RESUL kevätkokous 2016

Reserviläisurheiluliiton kevätkokous järjestettiin lauantaina 07.05. Maanpuolustustalon auditoriossa osoitteessa Töölöntorinkatu 2B.

Paikalla oli 13 henkilöä liiton 23 jäsenyhdistyksestä.

Ennen kokousta Pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen piti esitelmän reservin toimintakyvyn nykytilasta ja siitä tehdyistä tutkimuksista.

Hän totesi, että reservi ei kaikin osin ole siinä fyysisessä kunnossa etenkään kestävyyskunnon osalta, missä sen pitäisi olla, tosin viimevuosina ei sanottavaa heikennystäkään ole tapahtunut.

RESUL kevätkokous, Helsinki 2016

 

Sonninen totesi, että koulutettu ja kenttäkelpoinen reservi on nyt ja tulevaisuudessa Suomen sotilaallisen maanpuolustuksen selkäranka.

Reserviläisurheiluliiton tehtävää ja tarkoitusta hän piti erinomaisena ja toivotti liitolle menestystä tällä strategiakaudella.

Sääntömääräistä syyskokousta johti Helsingin seudun reserviläispiirin puheenjohtaja Timo Soininen ja sihteerinä toimi liiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen ja teknisenä avustajana liiton toimistosihteeri Eero Hitunen.

Kevätkokouksessa käytiin läpi viime vuoden toimintakertomus. Viime vuoden painopisteasioita olivat liiton uuden strategian 2016 – 2020 hyväksyminen liiton kevätkokouksessa 18.04., liiton verkkopalvelujen uusiminen, kenttäkelpoisuuden arviointi-järjestelmän laatiminen ja esittely puolustusvoimille sekä vuoden lopulla EU:n asedirektiiviin liittynyt kiivas lausunto- ja vaikuttamisprosessi ja liiton uusittujen sääntöjen hyväksyminen syyskokouksessa 07.11.

Liiton talous kehittyi suotuisaan suuntaan myös viime vuonna, ylijäämää oli vuoden lopussa 6754,18€.

Tilintarkastajien lausunto oli myönteinen ja kokous vahvisti tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden liiton hallitukselle vuoden 2015 tileistä.

Tunnelmaltaan kokous oli hyvähenkinen ja eteenpäin katsova.

Risto Tarkiainen
Sihteeri