Vastaa kyselyyn lyijyammuksista

Euroopan kemikaalivirasto, joka on EU:n toimielin, valmistelee ehdotusta lyijyn rajoittamiseksi metsästyksessä ja urheiluammunnassa käytettävissä ammuksissa. Ehdotus julkaistaan vuoden 2021 tammikuun puolessa välissä, ja uusi EU:n asetus tulee mahdollisesti voimaan vuoteen 2023 mennessä.

Eurooppalaisten metsästäjien kattojärjestö (FACE) selvittää yhteistyössä REACHLaw-yhtiön kanssa lyijyammusten kiellon sosioekonomisia vaikutuksia Euroopan metsästäjiin ja urheiluampujiin. Vaikka kysely on suunnattu metsästäjille, johtuen FACEn statuksesta, niin siihen voivat vastata myös muut ampumaharrastajat.

Linkki kyselyyn löytyy täältä. Käännöksen on laatinut Suomen Metsästäjäliitto.