Uuden aselain vaatima harrastusaktiivisuuden osoittaminen

Viisi vuotta sitten tuli voimaan aselain muutos joka asetti luvan haltijoille vaatimuksen harrastuksen jatkuvuuden määrävälein tapahtuvasta todistamisesta. Vaatimus on asekohtainen eikä vaikuta niihin lupiin jotka on haettu ennen 13.6.2011.

Lakimuutoksen jälkeen ensimmäinen lupa lyhyeen aseeseen on annettu aina määräaikaisena enintään viideksi vuodeksi. Ennen kuin määräaikainen lupa päättyy, on luvan haltijan osoitettava harrastuksen vakiintuneisuus ja haettava uutta lupaa aseeseensa. Uusittu lupa myönnetään toistaiseksi voimassaolevana, mutta siihenkin liittyy lupaehtona vaatimus toimittaa viiden vuoden välein todistus harrastuksen jatkumisesta.

Määräaikaisen luvan uusiminen ajoissa on erityisen tärkeää, koska määräaikainen lupa on voimassa täsmälleen lupaan merkittyyn viimeiseen päivään asti. Sen jälkeen lupa raukeaa ja seurauksena voi olla luvaton ase.

Toistaiseksi voimassa oleva lupa säilyy voimassa vaikka todistusta harrastuksen jatkuvuudesta ei olisikaan toimitettu määräajassa. Uhkana on kuitenkin, että poliisi voi käynnistää luvan peruutusmenettelyn ja ottaa haltuunsa sen aseen jota ei ole käytetty lupaehtojen mukaisesti riittävän aktiivisesti. Siksi on tärkeää huolehtia jatkuvuustodistuksen toimittamisesta hyvissä ajoin ennen kuin viisi vuotta toistaiseksikin voimassa olevan luvan myöntämisestä on kulunut. Toisin kuin poliisi aiemmin ilmoitti, ei todistuksen tarpeesta tule erillistä muistutuskirjettä. Luvanhaltijan on omatoimisesti muistettava hankkia ampuma-asekoluttajalta todistus harrastuksen jatkuvuudesta. Siihen riittää neljännevuosittain tapahtuneet harrastuskerrat todistuksen kirjoittamista edeltävänä vuonna.

Jos sinulla on 13.6.2011 jälkeen myönnetty lyhyen aseen lupa, niin muistathan hankkia tarvittavan harrastustodistuksen tai harrastuksen jatkuvuustodistuksen ajoissa yhdistyksesi tai piirisi ampuma-asekouluttajalta. Lisätietoja asiasta löytyy myös poliisin tiedotteesta.

 

Antti Kokkola