Uudeksi jotoskehittäjäksi valittu Janne Welin

Reserviläisurheiluliitto on valinnut liiton osa-aikaiseksi jotoskehittäjäksi kauppatieteiden ylioppilaan Janne Welinin. Hän on toiminut Varusmiesliiton pääsihteerinä ja jatkaa myös tässä toimessa jotoskehitystyön rinnalla. Reserviläisurheiluliitto on saanut rahoituksen jotoskehittäjän hankkeeseen Maanpuolustuksen kannatussäätiöltä.

Jotostoiminnan kehittämishankkeen tavoitteena on muun muassa kehittää nykyisten valtakunnallisten jotosten sisältöä vastaamaan mahdollisimman hyvin puolustusvoimien tarpeita ja nykyaikaiselle taistelijalle asetettuja vaatimuksia, tehostaa tapahtumien viestintää paremmin uusia kohderyhmiä tavoittavaksi sekä tuottaa 3–5 uudentyyppistä jotosta vuosien 2023–2025 aikana.

Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti pitää erinomaisena Welinin saamista osaksi RESUL toimiston tiimiä. Kesälahden mukaan hän tuo tärkeää, uutta näkemystä kehitystyöhön.

Saimme jotoskehittäjän tehtävään hyviä hakemuksia ja haastattelimme viisi monipuolisen kokemuksen omaavaa hakijaa. Janne Welin vakuutti haastatteluryhmän dynaamisuudellaan ja viestintäosaamisellaan. Uskomme, että hankkeen kannalta keskeisen kohderyhmän, nuorten reserviläisten, tavoittamiseen Jannella on erinomaiset edellytykset, mitä tukevat nykyisessä Varusmiesliiton pääsihteerin tehtävässä hankittu kokemus ja sidosryhmäsuhteet.

Welin aloittaa tehtävässään syksyn aikana. Työpaikka sijaitsee Helsingin Töölössä, Maanpuolustustalossa. Työhön sisältyy myös matkustamista kotimaassa. Tehtävä on määräaikainen, kestoltaan 2 – 2,5 vuotta.

Lisätietoa asiasta antaa Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti, puhelimitse 050 541 2007 tai sähköpostitse [email protected]

RESUL rekrytoimassa jotoskehittäjän

Reserviläisurheiluliitossa on nyt töitä tarjolla! Rekrytoimme Maanpuolustuksen kannatussäätiön rahoittamaan hankkeeseen osa-aikaisen jotoskehittäjän. Hakemukset ansioluetteloineen voi lähettää 15.8.2022 mennessä osoitteeseen [email protected] Lisätietoa alla:

Osa-aikainen (50 %) jotoskehittäjä
Reserviläisurheiluliitto ry

Reserviläisurheiluliiton (RESUL) tehtävänä on kohottaa jäsenyhdistystensä jäsenten peruskuntoa ja kehittää heidän maanpuolustustaitojaan ja kenttäkelpoisuutta erityisesti sotilasluonteisen liikunnan ja kilpailutoiminnan avulla. Liiton jäsenjärjestöjä ovat Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto sekä Maanpuolustuskiltojen liitto. Jäsenjärjestöjen jäsenmäärä on yhteensä noin 75 000. Osa RESUL:n järjestämistä tapahtumista (mm. maastotaitokilpailut eli jotokset, etämarssit) ovat avoimia myös muille kuin jäsenille. RESUL:n henkilöstöön kuuluu toiminnanjohtaja ja osa-aikainen tiedottaja. Kilpailujen ja tapahtumien käytännön järjestäminen tapahtuu jäsenyhdistysten aktiivisten vapaaehtoistoimijoiden voimin Reserviläisurheiluliiton toimiessa tukevana katto-organisaationa. Jäsenjärjestöjensä lisäksi RESUL tekee tiivistä yhteistyötä mm. Puolustusvoimien ja Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa.

