Ajankohtaista tietoa koronan vaikutuksista urheilutoimintaan

Valtioneuvosto teki viime viikolla periaatepäätöksen paikallisista ja alueellisista suosituksista koronaepidemian leviämisen estämiseksi. Opetus- ja kulttuuriministeriö sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos tarkensivat periaatepäätöstä omalla suosituksellaan sisätiloissa järjestettävän liikunta- ja kulttuuritoiminnan osalta.

Näiden päätösten ja suositusten mukaisesti alueellisilla ja paikallisilla viranomaisilla on mahdollisuus tehdä tarvittaessa alueellisia ja paikallisia päätöksiä epidemian leviämisen estämiseksi. Kunnalla on mahdollisuus tehdä rajoituksia harrastustilojen käyttöön liittyen.

Suomen Olympiakomitea on laatinut seurojen harjoitustoimintaan liittyvän ohjeistuksen koronaviruksen leviämisen estämiseksi. Reserviläisurheiluliitto on Suomen Olympiakomitean jäsen. Alla olevat ohjeet on tärkeä lukea huolellisesti, mikäli urheilutoimintaa järjestetään paikallisesti.

Ohjeistus on seuraava:

 • Aikuiset käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista.
 • Harjoituksissa kokoontuvat vain tarvittavat henkilöt: urheilijat, valmentajat ja toimihenkilöt. Näin rajoitetaan henkilökontaktien määrää. Valmentajat ja toimihenkilöt käyttävät kasvomaskia aina kun se on mahdollista.
 • Kun edellinen ryhmä on lopettanut harjoituksen ja siirtynyt pois harjoitustilasta, voi seuraava ryhmä mennä harjoitustilaan. Oman harjoituksen alkamista ei mennä odottamaan harjoitustilaan.
 • Puku- ja pesuhuonetilat suositellaan suljettavaksi tai käyttöä rajoitettavan.
 • Toimintaan ei saa osallistua, jos on mitään sairastumiseen viittaavia oireita.
 • Käsihygieniaan on kiinnitettävä erityistä huomiota. Kädet on pestävä huolellisesti ennen ja jälkeen harjoituksen. Käsidesiä on suositeltavaa olla saatavilla harjoituksen aikana.
 • Aluehallintovirastojen päätösten mukaan yli 50 hengen tapahtumia voi järjestää lokakuussa sisätiloissa ja alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa silloin, kun tapahtumanjärjestäjä pystyy varmistamaan osallistujien turvallisuuden.
 • Osallistujien tai seurueiden välille on lähikontaktien välttämiseksi turvattava mahdollisuus 1-2 metrin turvavälien ylläpitämiseen.
 • Tilanteissa, joissa saattaa syntyä jonoja, ihmisiä pitää muistuttaa ja auttaa turvavälien pitämisessä.
 • Tapahtumien enimmäisosallistujamääriä ei ole rajoitettu. Kaiken kokoisia tapahtumia voi järjestää, kunhan niihin osallistuvien turvallisuudesta huolehditaan THL:n ja OKM:n ohjeen mukaisesti.
 • Tapahtuman järjestäjä vastaa siitä, miten ohjetta käytännössä sovelletaan tapahtuman järjestelyihin. Järjestäjän voi olla syytä eriyttää toimintaa jakamalla yleisöä ja palveluja erillisille alueille, jotta tilaisuudessa tosiasiassa voidaan noudattaa THL:n ja OKM:n ohjeistusta. Järjestäjä vastaa siitä, että tapahtuma järjestetään osallistujille turvallisella tavalla.
 • Tapahtuman järjestäjällä on velvollisuus seurata alueellista epidemiatilannetta ja vaatia kasvomaskien käyttöä THL:n maskisuosituksen mukaisesti, jos tilaisuudessa ei ole mahdollista välttää lähikontakteja koko tilaisuuden ajan.
 • Kaikille suomalaisille suositellaan omatoimista liikunnan ja urheilun harrastamista viranomaisten asettamat rajoitteet huomioiden.

Olympiakomitean ohjeistus on luettavissa kokonaisuudessaan täältä.