SRA-SÄÄNNÖT VERSIO 8.0 ON JULKAISTU

SRA-sääntöjen versio 8.0 on nyt parin lausuntokierroksen jälkeen saatu niin valmiiksi, että se voidaan laittaa julkiseen jakeluun. Palautetta uusista säännöistä kerätään edelleen.

Uusien sääntöjen valmistelu oli varsin pitkä prosessi. Sen valmistelu on ollut käynnissä vuodesta 2019 asti kun versio 7.0 säännöt julkaistiin. Näin siksi että 7.0 versiosta jäi vielä puuttumaan mm. avoimen ja vakio luokan tulosten laskeminen erikseen. Samoin 7.0:aan oli tavoitteena saada Teknisestä liitteestä ja Kilpailunjärjestämisohjeesta kaikki sääntöihin kuuluvat asiat siirrettyä sääntöihin. Nämä asiat olivat sellaisia, joita kentältä oli toivottu. Niitä ei tuolloin valitettavasti saatu toteutettua aikataulun puitteissa.

SRA-toimikunta on vuosien varrella käsitellyt kymmenittäin ampujien esittämiä hyvin perusteltuja palautteita, kehitysehdotuksia ja sääntötulkintapyyntöjä. Näiden päätösten toteuttaminen on usein jäänyt odottamaan uusia sääntöjä. Nyt on niiden aika.

Oleellisimmat muutokset version 8.0 säännöissä ovat seuraavat:

– Sääntöjen rakennetta on selkeytetty ja Teknisessä liitteessä olleet asiat on sisällytetty sääntöihin.
– Avoimen ja Vakio luokan rinnalle tulee kolmas luokka: TST -luokka. Näin siksi, että TST-sarjan huomioimista paremmin on toivottu kentältä ja SRA kouluttajien enemmistö kannatti ehdotusta (66,3% kannatti, 27,5% vastusti ja 6,3% ei osannut sanoa)
– Avoimen ja Vakio -luokan tulokset lasketaan eri listoille. Tätä on toivottu kentältä jo pitkään ja kuten yllä todettiin tämä asia oli jo päätetty 7.0 sääntöjen kohdalla tehtäväksi. Toteutus jäi tuolloin tekemättä käytännön syistä. Nyt kun TST- luokka tuli myös mukaan tämä oli luonnollinen jatkumo.
– Y60 -sarjan lisäys. Tätä on toivottu kentältä ja myös SRA kouluttajien enemmistö kannatti ehdotusta (73,8% kannatti, 18.8% vastusti ja 7,5% ei osannut sanoa). Etenkin kun PV on myös nostamassa reservin yläikärajaa oli sarjan lisääminen erittäin perusteltua.
– Pahvitaulun pisteytys muuttui tarkkuutta enemmän painottavaksi. Nyt A ja B osumista saa 5 p, C osumista 3 p ja D osumista 1 p. Tämä on asia joka on jakanut mielipiteitä kentällä, mutta viime vuosina sen kannatus on noussut. SRA kouluttajien enemmistö kannatti ehdotusta. (67,6% kannatti, 30% vastusti ja 2,5% ei osannut sanoa)
– Nostettiin kilpailunjäjestämisohjeesta sääntöihin pistoolin enimmäisampumamatkat. Punapistetähtäimien sallimisen jälkeen pistooliampumamatkat ovat lähteneet kasvamaan ylipitkiksi ja tätä haluttiin säännöillä rajoittaa järkevälle tasolle.
– Rastisuunnittelun mahdollisuuksia on lisätty ottamalla sääntöihin mukaan rekvisiittana käytettävät käsittelyaseet.
– Määritettiin 1500 g minimi laukaisuvastus sellaisille pistooleille, joissa ei ole ampujan käytettävissä olevaa varmistinta, joka estää aseen laukeamisen mikäli liipasimeen kohdistuu voimaa. Tähän päädyttiin, jotta aseisiin ei tehdä vaarallisen herkkää laukaisua. Liipaisinvarmistin on ampujan käytettävä varmistin, joten laukaisuvastusraja ei koske esim. Glock -pistooleja.
– Halusimme myös poistaa erilaisia turhiksi koettuja rajoitteita jotka mm. rajaavat rastisuunnittelua tai hidastavat rastien läpimenoaikoja kuten:

– Laajennettiin mahdollinen aloituksessa oleva patruunamäärärajoitus haulikosta koskemaan kaikkia aseita, jotta rastisuunnittelussa saa vapaammat kädet kehittää esim. kivääri & pistooli -yhdistelmärasteihin variaatiota. Huomionarvoista tässä siis se että tuo koskee vai aloituksessa aseessa olevaa patruunamäärää, eikä rajoita mitenkään ampujalla kannossa olevaa patruunamäärää.
– Mahdollistettiin että myös ladatulla ja varmistetulla aseella voi tuomarin käskyjen mukaan ottaa tähtäinkuvan. Tämä nopeuttaa hieman rastitoimintaa, kun unohtunut tähtäinkuvan otto voidaan tehdä myös ladatulla ja varmistetulla aseella.
– Määritettiin ne asiat jotka tulee aina kertoa rastikuvauksessa ja ne jotka tulee kertoa jos se on tarpeen, jotta rastikuvauksessa ei tarvitse toistaa kaikkea.
– Tarkennettiin tuomarikäskyjä mm. niin että “Lipas kiinnitä” -käskyä ei anneta ellei lähtö ole patruunapesä tyhjänä. Ns. normaalilähdössä eli kun ase on aloituksessa ladattu ja varmistettu, tätä käskyä ei enää anneta.
– Poistettiin rastien jaottelu vakio-, pika- ja pitkiin rasteihin.
– Huomioitiin lajin kansainvälistymiskehitys mm. käskyissä.

– Tehtiin mittava määrä tarkennuksia ja lisäyksiä asioihin, joita aiemmassa sääntöversiossa ei oltu määritelty, kuten milloin rikkoutuva maali tulkitaan osuneeksi.
– Kaatuvien taulujen kalibrointisääntöä on muutettu vastaamaan paremmin nykyään käytössä olevia haulikoita. Kalibroinnin tarkastukseen liittyvät käytännöt on nyt myös lisätty sääntöihin.

Kaikki oleelliset muutokset ja lisäykset ovat sääntöjen merkityssä versiossa vihreällä pohjavärillä.

Sovelletun reserviläisammunnan ver. 8.0 säännöistä voi antaa palautetta SRA-toimikunnalle 31.1.2023 asti. Palaute tulee lähettää sähköpostiosoitteeseen [email protected] . Palautteessa tulee olla seuraavat tiedot:

1. Sääntökohta jota palaute koskee
2. Muutosehdotus tai palaute
3. Perustelut
4. Lähettäjän nimi

SRA-toimikunta käsittelee saadun palautteen 2.2.2023 kokouksessaan. Tämän jälkeen laaditaan lopullinen sääntöversio, joka tulee RESUL:n hallituksen hyväksynnän jälkeen voimaan 1.3.2023.

SRA-toimikunta kiittää lämpimästi kaikkia lajin kehittämiseen sekä sääntöjen laatimiseen ja kommentointiin osallistuneita.

SRA toimikunnan puolesta,
JP Walden

SRA-säännöt versio 8.0 luettavissa klikkaamalla tätä linkkiä.