Jotostoiminnan kehittämishanke

RESUL on Maanpuolustuksen kannatussäätiön rahoituksella käynnistämässä jotostoiminnan kehittämishankkeen, jonka tavoitteina on:
– Kehittää ja modernisoida nykyisten valtakunnallisten jotosten sisältöä vastaamaan mahdollisimman hyvin puolustusvoimien tarpeita ja nykyaikaiselle taistelijalle asetettuja vaatimuksia
– Tehostaa tapahtumien viestintää paremmin uusia kohderyhmiä, etenkin nuoria SA-sijoituskelpoisia reserviläisiä tavoittavaksi.
– Tuottaa 3–5 uudentyyppistä, myös motorisoituja maastoetenemistapoja hyödyntävää jotosta vuosien 2023–2025 aikana
– Tiivistää ja tehostaa yhteistyötä MPK:n ja Puolustusvoimien sekä jäsenyhdistysten kanssa jotostoiminnan edelleen kehittämiseksi
– Parantaa jotosjärjestäjien osaamista ja valmiuksia isojen ja monipuolisten jotostapahtumien järjestämiseen
– Uudistaa jotosten johtamis- ja tuloslaskentajärjestelmiä järjestäjien työn helpottamiseksi.

Jotoskehittäjä

Hanketoimenpiteiden valmistelusta, koordinoinnista/toimeenpanosta ja raportoinnista vastaamaan palkataan määräaikaiseen työsuhteeseen osa-aikainen jotoskehittäjä. Parhaat edellytykset tehtävän hoitamiseen antaa soveltuvan koulutuspohjan ja työkokemuksen lisäksi vapaaehtoisen maanpuolustustyön tuntemus ja kokemus vapaaehtoisjärjestötoiminnasta, tapahtumatuotannosta tms. Arvostamme suoritettua varusmiespalvelusta tai naisten vapaaehtoista asepalvelusta.

Urheilujärjestöjen TES:n mukaista tasoa noudattelevan palkan lisäksi tarjoamme käyttöön tarvittavat ajanmukaiset työkalut sekä toimistotilan Maanpuolustustalossa Helsingin Töölössä. Työhön sisältyy matkustamista pääasiassa kotimaassa. Työtehtäviä on mahdollista hoitaa soveltuvin osin myös etänä. Tehtävä on määräaikainen, kestoltaan 2 – 2,5 vuotta, ja siihen sisältyy neljän kuukauden koeaika. Tehtävä on osa-aikainen (50 % työajalla). Työhön valittavalla voi tulla mahdollisuus työllistyä kokopäiväisesti, mikäli työnantaja saa järjestettyä rahoitusta myös muihin kehittämishankkeisiinsa.

Hakemus 15.8.2022 mennessä

Hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoiveineen pyydetään lähettämään sähköpostilla osoitteeseen [email protected] 15.8.2022 mennessä. Tavoitteena on, että henkilö voisi aloittaa tehtävässä syyskuun puolivälissä. Lisätietoa antaa toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti p. 0400-012989 [email protected] www.resul.fi

Pirkkajotos 2021

HUOM!

Pirkkajotos järjestetään valtakunnallisten poikkeusolojen vuoksi hajautettuna jotoksena. Tapahtuman ajankohta pysyy samana 20.-21. maaliskuuta. Hajautetun toiminnan versiossa jokainen partio suunnittelee oman reittinsä maastossa ja suorittaa matkan aikana kilpailun johdon ilmoittamia tehtäviä. Partiot lähettävät tehtävien ratkaisut joko tekstinä, kuvina tai videona määräajan kuluessa.

Uusi jotosmuoto on myös ilmoitettu tapahtuman verkkosivuilla pirkkajotos.takoru.fi.

Lisätietoja Pirkkajotoksesta

Kilpailunjohtaja Antti Laalahti, 040 777 3747, antti.laalahti [ät] takoru.fi
Kilpailun varajohtaja Pekka Sillanpää, 040 749 0666, pekka.sillanpaa [ät] takoru.fi

Pirkkajotos 2020

Paikka: Pirkkala
Aika: 14.–15.3.2020

Lataa kilpailukutsu tästä (pdf).

Kuvaus

Pirkkajotos 2020 on Tampereen seudulla järjestettävä Reserviläisurheiluliitto ry:n (RESUL) vuoden 2020 valtakunnallinen reserviläisten talvijotos. Tapahtuman järjestäjinä toimivat Tampereen Korkeakoulujen Reserviupseerit ry ja Pirkanmaan Reserviupseeripiiri ry ja Pirkanmaan Reserviläispiiri ry yhdessä yhteistyökumppaneidensa kanssa.

