Toimintakyky

Kenttäkelpoisuus

Noin 85 % jokaisesta ikäluokasta suorittaa varusmiespalveluksen, joten valtaosa 20-60 vuotiaista miespuolisista kansalaisista ovat reserviläisiä. Naisilla on ollut mahdollisuus suorittaa vapaaehtoinen asepalvelus vuodesta 1995. Varusmiespalveluksen suorittaneet naiset ovat miesten tavoin velvollisia osallistumaan sotilaallisen maanpuolustuksen tehtäviin. Varusmiespalveluksen suorittaneita naisia on n. 3000.

Tikki-sovelluksella kartoitetaan kenttäkelpoisuutta

Tikki-sovelluksella kartoitetaan kenttäkelpoisuutta.

Reserviläisurheiluliiton kenttäkelpoisuusohjelma on tuottanut Tikki-mobiilisovelluksen. Sovelluksen kautta reserviläiset voivat kirjata ylös omia testituloksiaan. Sovelluksen kautta kenttäkelpoisuustestaajat voivat myös vahvistaa tuloksia, mikäli ne on suoritettu valvotuissa olosuhteissa. Sovelluksen käyttö on ilmaista.

Sovellus on avomessa testikäytössä. Sovellukseen pääsee matkapuhelimen Internet-selaimen kautta, osoitteessa https://tikki.fi/app

Sovellus toimii Android, iOS ja WP10 -käyttöjärjestelmää käyttävissä laitteissa.

Kenttäkelpoisuuden merkitys

Kenttäkelpoisuuden ja fyysisen työkyvyn seurannan tärkein merkitys testattavalle reserviläiselle on häntä itseään koskevan tiedon tuottaminen. Vuosittaiset kuntotestit antavat testattavalle kuvan hänen terveydentilastaan, nykykunnostaan sekä kehityksen suunnasta.

Voit katsoa liiton liikuntaesitteen tästä.

RESUL koordinoi ja toteuttaa

Reserviläisurheiluliitto koordinoi ja johtaa kenttäkelpoisuuden parantamisohjelmaa. Se valmistaa testaukseen liittyvää koulutusmateriaalia jäsenliittojensa ja niiden jäsenyhdistysten käyttöön. Materiaalipaketti sisältää testien seikkaperäisen koulutusmateriaalin (Powerpoint-kalvot, mallisuoritusvideot), puolustusvoimien ohjeet reserviläisten testaamisesta ja testaajan oppaan.

Kenttäkelpoisuustestejä esitellään RESUL:n edustajien toimesta paikkakunnilla järjestettävissä infotilaisuuksissa, jossa suoritetaan myös kenttäkelpoisuustestit osana koulutusta.

Kenttakelpoisuuden_osasuoritukset

Taistelukentän vaatimukset

Taistelukentän vaatimukset muodostavat peruslähtökohdan reserviläisten kenttäkelpoisuuden määrittämiselle. Rauhanajan työkyvyn lisäksi reserviläisten tulee ylläpitää fyysistä suorituskykyään tasolla, josta se voidaan tarvittaessa kohottaa nopeasti vastaamaan nykyaikaisen sodankäynnin vaatimuksia ja hän pystyy toimimaan menestyksekkäästi omassa sodan ajan tehtävässään. Välittömissä taistelutehtävissä painottuu fyysinen toimintakyky. Kaikissa johtamistehtävissä korostuu lisäksi kyky tehdä järkeviä, toteuttamiskelpoisia ja eettisesti kestäviä päätöksiä suuren fyysisen rasituksen ja psyykkisen paineen alaisena.

Fyysisen suorituskyvyn ja kenttäkelpoisuuden lähtötason määrittämisen perusteella reserviläiselle voidaan antaa harjoitussuosituksia. Seurantajärjestelmän avulla voidaan osoittaa liikunta-aktiivisuuden vaikutukset fyysiseen suorituskykyyn. Lisäksi oikeilla liikuntasuosituksilla ja kannustavalla asenteella voi testattavalle muodostua korkea motivaatio liikkua omatoimisesti.

Jotoskuva Sonkajärveltä, 2010

Jotoskuva Sonkajärveltä, 2010