Talvijotos lähestyy – ilmoittautuminen päättyy totuttua aikaisemmin

Talvijotos on sotilastaitokilpailu, jossa partiot kilpailevat toisiaan vastaan erilaisilla tehtävärasteilla. Jotos järjestetään tänä vuonna maaliskuun puolivälissä Tampereen seudulla. Tehtävien aiheet vaihtelevat vuosittain ja voivat sisältää mm. ammuntaa, suunnistusta, sotilaallisia tehtäviä, ensiapua, fyysisiä tehtäviä ja erilaisia yhteistyötehtäviä.

Vuoden alusta voimaan astuneen vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lakimuutoksen myötä jotokselle pitää nykyisin ilmoittautua jo viimeistään kuukautta ennen kilpailua.

10.2.2020 jälkeen ilmoittautuminen ei ole enää mahdollista uuden lain vuoksi. Aiempina vuosina jotokselle on voinut jälki-ilmoittautua vielä viime metreillä, mutta nyt tarvitaan kuukausi aikaa hyväksyä kurssilaiset tapahtumaan.

Kilpailukeskus sijaitsee Pirkanmaalla, Satakunnan lennostossa, joka on alkuvuodesta näkyvästi esillä HX-hankkeen merkeissä. Lennoston päätöksestä talvijotosta ei voida järjestää ennen HX-mediapäivien päättymistä, joten ajankohta jotokselle löytyi maaliskuun puolivälistä.

Hiihtämisestä on tänä talvena luovuttu vähälumisuuden takia. Jotoksella kuljetaan siis tällä kertaa jalkaisin. Matkaa kertyy noin 30 kilometriä kahden päivän aikana, jos partio ei eksy metsään. Pirkkajotoksella panostetaan erityisesti ammuntarasteihin sekä toiminnallisiin yö- ja päivätehtäviin.

Partiot ovat 3-4 henkilön kokoisia. Kilpailuun voivat osallistua niin reserviläiset kuin ammattisotilaatkin. Myös varusmiespalvelusta käymätön, 18 vuotta täyttänyt henkilö voi osallistua jotokselle. Kilpailusta myönnetään reserviläisille kaksi korvaavaa kertausharjoitusvuorokautta.

Kilpailukeskus on varuskunnan kupeessa sijaitsevassa erillisessä kerrostalossa, joten varusmiesten parkkipaikka on kilpailijoiden käytettävissä ja sijainti hyvä kilpailun järjestämisen kannalta.

Talvijotos eli Pirkkajotos 14.–15.3.2020

Lisätietoja: https://resul.fi/kilpailukutsu/pirkkajotos-2020/

MPK:n järjestämä Pirkkajotoksen kurssi:
https://koulutuskalenteri.mpk.fi/Koulutuskalenteri/Tutustu-tarkemmin/id/100890

RESUL:n lausunto vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishankeesta

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke on puhuttanut reserviläispiirejä viimeisen vuoden aikana paljon.

Puolustusministeriö asetti lokakuussa 2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella selvitys vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen organisoinnista tulevaisuudessa. Työryhmä esitti joulukuussa 2017 julkaistussa mietinnössään, että vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen järjestämisestä vastaisi jatkossa ainoastaan Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n tehtäväksi tulisi sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen. Puolustusministeriö asetti 13.4. uuden työryhmän valmistelemaan tarpeelliset säännösehdotukset vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseksi ja myös reserviläisjärjestöjä on kuultu sekä hankkeen kuulemistilaisuudessa että lausuntokierroksen kautta.

RESUL:n lausunnon pääset lukemaan tästä linkistä.
Työryhmän mietinnön sekä lisätietoa hankkeesta ja sen etenemisaikataulusta löydät osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=PLM003%3A00%2F2018.