Häyhä 2021 – tarkka-ammunnan SM-kilpailut

Tarkka-ampujakilta ry järjestää Reserviläisurheiluliiton tarkka-ammunnan SM-kilpailun Niinisalossa 27.-29.8.2021.

Kahden hengen tarkka-ampujapartioittain suoritettavassa kilpailussa mitataan taistelukentän sotilastarkka-ammunnalta vaatimia käytännön taitoja. Kilpailun toimintaympäristö kuvaa puolustustaistelua. Kilpailussa menestyminen tulee vaatimaan hyvää fyysistä kuntoa, ampumataitoa, kykyä tunnistaa maaleja, kirjata havaintoja ja kykyä soveltaa yleisiä sotilastaitoja.

Kilpailun tukijoina toimivat Porin prikaati, Reserviläisurheiluliitto ja Maanpuolustuskoulutusyhdistys.

Ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen 1.7.2021 mennessä osoitteessa [email protected]
Yksi(1) ilmoittautuminen/pari. Otsikon alkuun KILPAILIJA tai TOIMITSIJA (esim. ”KILPAILIJA Kokkelström ja Knakkerton” tai ”TOIMITSIJA Eeverttinen”).

Jaettujen vaara-alueiden takia parilla täytyy olla ampujalla TA-kivääri maksimikaliiperilla .338LM/8.6×70 ja tähystäjällä JOKO 7,62×39 TAI .223rem/556NATO kaliiperinen ase.

Kilpailijoiden ranking-tiedot sisällytetään ilmoittautumiseen

Osallistumismaksu

Osallistumismaksu 50€
Maksuohjeet toimitetaan ilmoittautuneille.

Vakuutus

Kilpailijoilla pitää olla ampumatoiminnan kattava vakuutusturva, joka tarkistetaan ennen kilpailun alkua.

Kiintiöpaikat

Puolustusvoimien tarkka-ampujakouluttajille tarjotaan kolmen parin kiintiöpaikkaa, joista yksi Porin Prikaatille ja kaksi muille joukko-osastoille. PV kiintiöpaikat on varattu kilpailijoille, jotka eivät ole aikaisemmin osallistuneet tarkka-ammunnan SM-kilpailuun. Ilmoittautuminen edellä mainittuun sähköpostiosoitteeseen. Ilmoittautumisen yhteydessä parin johtaja ilmoittaa PV kiintiöön hakeutumisesta. Kilpailun säännöt ja tarkat tiedot lähetetään parin johtajan sähköpostiin.

Tarkat kilpailutiedot sekä kisajohdon ja konkareiden vinkit: www.takilta.fi/keskustelu

Kilpailun johto, sponsorointi ja tiedotus: [email protected]
Kilpailun tekninen asiantuntija: Heikki Juhola