RESUL kevätkokous 2019

Reserviläisurheiluliiton kevätkokous järjestettiin lauantaina 25.05. Maanpuolustustalon auditoriossa Helsingissä.

Paikalla oli 15 henkilöä, jotka edustivat 22 liiton jäsenyhdistystä.

Kokouksen alussa kokousedustajilta otettiin palautetta liiton toiminnasta ja strategiasta lyhyellä kyselyllä.

Kokouksen puheenjohtajana toimi Toni Selin ja sihteerinä Risto Tarkiainen.

Pöytäkirjantarkastajina ja ääntenlaskijoina toimivat Mauno Juottonen ja Reino Ruotsalainen.

Kokous hyväksyi liiton vuosikertomuksen ja tilinpäätöksen.

Vuoden 2018 toiminnan painopisteet olivat:

  • liiton strategian toteuttaminen
  • lisää liikettä -ohjelman suunnittelu yhteistyössä puolustusvoimien ja MPK:n kanssa
  • edunvalvonta sekä laajamittainen sidosryhmätyö
  • Reserviläisurheiluliitto hyväksyttiin Suomen Olympiakomitean jäseneksi kesäkuussa

Liiton hallitus kokoontui toimintavuoden aikana 5 kertaa, puheenjohtajana toimi Tor-Erik Lindqvist, 1. varapuheenjohtaja oli Jukka-Pekka Ahonen ja toinen varapuheenjohtaja Jari-Pekka Walden.

Tilinpäätös vahvistettiin ja hallitukselle myönnetiin vastuuvapaus  vuoden 2018  tileistä ja hallinnosta.

Tilinpäätös näytti   18 704,43€ ylijäämää.

Liiton tilintarkastajana toimi HT Pekka Uusitalo