RESUL:n syyskokous järjestettiin hybridinä

Reserviläisurheiluliiton sääntömääräinen syyskokous järjestettiin lauantaina 13.11. Katajanokan Kasinolla. Kokoukseen oli mahdollista osallistua myös etänä.

Kokouksen avasi Reserviläisurheiluliiton puheenjohtaja Erkki Saarijärvi klo 14.00. Avaussanoissaan hän kävi läpi liiton strategiaa vuosille 2021 – 2025 sekä mennyttä toimintavuotta 2021. Avaussanojen jälkeen esittäytyi Reserviläisurheiluliiton uusi toiminnanjohtaja Veli-Matti Kesälahti. Hän kertoi taustoistaan ja työhistoriastaan, toiminnastaan vapaaehtoisessa maanpuolustustyössä sekä harrastuksistaan.

Tämän jälkeen suoritettiin RESUL Four Day Marchin palkitseminen, jossa upealla kiertopalkinnolla palkittiin piirisarjan voittanut Keski-Suomen Reserviläispiiri ry. Palkinnon vastaanotti Keski-Suomen Reserviläispiirin puheenjohtaja Perttu Hietanen, ja palkinnon luovuttivat RESUL Four Day Marchin johtaja Pekka Sillanpää sekä liiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen.

Kokouksen puheenjohtajaksi valittiin Marko Nikkanen, sihteeriksi Risto Tarkiainen, pöytäkirjantarkastajiksi ja ääntenlaskijoiksi Raimo Ojala Pirkanmaalta ja Harri Skopa Suur-Savosta. Kokouksessa oli läsnä joko fyysisesti tai etäyhteyksillä 22 henkilöä, jotka edustivat 34 jäsenyhdistystä. Lisäksi osallistumis- ja puheoikeudella oli kokouksessa mukana kahdeksan henkilöä.

TOIMINTASUUNNITELMA

Liiton puheenjohtaja Erkki Saarijärvi esitteli Reserviläisurheiluliiton toimintasuunnitelman vuodelle 2022, jossa painopisteinä ja avaintehtävinä ovat seuraavat asiat:

Painopisteet

  • Toiminnan avaaminen koronan jälkeen uuteen normaaliin
  • Ampumatoiminnan kehittäminen
  • IFSRA-hankkeen saattaminen päätöksentekovalmiiksi

Avaintehtävät

  • Uuden toiminnanjohtajan perehdyttäminen
  • SSI-järjestelmän käyttöönotto kaikissa RESUL:n ampumalajeissa
  • Uudistetun SRA-rekisterin käyttöönotto

TALOUSARVIO

Seuraavaksi Erkki Saarijärvi esitteli liiton talousarvion vuodelle 2022, joka näytti alijäämää 1 488 €, toki nollatulos on tavoitteena.

HALLITUKSEN JÄSENET EROVUOROISTEN TILALLE

Liiton hallitukseen valittiin kaksivuotiskaudelle seuraavat henkilöt:

Suomen Reserviupseeriliitto ry
Tero Hyttinen ja Santeri Heinonen (uusi)

Reserviläisliitto ry
Arto Nousiainen (uusi) ja Sampo Mattila (uusi)

Maanpuolustuskiltojen liitto ry
Jyrki Huusko

Tilintarkastajaksi valittiin Janne Viitala (KHT) sekä varalle Pekka Uusitalo (HT). Seuraavaksi käsiteltiin sääntömuutokset, jotka hyväksyttiin yksimielisesti. Kokouksen puheenjohtaja Marko Nikkanen kiitti osallistujia ja päätti kokouksen klo 15.15.

Reserviläisurheiluliiton vuoden 2022 toimintasuunnitelma luettavissa kokonaisuudessaan täältä.