Ampuma-asekouluttajien koulutus 18.6.2022

Ampuma-asekouluttajien koulutus 18.6.2022

Länsi-Uudenmaan poliisilaitos järjestää yhdistyslain 4 §:n mukaisten luvanvaraisten yhdistysten (am-pumaseura) ampuma-asekouluttajien koulutuksen lauantaina 18.6.2022 kello 09.00 – 16.00. Koulutus-paikkana Kirkkonummen kunnantalon Kirkkonummi-sali osoitteessa Ervastintie 2, Kirkkonummi. Si-säänkäynti kunnantalon sivuovesta Asematien puolelta.

Saapuminen koulutuspaikkaan klo 09.00, jolloin koulutettavien vastaanotto. Ohjelmassa on tunnin ruo-katunti.

Kouluttajana toimii ylikomisario Juha Rosendahl.

Ampuma-asekouluttajakoulutuksen suorittanut voi hakea kouluttajahyväksynnän ja antaa tämän jäl-keen aktiivisuustodistuksia ampuma-aselupaharkintaa varten. Todistus tarvitaan haettaessa lupaa pistoolilla, pienoispistoolilla, revolverilla, pienoisrevolverilla ja erityisen vaarallisilla aseilla tapahtuvaan
urheilu- ja harjoitusammuntaan. Koulutus ei valmenna ampuma-aseilla tapahtuvaan toimintaan, vaan aktiivisuustodistusten antamiseen yhdistyksen jäsenille näiden hakiessa ampuma-aselupia poliisilai-tokselta.

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymisen edellytykset ovat seuraavat; henkilö on täyttänyt 20 vuotta ja suostuu tehtävään, hän on ampuma-aseen hallussapitoon oikeuttavan luvan haltija, hän on yhdistys-lain 4 §:ssä tarkoitetun yhdistyksen jäsen tai sen palveluksessa ja hän on hyväksytysti suorittanut am-puma-asekouluttajakoulutuksen.

Koulutukseen tulee ilmoittautua etukäteen sähköpostilla [email protected] 10.6.2022 mennessä. Ilmoittautuminen otsikoidaan ”Ampuma-asekouluttajakoulutus 18.6.2022”. Ilmoit-tautumisen voi tehdä vain yhdistys, ei yhdistyksen jäsen henkilökohtaisesti. Ilmoittautumista ei voi pe-rua, eikä osallistujaa vaihtaa.

Ilmoittautumisen yhteydessä tulee ilmoittaa seuraavat tiedot:

Koulutukseen osallistuvan nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite ja puhelinnu-mero), yhdistys- ja Y-tunnus, joka tulee hakemaan ampuma-asekouluttajahyväksyntää koulutukseen ilmoittautuvalle.

Koulutusmaksu 35 € (SM:n asetus poliisin suoritteiden maksullisuudesta) pitää olla suoritettu etukä-teen ja kuitti siitä olla ilmoitetun henkilön mukana koulutuksessa.

Ampuma-asekouluttajaksi hyväksymistä hakevan on lisäksi esitettävä yhdistyksen päätös ampuma-asekouluttajaksi nimeämisestä viimeistään kouluttajahyväksyntää haettaessa. Osallistujan on koulu-tustilaisuudessa todistettava henkilöllisyytensä. Ajokortti ei ole henkilöllisyystodistus.

Lisätietoja antaa:

Lupa-asiantuntija Anneli Partanen ([email protected])