Kilpailujen järjestäminen

Reserviläisurheiluliitto (RESUL) nimeää liittotason tapahtumien järjestäjän, järjestämisajan ja -paikan. Järjestelytoimikunnan kutsuu koolle se kerho, yhdistys tai piiri, jolla on kilpailun järjestelyvastuu.

Kilpailujen järjestäjien on kilpailuja toteuttaessaan otettava huomioon luonnon- ja ympäristönsuojeluun liittyvät näkökohdat niissä kilpailumuodoissa, joissa se tulee kysymykseen.

Kilpailua ei saa järjestää siten, että kilpailija, toimihenkilö, kilpailuja seuraava tai sivullinen henkilö tai omaisuutta saatetaan ilmeiseen onnettomuuden tai vahingonvaaraan.

 

Talvimestaruuskilpailun ampumarasti Padasjoella 2007.