Pirkkajotos on sotilastaitokilpailu, jossa partiot kilpailevat toisiaan vastaan erilaisilla tehtävärasteilla. Tehtävien aiheet vaihtelevat ja voivat sisältää mm. ammuntaa, suunnistusta, toiminnallisia sotilastehtäviä, ensiapua, fyysisiä tehtäviä ja erilaisia yhteistyötehtäviä. Pirkkajotoksella on erityisesti panostettu monipuolisiin ammuntarasteihin sekä toiminnallisiin yö- ja päivätehtäviin. Jotos toteutetaan yhteistyössä Maanpuolustuskoulutusyhdistyksen (MPK) kanssa sotilaallisia valmiuksia palvelevana (SOTVA) kurssina. Kilpailusta osallistujat saavat 2 korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta. Kilpailun suojelijana toimii Pirkanmaan aluetoimiston päällikkö everstiluutnantti Matti Heininen.

 

Kohderyhmä

Pirkkajotos on suunnattu reserviläisille ja sotilaille. Kilpailuun riittää peruskunto jolla selviytyy ulkona kävelemisestä huonolla kelillä. Hyvästä kunnosta on kuitenkin etua. Kilpailuun voi kuitenkin osallistua jokainen 18 vuotta täyttänyt henkilö eikä varusmiespalvelus tarvitse olla käytynä.

 

Kilpailukeskus

Satakunnan lennosto, Petkeleen kerrostalo, Varuskunnantie 268, Pirkkala

 

Kilpailu

Kilpailussa partioiden koko on 3-4 henkilöä. Lähtökohtaisesti kilpailutehtävät on mitoitettu 4 hengen kilpailupartiolle. Kilpailu alkaa lauantaina klo 8.00 14.3.2020 aamulla ja päättyy sunnuntaina 15.3.2020 noin klo 14 mennessä. Kilpailureitin pituus on noin 30 km. Kilpailupartiot kulkevat jalan ja kuljettavat jotoksen aikana kaikki varusteensa mukanaan. Partiot huolehtivat itse ruokailuistaan omilla eväillään sekä yöpyvät jotoksen aikana maastossa omissa majoitteissaan. Maastossa liikutaan jokamiehen oikeuksin, eikä maastoon jätetä ylimääräisiä jälkiä eikä yhtään roskia. Kilpailupartion osallistumismaksu sisältää jotoksen jälkeen kilpailijoille tarjottavan lounaan sekä peseytymismahdollisuuden. Kilpailijat voivat saapua paikalle jo edellisenä iltana majoittumaan sisätiloihin.

 

Osallistuminen

Ilmoittautumisaika kilpailuun päättyy 10.2.2020. Jälki-ilmoittautumien ei ole mahdollinen koska päivitetty laki vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta vaatii puolustusvoimille kuukauden aikaa hyväksyvät kurssilaiset tapahtumaan. Osallistumismaksu on kilpailupartiokohtainen ja sen suuruus on 150 €.

 

Lisätiedot

Tarkentavat ohjeet kilpailun ilmoittautumisesta, varusteista, majoittumisesta jne. löytyvät Pirkkajotoksen kotisivulta. Vaikeammissa kysymyksissä voi olla yhteydessä kilpailun johtoon: pirkkajotos.takoru.fi

 

Kilpailunjohtaja

Antti Laalahti, 040 777 3747, antti.laalahti [ät] disroot.org

 

Kilpailun varajohtaja

Mikko Tuomaala, 040 160 7768, mikko.tuomaala [ät] gmail.com

 

Päämajajotos 2019

Paikka: Mikkeli
Aika: 27.–29.9.2019

Sotilassarja tulokset (pdf).

Reserviläissarja tulokset (pdf).

 

Päämajajotoksen tehtäväkohtaiset pisteet sotilas-,reserviläis- ja retkisarjan osalta.

