Jäsenistön mielipitein kohti kehitystä

Reserviläisurheiluliitto teetti jäsenkyselyn kerätäkseen tietoa siitä, mitä liiton palveluita jäsenistö yhtäältä pitää tärkeänä ja toisaalta haluaa kehitettävän. Tarkoituksena oli luoda lähtökohdat ja tunnistaa sellaisia keinoja, joiden avulla liiton palvelutarjontaa voidaan kehittää jäsenistön mielipiteiden mukaisesti. Sähköiseen jäsenkyselyyn vastasi yli 5000 jäsenyhdistyksiemme jäsentä laaja-alaisesti ympäri Suomen sekä ilahduttavasti myös kaikista eri ikäluokista.

Toiminta nykymuodossaan koettiin tärkeäksi ja erityisesti vastanneet olivat kiinnostuneita fyysiseen toimintakykyyn liittyvistä palveluista, ampumatoiminnasta, syysjotoksista sekä yleisesti erilaisista kilpailuista. Toisaalta harrastustoimintamahdollisuus nähtiin osittain myös kilpailutoimintaa kiinnostavampana vaihtoehtona etenkin alle 40-vuotiaiden keskuudessa. Uusiksi lajeiksi ehdotettiin muun muassa kamppailulajeja, seikkailukilpailuja, maastopyöräilyä sekä lentopalloa. Tapahtumien järjestämisessä pitää keskittyä määrän sijasta laatuun sekä rohkeasti kokeilla myös uusien lajien kiinnostavuutta.

Jäsenkysely on osa strategiatyötä, jonka yhtenä tavoitteena on liiton lajivalikoiman kriittinen tarkastelu sekä tarvittavilta osin toiminnan uudistaminen vastaamaan paremmin jäsenistön tarpeita. Liiton viestintää on systemaattisesti kehitetty siten, että liiton tarjoamista palveluista viesti kulkisi paremmin jäsenistölle ja toisin päin eli jäsenistöltä liiton toimijoille. Kyselyn vastauksien perusteella liiton tulee jatkossa entistä pontevammin hyödyntää useita eri viestintäkanavia yhdessä sekä kohdentaa viestit oikealle kohderyhmille. Erilaisiksi kohderyhmiksi tunnistettiin muun muassa kilpailuhenkiset hyvässä fyysisessä kunnossa olevat aktiiviharrastajat, työ- ja perhekeskeiset maanpuolustusmieliset terveysliikkujat, seikkailu- ja kilpailuhenkiset tiimipelaajat sekä yli 60-vuotiaat kuntoilijat.

Tiivistelmän jäsenkyselyn loppuraportista löydät tästä linkistä.

Myös Reserviläinen lehdessä käsitellään samaa aihetta. Käy lukemassa.

Jussi Kangaspunta
Hallituksen jäsen
Reserviläisurheiluliitto