Säännöt (liite 1) ja järjestelyjä tukeva aineisto

Nämä jotosohjeen liitteet ovat järjestelyjä tukevia ja ohjaavia asiakirjoja. Palautetta säännöistä ja tukiaineistosta voi antaa kuntoliikuntatoimikunnalle, joka vastaa liitteiden ylläpidosta ja kehittämisestä.

Liitteet 1 – 14 pdf asiakirjoina.

Liite 1, jotoksen säännöt

Liite 2, aikatauluesimerkki

Liite 3, aikataululaskelma

Liite 4, kutsuesimerkki

Liite 5, ennakko-ohje

Liite 6, jotosohje

Liite 7, tehtäväluettelo

Liite 8, tehtäväkäsky

Liite 9, rastipöytäkirja

Liite 10, arvostelulomake

Liite 11, johtamiskartta

Liite 12, rastihenkilöohje

Liite 13, talousarvion muistilista

Liite 14, palautelomake