PMJ2019-Tulos_SS

PMJ2019-Tulos_RES

PMJ2019-Tulos_RET

 

 

 

Sotilassarja

 1. Kataja
 2. TaKoRu 1
 3. Stadin Recon

 

Reserviläissarja

 1. SMJ
 2. Kermat jonossa
 3. Salon seudun reserviupseerit

 

Retkisarja

 1. Rautakourat

 

Voittajapartio Kataja

 

Päämajajotos järjestettiin viime viikonvaihteessa Mikkelissä. Sää suosi jotosta ihan viime metreille asti. Saamani palautteen perusteella osallistujat ja toimihenkilöt olivat erittäin tyytyväisiä Päämajajotoksen järjestelyihin ja läpivientiin Toki lopulliset palautteet partioilta ovat vielä saamatta. Erikoisuutena tällä jotoksella oli ensimmäistä kertaa luovutetut kiertopalkinnot sotilas- ja reserviläissarjaan.

Lisää kuvia Päämajajotokselta on katsottavissa tässä verkkopalvelussa heti, kun ne ovat tulleet saataville. Päämajajotos osoitti jälleen kerran, mitä saumattomalla yhteistyöllä voimme saada aikaan reserviläiskentässä.

Reserviläisurheiluliitto kiittää osallistujia, Suur-Savon reserviupseeri- ja reserviläispiiriä, MPK:n Mikkelin koulutuspaikkaa ja kaikkia yhteistyökumppaneita erinomaisesta yhteistyöstä!

 

Kiertopalkinnot

 

Olli Marjalaakso

Okrajotos 2019

 

Reserviläisurheiluliiton valtakunnallinen Talvijotos Okrajotos 9.-10.3.2019 Huovinrinteellä

Lataa kilpailukutsu tästä (pdf).

Kilpailun tulokset.

 

Puolustusministeriö on käskenyt aktiivisen reservin koulutuksen, jolla pitää olla kyky vastata nykyajan haasteisiin yhteiskunnan turvaamiseksi.

Reserviläisurheiluliiton valtakunnalliset jotokset ovat koulutustapahtumina mitä parhaimpia kehittämään yksittäisen sotilaan ja partion perustaitoja. Jotoksilla opitaan myös selviytymään eri olosuhteissa erilaisten ja monipuolisten tehtävien ympärillä viikonlopun ajan. Tällä kertaa Porin Prikaatissa Säkylän Huovinrinteellä 9.-10.3.2019.

Suomalaiset ovat osallistuneet eri rauhanturva- ja kriisinhallintaoperaatioihin vuodesta 1956 alkaen. Porin Prikaati on maavoimien suurin joukko-osasto, mikä kouluttaa varusmiehiä niin sodanajan tehtäviin, kuin vapaaehtoisia reserviläisiä ammattitaitoisiksi rauhanturvaajiksi maailman kriisialueille. Tässä siis teemaa jotokselle lähdettäessä, missä hengessä sitä kuljetaan kahden päivän ajan.

Okrajotos on myös pala maaseudun tarmokkuutta ja jotoksen nimi tulee järjestävän yhdistyksen kotikunnasta Oripäästä, missä paikallinen Lions Club on jo useita vuosia järjestänyt Pohjoismaiden suurimman maatalousnäyttelyn Okra-messut! Okra-messut ovat paikallinen ja lähiseudun yhdistyksiin tukeva ponnistus sekä voimannäyte hyvästä yhteistyöstä ja tahtotilasta. Samankaltaista yhteistyötä tehdään myös jotoksen järjestämisessä. Hyvässä hengessä, missä opitaan tekemällä erilaisia tehtäviä monipuolisilla rasteilla, mutta pieni pilke silmäkulmassa.

Ilmoittautuminen jotokselle

Ilmoittautuminen: 28.2.2019 mennessä [email protected] tai 040 774 1287.

Partion jokainen jäsen ilmoittautuu tämän lisäksi myös: mpk.fi/koulutuskalenteri/koulutus/95880/. Näin ollen jokainen kilpailija saa itselleen myös tästä merkinnän omalle MPK-kortille ja on vakuutettu jotoksen ajan tapaturman varalta. Kilpailijat saavat jotokselta 2 korvaavaa kertausharjoitus vuorokautta.

