Reserviläisurheiluliiton kevätkokous 22.5.2021

Reserviläisurheiluliiton kevätkokous järjestettiin etänä lauantaina 22.05.2021.

Ennen kokousta vapaaehtoisen maanpuolustuksen tarkastaja eversti Jukka Nurmi piti mielenkiintoisen esitelmän aiheesta Reservin kehittäminen.

Varsinaisessa kevätkokouksessa oli edustettuina 38 liiton jäsenyhdistystä ja paikalla oli myös liiton luottamusjohto sekä osa hallituksen jäsenistä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Hannu Aurinko Oulusta, sihteerinä liiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen ja pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina Raimo Ojala ja Mikko Ritakallio Pirkanmaalta. Kokouksessa käsiteltiin liiton vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020 ja ne hyväksyttiin yksimielisesti.

Liiton tilinpäätös näytti ylijäämää 10 609,01€. Reserviläisurheiluliiton tilintarkastajalla ei ollut huomauttamista tilinpäätöksestä ja kokous puolsi vastuuvapauden myöntämistä hallitukselle ja niin myös toimittiin.

Kokouksen lopuksi liiton toiminnanjohtaja esitteli hankeaihion reserviläisliikunnan kehittämisestä, johon saatiin muutaman kommentti.

Reserviläisurheiluliiton vuosikertomus 2020 luettavissa täältä.