RESUL tiedottaa 1/2016

 

Jakelu: Jäsenliitot, -piirit, -yhdistykset ja toiminnanjohtajat

Voit ladata tiedotteen 1/2016 tästä (pdf).

Kilpailukalenteri 2017 (pdf).

Tiedotteen sisältö

Hallinnolliset asiat

 1. Reserviläisurheiluliiton strategian toteutus vuonna 2016
  -lajivalikoima
  -viestintä
  -yritysyhteistyö
 2. Palkitsemiset 04.06
 3. Perheliikuntapäivä syksyllä 2016, toimintaohje järjestäjille
 4. Kilpailukalenteri 2016 ja luonnos 2017
 5. Liiton yhteystiedot

1. Hallinnolliset asiat

Reserviläisurheiluliiton kevätkokous pidettiin 07.05. Helsingissä. Kokouksen aluksi Pääesikunnan koulutuspäällikkö prikaatikenraali Jukka Sonninen piti luennon aiheesta asevelvollisten fyysinen toimintakyky.

Kokouksen alussa palkittiin vuoden 2015 Maanpuolustusliikkuja kapteeni Sampo Mattila Oulun reserviupseerikerhosta komealla kiertopalkinnolla. Lisätietoja vuoden maanpuolustus-liikkujasta liiton verkkopalvelussa.

Kokouksessa hyväksyttiin liiton toimintakertomus ja tilinpäätös, joka osoitti ylijäämää yhteensä 6754,18€.

Reserviläisurheiluliiton kevätkokoukseen osallistui 13 edustajaa liiton 23 jäsenyhdistyksestä.Kokouksen puheenjohtajana toimi Timo Soininen Helsingistä ja sihteerinä Reserviläisurheiluliiton toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen.

Reserviläisurheiluliiton uusien sääntöjen mukaisesti liitossa saa olla kaksi varapuheenjohtajaa. Liiton hallitus on valinnut toiseksi varapuheenjohtajaksi Jukka-Pekka Ahosen, hän edustaa Maanpuolustuskiltojen liittoa RESUL:n hallituksessa. Ensimmäiseksi varapuheenjohtajaksi liiton hallitus valitsi järjestäytymiskokouksessaan 21.01. Marko Patrakan.

Toimistosihteerin vuoden mittaiseen määräaikaiseen työsuhteeseen on valittu 22.02. alkaen Eero Hiltunen. Hiltunen on toiminut myös aiemmin vastaavassa tehtävässä.

2. Reserviläisurheiluliiton strategian toteutus vuonna 2016

Lajivalikoima

Reserviläisurheiluliitto laati yhteistyössä jäsenliittojen edustajien kanssa kyselyn jäsenliittojen jäsenille vuoden 2016 alkupuolella Reserviläisurheiluliiton lajivalikoimasta. Kyselyssä keskityttiin nykyisiin ja uusiin lajeihin, lähinnä nykyisten lajien kiinnostavuuteen ja mahdollisten uusien lajien mukaantuloon liiton lajivalikoimaan. Kyselyn toteutti Creamentors Oy yhteistyössä Reserviläisurheiluliiton ja sen jäsenliittojen kanssa.

Merkillepantavaa on, että liki 90 % vastaajista koki Reserviläisurheiluliiton toiminnan erittäin tärkeänä tai tärkeänä.

Kaikkien vastanneiden kesken ammunta ja siihen liittyvät tapahtumat koettiin erityisen tärkeinä. Alta 40-vuotiaiden vastauksissa Reservin ampumamestaruuskilpailuiden lisäksi palvelus- ammunnat ja sovellettu reserviläisammunta koettiin tärkeiksi. Yhdistelmälajien osalta vastaajat nostivat esille pistooliampumajuoksun ja jotoksista syysjotoksen.

Uusista lajeista kamppailu- ja seikkailulajit sekä maastopyöräily kiinnostivat eniten, samoin lentopallo.

Johtopäätöksenä kyselystä todettiin, että lajien näkökulmasta toimintaa pitää kehittää viestinnän, kilpailujen ja tapahtumien laadukkaan järjestämisen ja segmentoinnin osalta.

Reserviläisurheiluliitto on jo aloittanut viestinnän kehittämisen liiton verkkopalvelun ja sosiaalisen median osalta (Facebook). Tämä kehittämistoiminta jatkuu voimakkaana myös tulevaisuudessa pääpainopisteen ollessa sähköisessä viestinnässä ja sosiaalisessa mediassa.

