Asiallinen pukeutuminen osoittaa arvostusta isäntää kohtaan

Puolustusvoimien M05-maastopukujen mallisuoja päättyi 26.9.2016 ja sen jälkeen myyntiin on tullut samankaltaisia pukuja. Puolustusvoimat on antanut reserviläisille luvan käyttää näitä kolmannen osapuolen valmistamia, ns. M05 RES-maastopukuja, tietyin ehdoin.

Samaan aikaan myyntiin on tullut sekä paljon erilaisia kurssimerkkejä, että ulkonäöllisesti yhteensopivia varusteita, jotka eivät kuitenkaan kuulu PV:n valikoimiin.

M05 RES on siis siviilivaate, tai kuten Puolustusvoimat asian ilmaisee, ilman merkkejä ja tunnuksia se on pelkkä suojavaate. Maastopuvusta tulee sotilaspuku kun siihen yhdistetään arvomerkit, tai muita virallisia tunnuksia. Näiden käyttö maastopuvun kanssa muualla kuin harjoituksissa tai muuten erikseen luvallisissa yhteyksissä on laissa kielletty (kts. HK905/3.12.2014 luku 2.6).

Harjoitusten ulkopuolella M05 RES-maastopuvun kanssa voi käyttää muita kuin virallisia tunnuksia, kunhan toteutuu ”joko/tai”-tilanne, eli joko koko asu on sotilaspukuja koskevan normin mukainen, tai siinä ei ole yhtäkään virallista tunnusta. Esimerkiksi virallisten arvomerkkien ja epävirallisten koulutushaaramerkkien samanaikainen käyttö on kielletty.

Puolustusvoimien M05 maastopuvun kanssa epävirallisten tunnusten ja muiden kuin PV:n jakovarusteiden samanaikainen käyttö on kielletty.

M05 RES-puvun käyttö epävirallisten tunnusten kanssa Puolustusvoimien alueella tapahtuvassa tilaisuudessa, kuten vaikkapa ampumaradalla, on kuitenkin ongelmallista. Koska PV:n M05 –maastopuku ja M05 RES ovat ulkoisesti identtisiä, on syytä välttää epävirallisten tunnusten käyttöä kokonaan. Ohikulkeva henkilö ei voi erottaa onko härövarustuksessa käytetty PV:n M05 vai M05 RES –maastopukua.

Kilpailut ja harjoittelu joka tapahtuu Puolustusvoimien alueella on aina etuoikeus. Etuoikeus voidaan evätä, mikäli yhteistyö aiheuttaa ongelmia. Mikäli varuskunta-alueella pyörii reserviläisiä epämääräisissä asukokonaisuuksissa, on se omiaan aiheuttamaan hämmennystä esimerkiksi varusmiesten keskuudessa ja haittaamaan koulutusta.

Kilpailun johtajalla on oikeus jatkossakin puuttua kilpailijoiden asuvalintoihin, mikäli ne voivat vaarantaa reserviläisjärjestöjen ja Puolustusvoimien yhteistyön. Nykyisellä individualismin aikakaudella on tavanomaista penätä itseilmaisun oikeutta apinan raivolla, mutta silloin kun puhutaan vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta, olisi syytä laittaa joukon etu oman edun edelle.