Reserviläiset vastustavat tiukasti lyijyammuskieltoa

Euroopan kemikaalivirasto ECHA julkaisi ensimmäisen ehdotuksensa niin sanotusta totaalilyijykieltorajoituksesta helmikuun alussa. Rajoitusehdotuksesta on rajattu tällä hetkellä selkeästi pois ainoastaan lyijyn käyttö viranomaistoiminnassa sekä sisäampumaradoilla. Lyijy voisi ehdotuksen mukaan olla sallittua myös esimerkiksi haulikkolajien osalta olympiaurheilussa erillisillä luvilla tiukkaan rajatuissa olosuhteissa sekä urheilu- ja muussa rata-ammunnassa, jossa ratarakenteet mahdollistavat lyijyn keräämisen ja pintavesipäästöjä voidaan hallita.

Reserviläisjärjestöt ovat antaneet ECHA:lle yhteisen kannanoton lyijykieltoesityksestä. Reserviläisurheiluliiton varapuheenjohtaja Harri Kastepohja toteaa, että maanpuolustusjärjestöt yhdessä näkevät lyijyn totaalikiellon vaarantavan merkittävästi kansallista maanpuolustusta.

Suomella on ainutlaatuinen puolustusjärjestelmä verrattuna muihin EU:n jäsenvaltioihin. Nykyisessä esityksessä on maininta, että lyijykieltoon voisi tehdä poikkeuksen, mikäli kyseessä ”Voluntary Military Training”. Reserviläisjärjestöjen ulkoampumaradoilla harjoittama ampumatoiminta tulee ehdottomasti saada tämän poikkeuksen piiriin.

Reserviläisten ampumatoiminta keskittyy mm. ampuma- ja metsästysseurojen sekä reserviläisyhdistysten yksityisille radoille. Suomessa ulkoampumaratoja on käytössä yli 700. Ampumaradat kuuluvat jo entuudestaan ympäristönsuojelunlain mukaan ympäristöluvanvaraisiin toimintoihin. Toisin sanoen ratojen ympäristöluvat takaavat sen, että ampumaratojen mahdollisia ympäristöriskejä kontrolloidaan ja seurataan jo nykyisen lainsäädännön puitteissa.

Reserviläisjärjestöt ovatkin vaatineet, että ampumatoiminta ympäristöluvan omaavilla ampumaradoilla tulee rajata mahdollisten lyijyrajoitusten ulkopuolelle. Niissä haitat on osana lupaprosessia jo otettu huomioon. Muun muassa lyijyn talteenotto on asianmukaisesti järjestetty, mahdollinen lyijyn kulkeutuminen luontoon on seurattu ja toiminta on valvottu.

Puolustusvoimien sodanajan joukoista (280 000 henkilöä) 96 prosenttia on reserviläisiä.

Puolustusvoimien kertausharjoitukset eivät yksinkertaisesti riitä reserviläisten ampumataidon ylläpitoon. Reserviläisten omaehtoinen, monipuolinen ampumatoiminta onkin tärkeää oman ampumataidon säilymisen kannalta. Myös kansallisen turvallisuuden näkökulmasta katsottuna reserviläisten tärkeimmän taidon ylläpitämiselle ei pidä tällä tavoin asettaa rajoituksia, päättää Kastepohja.

Reserviläisjärjestöt eli Reserviläisliitto, Suomen Reserviupseeriliitto, Maanpuolustuskiltojen liitto sekä Reserviläisurheiluliitto ovat julkaisseet yhteisen kannanoton liittyen ECHA:n julkiseen kuulemiseen. Kannanotto luettavissa täältä.