RESUL:n lausunto vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishankeesta

Vapaaehtoista maanpuolustusta koskevan lainsäädännön kehittämishanke on puhuttanut reserviläispiirejä viimeisen vuoden aikana paljon.

Puolustusministeriö asetti lokakuussa 2017 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella selvitys vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen organisoinnista tulevaisuudessa. Työryhmä esitti joulukuussa 2017 julkaistussa mietinnössään, että vapaaehtoiseen maanpuolustukseen kuuluvan sotilaallisen koulutuksen järjestämisestä vastaisi jatkossa ainoastaan Puolustusvoimat ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys MPK:n tehtäväksi tulisi sotilaallisia valmiuksia palvelevan koulutuksen sekä varautumis- ja turvallisuuskoulutuksen järjestäminen. Puolustusministeriö asetti 13.4. uuden työryhmän valmistelemaan tarpeelliset säännösehdotukset vapaaehtoisen maanpuolustuksen kehittämiseksi ja myös reserviläisjärjestöjä on kuultu sekä hankkeen kuulemistilaisuudessa että lausuntokierroksen kautta.

RESUL:n lausunnon pääset lukemaan tästä linkistä.
Työryhmän mietinnön sekä lisätietoa hankkeesta ja sen etenemisaikataulusta löydät osoitteesta https://valtioneuvosto.fi/hanke/-/hankesivu/hanke?tunnus=PLM003%3A00%2F2018.