Jotoksella havaittuja tavanomaisempia järjestäjien virheitä

1. Edellisen partion suorituksen näkeminen/kuuleminen paljastaa tehtävän liian aikaisin tai oikean vastauksen; suorituspaikkoja ei ole järjestetty näkösuojaan:

 • tietyt tehtävät edellyttävät näkösuojaa tai muutoin voi olla huomattavaa apua muiden näkemisestä
 • esim. monet nopeat ea-tehtävät, ylitystehtävät, tehtävät,joihin valmistautuminen nopeuttaa suoritusta, arviointitehtävät (kartan käyttäminen)
 • jotkut partiot saattavat jäädä tarkkailemaan toisten suorituksia

2. Tuttujen partioiden kohtaaminen ennen/jälkeen suorituksen voi olla riski tiedon siirtymiseen:

 • jonotus/suorituspaikat niin ettei kohtaamisia tapahdu
 • tehtäväpaikan sijainti suhteessa rastipisteeseen ja seuraavaan rastiin mietittävä

3. Valvonnan puute tai poistuminen suorituspaikalta kesken suorituksen voi mahdollistaa vilpin:

 • suorituspaikalta ei saa kesken poistua

4. Suorituspaikkaa ei ole rajattu, vaikka siihen olisi tarve:

 • joskus voi olla suurtakin hyötyä liikkumisesta; esim. etäisyyden arviointi, paikantaminen jne.

5. Rinnakkaisten suorituspaikkojen eroavuudet voivat aiheuttaa eriarvoisuutta:

 • rinnakkaisten suoritusten valvojat pitäisi koulua yhtenäisesti; koske erityisesti käytännön tehtäviä
  ja ea-suorituspaikkoja (potilaan käyttäytyminen)

6. Kokematon rastipäällikkö/tehtävän valvoja keksii omia poikkeavia tulkintojaan:

 • tehtävät ovat valmiiksi suunnitellut; sujuvuuteen kiinnitettävä huomiota; kokemattomuus voi
  helposti tuoda jonoja

7. Yllättävät kilpailijoiden esittämät kysymykset voivat hämätä rastimiehiä tai vastareaktiot paljastaa
jotakin (tarvitaan pokerinaamoja rasteilla):

 • kokeneet kilpailijat saattavat kokeilla ‘kepillä jäätä’ (reaktio ei saisi paljastaa); rastimiestä
  jututtamalla voi saada selville sitä sun tätä

8. Määräaikojen tarkkailussa lipsutaan tai tehdään virheitä:

 • kellon tarkkailu aiheuttaa lisätyötä, mutta aikataulujen/sujuvuuden vuoksi tarvitaan
 • usein määräaikoja ei valvota, mikä aiheuttaa eriarvoisuutta

9. Aiheutetaan ruuhkia harkitsemattomilla toimenpiteillä:

 • hyvinkin pienet seikat saattavat hidastaa rastin välityskykyä; esim. ea-rastin välityskyky on usein vain puolet teoreettisesta (partion tulo ja poistuminen suorituspaikalta vie aikaa toisen mokoman)
 • tehtäväjohtaja ei ennätä joka paikkaan; nollapartio voi olla avuksi tarkistuksissa

10. Yllättävät suoritustavat kielletään perusteettomasti (tai annetaan tehdä aineellista vahinkoa):

 • kaikki mahdolliset suoritusvaihtoehdot pitäisi pyrkiä ennakoimaan (mikä on kiellettyä ja mikä sallittua)
 • esim. ea-tehtävissä ronski partio saattaa leikata vaatteen auki; sallitaanko arviointitehtävissä epäsuora mittaaminen; millaiset muut kuin järjestäjän ajattelemat suoritustavat ovat sallittuja ja jopa oikeita, jos rajauksia ei ole tehty

11. Toimitaan jossain suhteessa vastoin raamiohjeita:

 • tutustukaa raamiohjeisiin huolella, vaikka ne eivät sitovia olekaan

12. “Pärstäkerroin” suuntaan tai toiseen; arvosteluperusteet liukuvat kilpailun kuluessa (ensimmäinen/viimeinen):

 • arvosteluskaala pitäisi pyrkiä pitämään samana kaikkien kohdalla

13. Hyväksytään pelkkä sanominen, vaikka edellytettäisiin tekemistä; hyvä näyttelijä/esiintyjä
saattaa saada aiheettomia pisteitä:

 • jos tekemistä edellytetään, puhuminen ei auta

14. Rastin aineisto huonosti sijoitettu (tarkastelun, etäisyyksien tms. kannalta):

 • rinkka selässä voi vaikuttaa; ruuhkautuminen myös huomioitava

15. Epämääräisyyttä esim. palautuspaikassa, ajanotossa tms.:

 • palautuspaikka osoitettava selkeästi vallankin aikatehtävissä ja ruuhkaisilla paikoilla
 • rastihenkilöstön tunnistamisessa voi olla vaikeuksia, jos ei selkeää tunnusta

16. Ei ole riittävästi varauduttu huonon sään varalle:

 • jos sataa, katoksista voi olla paljonkin apua; tehtäväpapereita on turmeltunut

17. Lipsumiset rastien aukioloajoissa (huom. mahdolliset jonotukset voivat pidentää aikoja):

 • tieto jonotuksista ei välttämättä tavoita rastia; kuitenkin aukioloaikaa on jatkettava jonotusten edellyttämällä tavalla; viestiyhteydet tästä syystä tärkeitä
 • avaamis- ja sulkemisaika tuovat jämäkkyyttä; miehitys ajoissa paikalle!

18. Arvosteluvirheet (väärä/oikea, yhteenlasku, partion numero väärin yms.):

 • mahdollisia virheitä pisteiden laskennassa tai partion numerossa (esim. tyhjä; muista tarkistaa!)

19. Rastimateriaalin hukkaaminen (kiusallisin on vastauspaperien turmeltuminen tai katoaminen):

 • papereita ja tarvikkeita on käsiteltävä huolellisesti; materiaalia riittävästi, ettei lopu kesken
 • samanarvoinen materiaali kaikille eikä viimeisille vain rippeitä

20. Suulliset täydennykset tehtäväkäskyyn voivat aiheuttaa eriarvoisuutta:

 • tavallisesti suullisia ohjeita ei ole syytä antaa (joskus kuitenkin tarpeen), koska ei tule sanottua
  täsmälleen samalla tavalla

21. Tehtävä ei ole riittävän yksikäsitteinen (esim. useampia oikeita vastauksia, joita kaikkia ei
kuitenkaan hyväksytä):

 • kaikki oikeat vastausehdot pitäisi ennakoida; ruotsin/latinankieliset vastaukset mukaan lukien
 • joskus voi tulla omalaatuisia tilanteita, jos vääristä vaihtoehdoista ei sakoteta
 • tarkistukseen pitäisi käyttää erikoisalan parhaita asiantuntijoita
 • käytettävä selkokieltä, jottei väärinymmärryksiä synny

22. Tunnistettavan kohteen puutteellinen yksilöinti:

 • esim. kasvien tunnistus rajatulta alueelta (huom. mikroskooppiset oliot ym. lajirunsaus); kartanlukuputkien suuntaus