MPK:n ilmoittautumisen yhteydessä kerrotaan mihin partioon kuuluu.

Mikäli tarvitset jotokselle sukset, sauvat, siteet, huovat ja huopakumisaappaat niin ilmoita se partion ilmoittautumisen yhteydessä kootusti kaikilta jäseniltä kerrallaan Suville. Varatut koot ovat ne, mitä saat, kun paikalle saavut. Mikäli koko ei ole oikea, emme pysty niitä vaihtamaan sen jälkeen ja näin myös takaamme sen, että jokainen saa sen mitä on tilannut.

Kilpailumaksu maksetaan 28.2.2019 mennessä Oripään Reservialiupseerit Ry:n tilille; Oripään Osuuspankki FI 57 5309 0250 0389 05 ja selitteeksi partion nimi. Osallistumismaksu 140€/partio.

Jotoksen kotisivut ja some

Jotoksen infot, kilpailukutsut ym tiedot löydät yhdistyksen kotisivuilta ja facebookista nimellä – Okrajotos!

Sivuille tulevat aikanaan myös tulokset sekä rastitehtävät ja niiden oikeat vastaukset.

Jotoksen johtajan käsky saapuville partioille on seuraava:

Partiot voivat saapua tukikohta-alueelle Camp Mauriin -> N=6775125.239, E=255994,735 (ETRS-TM35FIN) perjantaina 8.3.2019 klo 18.00 alkaen. Opastus alueelle ennen prikaatin pääporttia ja seuraamalla ampumaradantien viittoja.

Kilpailu alkaa lauantaina 9.3.2019 klo 9.00 ensimmäisen partion startatessa liikkeelle ja päättyy sunnuntaina 10.3.2019 klo 14.00 mennessä. Partiot lähetetään liikkeelle 5 min. välein ja partioiden lähtöajat ilmoitetaan viikkoa ennen jotoksen alkua partioiden yhteyshenkilölle sekä jotoksen kotisivuilla ja facebook-sivuilla.

Partioiden majoittuminen tapahtuu konteissa, minne mahtuu 3-4 henkilöä/kontti. Kontit ovat lämpimiä ja ne lukitaan päiväksi partioiden ollessa liikkeellä. Ajoneuvot jätetään myös samalle tukikohta-alueelle. Partion saapuessa paikalle, jokaisen henkilöllisyys tarkastetaan tukikohta-alueen portilla. Alueella on vartiointi koko viikonlopun ajan.

Partioiden jäsenillä on oltava mukana:

 • Makuupussi ja alusta
 • Tulentekovälineet
 • Viikonlopun muona ja valmistukseen tarvittavat välineet
 • Partiokirves tai puukko
 • Jotoksella tarvittava oma vaatetus ja varustus
 • Ensiapuvälineet
 • Juomapullot
 • Taskulamppu tai muu valonlähde

Järjestävä organisaatio tarjoaa:

 • Majoituskontit
 • Ruoan sunnuntaina kilpailun jälkeen
 • Mahdollisuuden kuitata sukset, sauvat, siteet, huopakumisaappaat ja huovat varuskunnasta.
 • Monipuoliset ja toiminnalliset rastit
 • Peseytymismahdollisuus kilpailun jälkeen
 • Palkinnot kolmelle parhaalle partiolle
 • Kanttiini majoitusalueella lauantaina ennen kilpailuun lähtöä ja illalla sekä sunnuntaina aamulla, mistä voi ostaa kahvia, pullaa, pientä makeaa, makkaraa ja sämpylää.

Valmistautuminen jotokselle:

 • Jotos sopii parhaiten 3-4 henkiselle partiolle (5 max.)
 • Tehtävistä 70% on sotilaallisia ja loput ensiapuun, yleistietoon jne. liittyviä tehtäviä.
 • Jotokselle voi lähteä jokainen, joka on kiinnostunut liikkumaan luonnossa ja haluaa kehittää omia sekä partion taitoja monipuolisilla tehtävärasteilla.
 • Jotoksen matka on n. 30 km sekä lisärastien kautta voi partio halutessaan kerätä lisäpisteitä sekä kilometrejä.

Tervetuloa Okrajotokselle!

Oripään Reservialiupseerit ry