Lajien kehittämiseksi on päätetty järjestää syys-lokakuussa työpajoja (workshop):

 • yhdistelmälajit
 • ammuntalajit
 • uudet lajit ja jotokset

Tarkoituksena on analysoida liiton lajit, selvittää niiden elinmahdollisuudet jatkossa sekä kehittämiskohteet, uusien lajien osalta kokeiltavat lajit ja jotosten kohdalta viestinnän ja markkinoinnin tehostaminen sekä uusien jotostuotteiden kehittäminen (mm. lumikenkäjotos). Tätä prosessia vetää liiton strategiaprosessiakin konsultoinut Corridor Oy/Jukka Pekkala.

Viestintä

Viestinnän kehittämistä johtaa liiton toinen varapuheenjohtaja Jukka-Pekka Ahonen ja viestintäryhmään kuuluu henkilöitä liiton jäsenliitoista, samoin liiton puheenjohtaja ja toiminnanjohtaja.

Viestinnässä on tärkeää löytää oikeat kohderyhmät, oikeat tuotteet ja palvelut tälle kohderyhmälle ja sitten oikeanlainen viestintä.

Liiton viestinnästä vastaavat lähtivät liikkeelle jo viime vuonna uudistaen liiton verkkopalvelun, joka on osoitteessa www.resul.fi

TÄHÄN VERKKOPALVELUUN TOIVOMME KENTÄN BLOGIKIRJOITUKSIA!
Mikäli sinulla on mielessä hyvä kirjoitus, niin otapa yhteyttä numeroon 050 541 2007/Risto Tarkiainen, niin hoidetaan asiaa yhdessä eteenpäin!

Viestinnän haasteena on myös sosiaalinen media ja sen hyödyntäminen Reserviläisurheiluliiton viestinnässä, tämä työ on aloitettu jo Facebookissa ja työ jatkuu.

Pääkohderyhmänä liiton viestinnässä ovat alle 40 vuotiaat maanpuolustuksesta kiinnostuneet urheilulliset ja liikunnalliset naiset ja miehet.

Mikäli sinulla on hyviä vinkkejä liiton viestintään, niin otamme ne ilomielin vastaan!

Yritysyhteistyö

Reserviläisurheiluliitto on tehnyt yhteistyösopimuksen Creamentorsin kanssa vastikkeellisen yritysyhteistyön käynnistämiseksi. Tämä on välttämätöntä, jotta liiton taloudelliset resurssit turvataan ja mahdollisesti jatkossa pystytään lisäämään henkilöstöä kenttätyöhön.

Kenttätyö on välttämätöntä, jotta jäsenyhdistyksillä olisi tarvittava tuki heidän omassa reservi- läisliikunnan ja -urheilun arjessa. Käytännössä tämä tarkoittaa 1-2 kenttäpäällikön palkkaamista toiminnanjohtajan avuksi.

Tarkoituksena on kartoittaa ne tuotteet ja palvelut, joita liitto voi suositella yritysyhteistyökumppaneille ja sen jälkeen valitaan muutama yritys, jossa nämä tuotteet koeponnistetaan ja saadaan palautetta myös liiton suuntaan. Tämän jälkeen alkaa varsinainen kenttätyö, jonka tekevät erikseen sovittavat, myynnin ja markkinoinnin omakseen tuntevat henkilöt

3. Palkitsemiset 04.06.2016

Reserviläisurheiluliitolla on käytössään kolmiportainen ansiomerkkijärjestelmä, siis kultainen, hopea ja pronssi. Pronssinen ansiomitali on tarkoitettu yhdistystason, hopeinen piiritason ja kultainen liittotasolla tapahtuneen toiminnan palkitsemiseen. Tarkemmat säännöt ovat liiton verkkopalvelussa.

