Kenttäkelpoisuustapahtuma

Kenttäkelpoisuustapahtuman eri osat (kuntotesti, rk+pist ammunta, 5 km suunnistus ja 25 km marssi) vastaavat ResUL:n suosituksen mukaisesti PV:n nykyisiä palkatun henkilöstön kenttäkelpoisuutta mittaavia testejä ja suorituksia (PAK A 4:3.1, ei-sotilaat). Näin voidaan hyödyntää mm. jo olemassa olevaa ohjeistusta, suoritusvälineitä ja mahdollistetaan tulosten hyvä vertailukelpoisuus. Oman henkilökohtaisen suorituksen arvioimista helpottaa lisäksi se, että kaikki tulostaulukot on porrastettu viiden vuoden välein (20 – 64 v).

Koska vastaavat suoritukset ovat kaikille palveluksessa oleville sotilaille pakollisia, mahdollistaa tämä myös tapahtumien järjestämisen yhteistyössä esim. paikallisen esikunnan tai joukkoyksikön kanssa.

 

Kuntotesti

Kestävyyttä ja lihaskuntoa mitataan seuraavilla testeillä:
Kestävyystesti

  • 12 min Cooper tai UKK-kävelytesti

Lihaskuntotesti

  • etunojapunnerrus (krt/60 s)
  • istumaan nousu (krt/60 s)
  • vauhditon pituushyppy

Ampumataito

Ammuntaosioon kuuluvat seuraavat ammunnat:

Rynnäkkökivääriammunnat

Rk n:o 2

  • ampumaetäisyys 150 m
  • ampumataulu 03
  • laukausten määrä (5)+10=15 ls

Rk n:o 7 (ResUL:n RA7)

  • ampumaetäisyys 150 m
  • ampumataulu 03l
  • laukausten määrä (3)+6+6+6=21 ls

Sotilaspistooliammunnat

Pist n:o 2

  • ampumaetäisyys 25 m
  • ampumataulu 04
  • laukausten määrä (5)+2×10=25 ls

Pist n:o 7

  • ampumaetäisyys 25 m
  • ampumataulu 04
  • laukausten määrä 2x (2+2+2+2+2)=20 ls
 

Suunnistustaito

Riittävä suunnistustaito osoitetaan suorittamalla 5 km:n helppo suunnistusrata. Karttana 1:5000 – 1:25 000, aikaa 1.5 h päivällä / 2 h pimeällä.
Edellä mainittu kenttäkelpoisuuteen liittyvä suunnistusosio voidaan suorittaa mm. Suomen Suunnistusliiton kuntorasteilla.
Lisäinfoa suunnistuksesta ja kuntorastikalenteri osoitteessa www.suunnistus.fi

 

Marssisuoritus

Riittävä marssikunto osoitetaan suorittamalla joko 25 km jalkamarssi, 30 km hiihtomarssi tai 80 polkupyörämarssi.
Varustuksena kevyt sotilasvarustus, aikaa 6 h.

Liitto on toimittanut viime vuonna piireille tarkennetut suoritusohjeet sekä henkilökohtaisen kunto- ja kenttäkelpoisuusindeksin laskemiseen tarvittavat ohjeet (ohjelman). Asiasta tiedotetaan jatkossakin muun muassa liiton www-sivuilla ja Reserviläinen-lehdessä.

 

Paikanmääritys ja uuden suunnanotto

Lisää tietoa on saatavilla myös suoraan liiton toimistosta sekä osoitteesta www.mil.fi/liikunta.