RESUL siirtyi uuteen verkkopalveluun

Tervetuloa Reserviläisurheiluliiton uuteen verkkopalveluun! Kuten huomaat moni asia on muuttunut ja voi olla, että kestää hetken ennen kuin löydät oikealle sivulle josta olet tullut etsimään tietoa vaikkapa liiton toiminnasta. Mutta ei hätää, ei kestä kauaakaan ja olet kuin kotonasi uudessa verkkopalvelussa.

Vanhat nettisivut ovat palvelleet hyvin ja kauan, mutta elämässä ja digitaalisessa maailmassa aika menee nopeasti eteenpäin ja jotta voimme kohdata tulevaisuuden haasteet, pitää myös viestinnän olla kunnossa. Muutos ei koske pelkästään visuaalista ilmettä, joka sekin toki itsessään piristää, vaan kokonaan uutta lähestymistapaa, jota RESUL liiton uudessa strategiassa aikoo toteuttaa.

Keskeisimmin tämä muutos ilmenee siirryttäessä ajatuksesta nettisivuista verkkopalveluun. Haluamme tällä muutoksella tulla lähemmäksi kenttää, muuttaa viestinnän painopistettä ihmisläheisemmäksi.

Verkkopalvelun tarkoituksena on ensisijaisesti palvella RESUL:in jäsenliittoja ja niiden jäsenistöä. Haluamme jatkossa nostaa enemmän esille ihmisiä, jotka tekevät vapaaehtoista maanpuolustusta olemalla mukana piirien jokapäiväisessä työssä. Ilman näiden ihmisten panosta reserviläistoiminta olisi mahdotonta.

Yksi asia nousi selkeästi esille liiton strategiatyöryhmän keskusteluissa. Nuoriso. Heidät on saatava entistä paremmin mukaan toimintaan. RESUL aikoo jatkossa panostaa sosiaaliseen mediaan, jonka kautta nuoria tavoittaa helpommin. Viestintä voi olla kevyempää, eikä niin totista. Liikkumisen pitää olla hauskaa ja palkitsevaa, silloin sielukin voi paremmin. Tulevaisuus lepää nuorison varassa.

Paljon myös jää ennalleen. Kilpailukutsut, tulokset sekä ajankohtaista- osiot  säilyttävät paikkansa etusivulla. Uutena osiona nostamme keskiöön blogin, jossa jatkossa tullaan kirjoittamaan eri aiheista, kuten terveellisestä liikunnasta aina puheenjohtajan palstaan saakka ja kaikkea siltä väliltä. Aiheiden kirjo tulee olemaan värikäs ja sisällöt pohdiskelevia. Samoin haluamme esitellä piirien tapahtumia näkyvämmin ja ylipäätään haluamme näkyä ja kuulua enemmän. Se tarkoittaa myös enemmän valokuvia ja videoita.

Verkkopalvelu ei ole koskaan valmis. Sen on tarkoitus kehittyä, vastata ajan haasteisiin, vaikka sisällöt tulevatkin pysymään pitkälti samanlaisina, niin pyrimme kehittämään palvelua edelleen. Tähän tarvitsemme kaikkien panosta. Joten ideoita otetaan vastaan mielellään. Emme kuvittele, että osaamme kaiken itse.

RESULin uusi verkkopalvelu ei olisi onnistunut ilman päteviä ihmisiä. Five Agency rakensi toimivan tekniikan – sivut ovat responsiiviset eli ne on optimoitu kaikenlaisille laitteille sopiviksi. Ne täyttävät nykyajan tekniset vaatimukset.

Sisältö on kuitenkin kaiken a ja o. Saimme sen miettimisessä apua mainioilta digitädeiltä, jotka haastoivat meitä ajattelemaan uusia näkökulmia sekä auttoivat meitä tajuamaan viesinnän merkityksen järjestön toiminnassa. Kiitos Joy&Orderin väelle: emme olisi onnistuneet pääsemään näin pitkälle ilman apuanne! Yhdessä luotu digitaalisen viestinnän strategia toimii jatkossa suunnannäyttäjänä liiton viestinnässä.

Verkkopalvelun visuaalisen ilmeen loi Z-Factory. Siinä on mukana vanhaa värimaailmaa, mutta rinnalle on haluttu tuoda raikkautta, joka hyvin ilmentää liikunnan iloa.

Jan Zographos