Reserviläisurheiluliitto palkitsee seuraavia henkilöitä liiton ansiomitaleilla:

Kultainen ansiomitali

Kapteeni Pasi Laari, Kouvola
Luutnantti Paavo Rastas, Salo
Sotilasmestari Kosti Hämäläinen, Kouvola

Hopeinen ansiomitali

Majuri Matti Laine, Kouvola
Kapteeni Arto Ala-Outinen, Kouvola
Kapteeni Jouko Kiviranta, Kouvola
Kapteeni Ismo Taskinen, Kouvola
Kapteeni Jorma Uski, Kouvola
Yliluutnantti Toivo Peevo, Turku
Yliluutnantti Jaakko Tukia,Parikkala
Luutnantti Mika Friman, Kotka
Luutnantti Harri Majamäki, Tuusula
Luutnantti Juha Pesonen, Kouvola
Luutnantti Sampo Puoskari, Oulu
Luutnantti Lasse Sainio, Turku
Vänrikki Mika Kuoppamäki, Hamina
Vääpeli Rauno Hauta-aho, Kokkola
Ylikersantti Jukka-Pekka Ahonen, Lohja
Kersantti Esa Hellman, Oulainen
Alikersantti Juha Seppä, Kouvola
Alikersantti Lauri Sihvola, Hamina
Korpraali Tero Liiri, Kotka
Tykkimies Kari Järvinen, Raahe
Pioneeri Mikko Koljander, Jyväskylä

Pronssinen ansiomitali

Yliluutnantti Matti Kuonanoja, Oulu
Luutnantti Juho Haapanen, Riihimäki
Luutnantti Mikko Hyvärinen, Pyhäjoki
Luutnantti Lassi Kekki, Kouvola
Luutnantti Jukka Sovijärvi, Nurmijärvi
Luutnantti Kari Sutinen, Puolanka
Vänrikki Olli Haapanen, Riihimäki
Vänrikki Sami Korhonen, Kouvola
Ylivääpeli Jari Palola, Oulainen
Vääpeli Timo Hasari, Kouvola
Ylikersantti Heikki Hautala, Oulainen
Ylikersantti Aarne Kettunen, Kouvola
Ylikersantti Hannu Portti, Oulainen
Ylikersantti Olavi Pusa, Kouvola
Alikersantti Markku Jauhiainen, Merijärvi
Alikersantti Antti Komulainen, Iisalmi
Alikersantti Markku Tuominen, Nurmijärvi
Korpraali Jaakko Lastumäki, Oulainen
Korpraali Markku Saari, Oulainen

Reserviläisurheiluliitto onnittelee kaikkia huomionosoituksen saaneita maanpuolustajia!

4. Perheliikuntapäivä syksyllä 2016, toimintaohje järjestäjille

Reserviläisurheiluliitto pyrkii aktivoimaan jäseniään liikunnan pariin haastamalla jäsenyhdistyksensä ja piirit järjestämään valtakunnallisen perheliikuntapäivän, jonka sisältö voi vaihdella eri paikkakuntien välillä.

Kunkin paikkakunnan yhdistys päättää itse siitä, millainen tapahtuma on heidän mielestään sopivin. Päivän ohjelman suunnittelussa kannattaa huomioida myös erilaiset ikäryhmät, koska perheliikuntapäivä on lähtökohtaisesti tarkoitettu koko perheen tapahtumaksi.

Perheliikuntapäivän tarkoituksena on yhdessäolo ja kaikenikäisten kannustaminen liikunnan pariin.

Tapahtuman järjestäminen ja siihen osallistuminen

Perheliikuntapäivä on syksyllä 2016 järjestettävä tapahtuma, jonka järjestelyistä vastaa paikallinen yhdistys tai useammat yhdistykset yhdessä. Reserviläisurheiluliitto kannustaa yhteistyöhön myös muiden sidosryhmien kanssa erityisesti tapahtuman markkinoinnissa. Perheliikuntapäivä voidaan järjestää myös jonkin toisen tapahtuman yhteyteen.

Perheliikuntapäivän ohjelman tulisi olla mahdollisimman yksinkertainen ja selkeä, jotta kynnys tapahtuman järjestämiseen ja siihen osallistumiseen olisi mahdollisimman pieni. Lisäksi osallistumista voidaan kannustaa järjestämällä esimerkiksi arpajaiset kaikkien osallistujien kesken.

