liiton toimisto on aina valmis tukemaan ja työstämään kentältä tulevia uusia ideoita reserviläisliikunnan ja -urheilun kehittämiseksi Suomessa. Tarvitaan myös rohkeutta tuoda erilaisia näkökulmia toimintaamme, erikoisesti sillä tarkoitan nuorempia maanpuolustajia ja heidän saamistaan toimintaamme mukaan.

Reserviläisurheiluliiton tulevaisuus on reserviläiskentän odotusten sekä tarpeiden tunnistamisessa. Liitolla tulee olla kyky ennakoida tulevaa ja suunnata rajallisia voimavaroja sellaiseen tekemiseen, jota muut toimijat eivät tee. Tästä yksi erittäin hyvä esimerkki on sovellettu reserviläisammunta (SRA), joka kansainvälisenä lajina on mahdollistanut kiinteän yhteistyön etenkin Viron kanssa. Tässäkin asiassa Reserviläisurheiluliitto on edelläkävijä ja uskon vahvasti, että muutaman vuoden kuluttua meillä on tämän lajin osalta yhteistyökumppaneita eri puolella Eurooppaa. Tämä jos mikä on ennakkoluulotonta tulevaisuuteen reagoimista tarvelähtöisesti. Reserviläisurheiluliitolla on loistava tulevaisuus tulevina 50 vuotena, kunhan pidämme huolen siitä, että olemme koko ajan yhä paremmin ajan hermolla omalla toimialueellamme ja teemme tarkoituksenmukaista ja ennakkoluulotonta yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, tässä työssä avaintoimijoita ovat aktiiviset kentän toimijat, yhdessä meissä on voimaa.

Reserviläisurheiluliitto toivoo jokaisen jäsenliittonsa jäsenen pitävän huolta itsestään ja läheisistään näinä haasteellisina aikoina ja ottavan ystävänsäkin mukaan reippaaseen reserviläistoimintaan, koska kaikella työllämme viestitämme myös ulkomaille erinomaisesta maanpuolustushengestämme ja -kyvystämme Itsenäisessä Suomessa. Lopuksi haluan kiittää kaikkia reserviläistoimijoita ja yhteistyökumppaneita juhlavuotemme ja tulevaisuutemme hahmottamisessa liiton uuden strategian 2021–2025 mukaisesti.

Risto Tarkiainen
Toiminnanjohtaja
Reserviläisurheiluliitto ry