Perheliikuntapäivän ohjelma

Järjestävä taho päättää itse perheliikuntapäivän ohjelmasta. Alla on esitetty muutamia kokonaisuuksia ja esimerkkejä perheliikuntapäivän ohjelmaksi, joita voidaan tarkoituksenmukaisella tavalla myös yhdistellä keskenään:

 • Yhdistys järjestää omalla paikkakunnallaan ulkoilureitin kahden paikan välille ja kannustaa perheitä liikkumaan perheliikuntapäivän aikana. Ulkoilureitti olisi hyvä suunnitella siten, että matkan varrella on mahdollisesti joitakin nähtävyyksiä tai muuta näkemisen/pysähtymisen arvoista. Ulkoilureitin alku- ja loppupisteet voivat olla myös samat (esim. yhdistyksen maja tms.)
 • Ulkoilureittejä järjestetään useampia, jotka vaihtelevat erityisesti kuljetun matkan suhteen. Lisäksi reittien alku-/loppupisteissä olisi järjestettynä jotain oheisohjelmaa. Matkallakin voi olla joko miehitettyjä tai hiljaisia toimintarasteja, missä olisi joko toiminnallisia tai kirjallisia tehtäviä.
 • Ulkoilureitille lähtö toteutetaan yhteislähtönä tiettynä kellonaikana.
 • Tutustuminen varuskuntaan tai muutoin sotahistoriallisesti mielenkiintoiseen paikkaan.
 • Pihatalkoot esimerkiksi paikkakunnalla sijaitsevalla yhteiskäytössä olevalla alueella tai tienvarsien siivous.
 • Lihaskuntotesti, UKK-kävelytesti tai Cooperin juoksutesti.
 • Tikanheittoa tai muuta oheistoimintaa.
 • Hyvinvointiin ja terveyteen liittyvät tietoiskut.
 • Päivän päätteeksi järjestettävä rentoa yhdessäoloa esimerkiksi yhdistyksen majalla
 • Nuorison vetonaulaksi voi kutsua paikallisen ”idolin” paikalle.

Tiedotus ja talous

Tapahtuman tiedotus on kaiken A ja O. Tiedotuksen osalta on huolehdittava siitä, että tieto tapahtumasta saavuttaa kohderyhmän mahdollisimman hyvin ja ajoissa. Tarkoituksena on tiedottaa perheliikuntapäivästä liiton jäsenyhdistysten kautta.

Perheliikuntapäivän kustannuksista vastaavat järjestävät yhdistykset. Tapahtuman yhteyteen voi myös järjestää esim. kahvi- tai makkaramyyntiä, mutta myös sponsoreita tapahtumalle voidaan hankkia. Lisäksi järjestäjiä kannustetaan tekemään yhteistyötä eri maanpuolustus- ja liikuntajärjestöjen kanssa

5. Kilpailukalenteri 2016 ja luonnos 2017

Tämän tiedotteen liitteenä on tämän vuoden kilpailukalenteri, jossa kesän ja syksyn osalta on mielenkiintoisia tapahtuma, lisäksi vuoden 2017 kalenteriluonnos, jossa on vielä auki muutama tapahtuma. Mikäli Sinulla on kysyttävää näiden kalenterien osalta, niin vastaamme mielellämme.

6. Liiton yhteystiedot

Reserviläisurheiluliiton toimisto on osoitteessa Döbelninkatu 2, 00260 Helsinki.

 • Liiton puheenjohtajana toimii Tor-Erik Lindqvist, puh. 044 278 2720 ja sähköposti resul.puheenjohtaja@gmail.com
 • Ensimmäinen varapuheenjohtaja on Marko Patrakka, puh. 050 557 0761 ja sähköposti marko.patrakka@gmail.com
 • Toinen varapuheenjohtaja on Jukka-Pekka Ahonen, puh. 040 741 8309 ja sähköposti jukkisahonnen@gmail.com
 • Toiminnanjohtajana toimii Risto Tarkiainen , puh. 050 541 2007 ja sähköpostiosoite on risto.tarkiainen@resul.fi
 • Toimistosihteerinä toimii Eero Hiltunen, puh. 040 739 4887, sähköposti info@resul.fi

HUOM! Reserviläisurheiluliiton toimisto on suljettu heinäkuun aikana.

Reserviläisurheiluliitto toivottaa kaikille maanpuolustajille virikkeellistä ja rentouttavaa kesää, kesä on hyvää aikaa ladata pattereita ja huolehtia omasta hyvinvoinnistaan vaikkapa itselle soveltuvan liikunnan avulla!

Turre ja Risto

Puheenjohtaja Tor-Erik Lindqvist, Majuri res ja Toiminnanjohtaja Risto Tarkiainen, Sotilasmestari res